Dinsdag liet de Europese Commissie weten dat ze een diepgaand onderzoek is gestart naar de Belgische excess profit rulings, die het mogelijk maken dat multinationals geen belastingen betalen op een deel van de winst die ze maken dankzij schaalvoordelen.

Jean Baeten (VBO), Luc De Broe (KU Leuven, Laga), Piet Vandendriessche (Deloitte) en John Crombez (sp.a) zegden eerder in een rondetafelgesprek met Trends dat "België niet behoort tot het clubje bedenkelijke belastingzondaars waar bijvoorbeeld Luxemburg, Ierland en Nederland wel in zitten."

"Gooi de Belgische rulings niet op één hoop met de Luxemburgse!", sakkerde Jean Baeten. "Pascal Saint-Amans, directeur van de afdeling fiscaal beleid bij de OESO, heeft vorig jaar in ons parlement gezegd dat het Belgische rulingsysteem een model is voor Europa, precies omdat het zo transparant is." Het is dan ook bijzonder pijnlijk dat er nu een onderzoek naar bepaalde Belgische rulings loopt.

Piet Vandendriessche vond het sowieso al "jammer" dat het Belgische rulingsysteem in het zog van de LuxLeaks ter discussie werd gesteld. Vandendriessche: "Onze rulingcommissie werkt bijzonder grondig, en in college. De rulings worden individueel gepubliceerd, tenzij er valabele redenen zijn om het niet te doen. Dan worden ze collectief in het jaarverslag van de rulingdienst vermeld. Want sommige rulings gaan over prijzenpolitiek, of andere gevoelige materies. Dat zijn bedrijfsgeheimen die je niet aan de concurrenten wil geven."

John Crombez vroeg zich luidop af of er zoiets als "een modelland" voor rulings is, maar noemde zich wel een sterke voorstander "van het gebruik van rulings als een instrument van rechtszekerheid". Crombez: "De fiscus geeft beter voorafgaandelijk rechtszekerheid, in plaats van achteraf, via een controle."

Luc De Broe, hoogleraar fiscaal recht aan de KU Leuven met een focus op internationaal fiscaal recht, noemde de onderzoeken naar staatssteun van de Europese Commissie tijdens het rondetafelgesprek "een ongeleid projectiel" en "een snelkookpan waar het deksel vanaf is gevlogen en we niet weten waar we zullen uitkomen". We vroegen hem achteraf nog bijkomende tekst en uitleg.

Bent u verrast dat de Europese Commissie een onderzoek start naar de Belgische excess profit rulings?

Luc De Broe "Ik ben niet verrast, omdat er al onderzoeken lopen naar soortgelijke 'transfer pricing'-rulings voor Apple in Ierland, Starbucks in Nederland, en Fiat en Amazon in Luxemburg. Transfer pricing heeft betrekking op de prijzen die groepsvennootschappen elkaar aanrekenen wanneer ze onderling goederen of diensten leveren. Omdat het gaat om vennootschappen die tot dezelfde groep behoren, is er altijd een risico dat die prijzen afwijken van wat onafhankelijke ondernemingen zouden afspreken. Er wordt dus winst verschoven van de ene naar de andere vennootschap.".

"De Europese Commissie had eerder kritiek gekregen dat ze slechts een beperkt aantal landen en een beperkt aantal multinationals viseerde in haar onderzoek. Het lag in de lijn van de verwachtingen dat ze haar onderzoek zou uitbreiden naar andere landen met 'transfer pricing'-rulings en andere bedrijven. Ik ben wel verrast door de snelheid waarmee de Commissie haar terrein heeft uitgebreid."

Is het terecht dat de Commissie de Belgische rulings onder de loep neemt?

Luc De Broe: "Dat is een moeilijke vraag. Het zogenoemde 'arm's length'-principe uit een OESO-verdrag is in 2004 woordelijk ingeschreven in de Belgische wet. Het is een reactieve bepaling die de Belgische fiscus toelaat een dubbele belasting van winsten te vermijden wanneer een buitenlandse vennootschap winst naar België heeft verschoven. Die winst wordt in België belast. Maar de buitenlandse fiscus heeft uiteraard ook het recht een belasting te heffen op die verschoven winst. En in dat geval kan de Belgische fiscus een vrijstelling verlenen, om die internationale dubbele belasting te vermijden. Dat was het oorspronkelijke doel van die bepaling."

"België is echter een stap verder gegaan en verleent proactief een vrijstelling op winsten die Belgische vennootschappen behalen uit het loutere feit dat ze profiteren van groepssynergieën, ongeacht of de buitenlandse fiscus een claim heeft gedaan op die winsten of niet. En onze ministers van Financiën hebben verklaard dat de Belgische fiscus de rulings niet moet communiceren aan de buitenlandse fiscus omdat onze fiscus niet concreet kan bepalen ten nadele van welke landen en voor welke bedragen excess profit in België is gerealiseerd."

Lees het volledige rondetafelgesprek deze week in Trends.

Dinsdag liet de Europese Commissie weten dat ze een diepgaand onderzoek is gestart naar de Belgische excess profit rulings, die het mogelijk maken dat multinationals geen belastingen betalen op een deel van de winst die ze maken dankzij schaalvoordelen.Jean Baeten (VBO), Luc De Broe (KU Leuven, Laga), Piet Vandendriessche (Deloitte) en John Crombez (sp.a) zegden eerder in een rondetafelgesprek met Trends dat "België niet behoort tot het clubje bedenkelijke belastingzondaars waar bijvoorbeeld Luxemburg, Ierland en Nederland wel in zitten.""Gooi de Belgische rulings niet op één hoop met de Luxemburgse!", sakkerde Jean Baeten. "Pascal Saint-Amans, directeur van de afdeling fiscaal beleid bij de OESO, heeft vorig jaar in ons parlement gezegd dat het Belgische rulingsysteem een model is voor Europa, precies omdat het zo transparant is." Het is dan ook bijzonder pijnlijk dat er nu een onderzoek naar bepaalde Belgische rulings loopt.Piet Vandendriessche vond het sowieso al "jammer" dat het Belgische rulingsysteem in het zog van de LuxLeaks ter discussie werd gesteld. Vandendriessche: "Onze rulingcommissie werkt bijzonder grondig, en in college. De rulings worden individueel gepubliceerd, tenzij er valabele redenen zijn om het niet te doen. Dan worden ze collectief in het jaarverslag van de rulingdienst vermeld. Want sommige rulings gaan over prijzenpolitiek, of andere gevoelige materies. Dat zijn bedrijfsgeheimen die je niet aan de concurrenten wil geven."John Crombez vroeg zich luidop af of er zoiets als "een modelland" voor rulings is, maar noemde zich wel een sterke voorstander "van het gebruik van rulings als een instrument van rechtszekerheid". Crombez: "De fiscus geeft beter voorafgaandelijk rechtszekerheid, in plaats van achteraf, via een controle."Luc De Broe, hoogleraar fiscaal recht aan de KU Leuven met een focus op internationaal fiscaal recht, noemde de onderzoeken naar staatssteun van de Europese Commissie tijdens het rondetafelgesprek "een ongeleid projectiel" en "een snelkookpan waar het deksel vanaf is gevlogen en we niet weten waar we zullen uitkomen". We vroegen hem achteraf nog bijkomende tekst en uitleg.Luc De Broe "Ik ben niet verrast, omdat er al onderzoeken lopen naar soortgelijke 'transfer pricing'-rulings voor Apple in Ierland, Starbucks in Nederland, en Fiat en Amazon in Luxemburg. Transfer pricing heeft betrekking op de prijzen die groepsvennootschappen elkaar aanrekenen wanneer ze onderling goederen of diensten leveren. Omdat het gaat om vennootschappen die tot dezelfde groep behoren, is er altijd een risico dat die prijzen afwijken van wat onafhankelijke ondernemingen zouden afspreken. Er wordt dus winst verschoven van de ene naar de andere vennootschap."."De Europese Commissie had eerder kritiek gekregen dat ze slechts een beperkt aantal landen en een beperkt aantal multinationals viseerde in haar onderzoek. Het lag in de lijn van de verwachtingen dat ze haar onderzoek zou uitbreiden naar andere landen met 'transfer pricing'-rulings en andere bedrijven. Ik ben wel verrast door de snelheid waarmee de Commissie haar terrein heeft uitgebreid."Luc De Broe: "Dat is een moeilijke vraag. Het zogenoemde 'arm's length'-principe uit een OESO-verdrag is in 2004 woordelijk ingeschreven in de Belgische wet. Het is een reactieve bepaling die de Belgische fiscus toelaat een dubbele belasting van winsten te vermijden wanneer een buitenlandse vennootschap winst naar België heeft verschoven. Die winst wordt in België belast. Maar de buitenlandse fiscus heeft uiteraard ook het recht een belasting te heffen op die verschoven winst. En in dat geval kan de Belgische fiscus een vrijstelling verlenen, om die internationale dubbele belasting te vermijden. Dat was het oorspronkelijke doel van die bepaling.""België is echter een stap verder gegaan en verleent proactief een vrijstelling op winsten die Belgische vennootschappen behalen uit het loutere feit dat ze profiteren van groepssynergieën, ongeacht of de buitenlandse fiscus een claim heeft gedaan op die winsten of niet. En onze ministers van Financiën hebben verklaard dat de Belgische fiscus de rulings niet moet communiceren aan de buitenlandse fiscus omdat onze fiscus niet concreet kan bepalen ten nadele van welke landen en voor welke bedragen excess profit in België is gerealiseerd."Lees het volledige rondetafelgesprek deze week in Trends.