Opvallend is dat elke partij zijn eigen conclusies trekt. De N-VA concludeert dat om budgettaire redenen op zijn minst de jongste twee kernreactoren (Doel 4 en Tihange 3) een levensduurverlenging moeten krijgen. Groen onthoudt dan weer dat de volledige kernuitstap haalbaar is.
...

Opvallend is dat elke partij zijn eigen conclusies trekt. De N-VA concludeert dat om budgettaire redenen op zijn minst de jongste twee kernreactoren (Doel 4 en Tihange 3) een levensduurverlenging moeten krijgen. Groen onthoudt dan weer dat de volledige kernuitstap haalbaar is. Febeg houdt zich aan een strikte technologieneutraliteit, maar beaamt de hoogdringendheid van nieuwe maatregelen. "Tussen het initiële ontwerp van een centrale en de indienstneming ligt vijf tot zeven jaar. Er zijn studies nodig, de vergunningsprocedures moeten worden gevolgd, de installatie moet worden gebouwd, en er moeten testen en definitieve goedkeuringen volgen.""Bovendien moeten kandidaat-investeerders eerst hun financiering rondkrijgen, dus is vijf jaar wellicht aan de optimistische kant. Wat wil zeggen dat 2025 eigenlijk morgen is."MARC VAN DEN BOSCH (FEBEG): "Dat wil zeggen dat energieproducenten een vergoeding krijgen voor het beschikbaar houden van hun installaties, los van het gegeven of ze al dan niet stroom produceren. Europa maakt geen bezwaar tegen een capaciteitsmarkt, op voorwaarde dat ze openstaat voor alle technologieën (productie, opslag, en vraag-/aanbodbeheer), voor de bestaande en voor nieuwe capaciteiten en ten slotte voor grensoverschrijdende participatie." "Gezien de urgentie stellen we voor het systeem toe te passen dat al in het Verenigd Koninkrijk bestaat, en dat al is goedgekeurd door de Europese Commissie. Daarbij veilt de netbeheerder de capaciteit die ze denkt in jaar X en Y nodig te hebben, en kunnen investeerders daarop bieden, waardoor er druk is op de prijzen. De recentste veiling, voor 2017-2018, kwam uit op een vergoeding van 45 pond per kilowatt per jaar. Dat komt neer op iets meer dan 20 miljoen euro voor een gascentrale van 400 megawatt."VAN DEN BOSCH: "Dat helpt je door een moeilijke periode door centrales die anders zouden sluiten, langer open te houden. Maar de strategische reserve geeft geen investeringssignaal, waardoor je uiteindelijk met verouderde productie achterblijft. Dat is geen duurzame oplossing."VAN DEN BOSCH: "Er is toch een duidelijke sense of urgency. Ik denk dat we als land verplicht zijn dat grondig te bestuderen. Wij vinden dat het energiepact niet alleen oplossingen moet bieden voor de bevoorradingszekerheid, maar er ook op gericht moet zijn productiecapaciteiten te behouden en te ontwikkelen, en vooral om toegevoegde waarde te creëren voor ons land.""België moet opnieuw een exportland voor elektriciteit worden. Dat zou een verbetering van onze betalingsbalans en van onze energie-onafhankelijkheid zijn, maar het gaat ook over tewerkstelling en de creatie van exporteerbare kennis."