België lijkt niet langer gewonnen voor de invoering van een tobintaks. Dat is een kleine belasting op financiële transacties, die een tiental landen in Europa willen invoeren. De Vlaamse meerderheidspartijen vinden dat de nadelen groter zijn dan de voordelen. Banken worden erdoor verzwakt, de indekking van risico's wordt duurder, en het rendement van pensioenfondsen en -verzekeringen krijgt een knauw.
...

België lijkt niet langer gewonnen voor de invoering van een tobintaks. Dat is een kleine belasting op financiële transacties, die een tiental landen in Europa willen invoeren. De Vlaamse meerderheidspartijen vinden dat de nadelen groter zijn dan de voordelen. Banken worden erdoor verzwakt, de indekking van risico's wordt duurder, en het rendement van pensioenfondsen en -verzekeringen krijgt een knauw.Als België afhaakt, komt de invoering van de tobintaks in andere Europese landen ook op de helling te staan. En na de CETA-discussie wil premier Michel vermijden dat België opnieuw met de vinger gewezen wordt door zijn Europese partners.Aan Vlaamse kant ziet het ernaar uit dat het pragmatisme triomfeert. De financiële sector kreunt onder de lage rente. Ook de bankheffingen namen de voorbije jaren stelselmatig toe. Daardoor staat de winstgevendheid van de sector onder druk. Een bijkomende heffing onder de vorm van de tobintaks lijkt de druppel die de emmer doet overlopen.Tenzij de banken de taks doorrekenen aan beleggers, bedrijven en institutionele investeerders. Maar dat wil de overheid niet. In het regeerakkoord staat dat de tobintaks er enkel komt als er geen negatieve gevolgen zijn voor de Belgische economie en export, verzekeraars en pensioenfondsen, en de financiering van de overheidsschuld. Maar die gevolgen zijn er onmiskenbaar.Het meest valabele argument om de tobintaks te laten varen, is dat buurlanden als Nederland en Luxemburg er niet aan deelnemen. Financiële instellingen en vermogensbeheerders kunnen de Tobintaks vermijden door handel te drijven vanuit die landen en niet vanuit België. In de praktijk zou de taks dus vooral de Belgische banken, met een hoofdkantoor in België, treffen.België heeft de voorbije jaren al veel financiële activiteiten verloren, met de tobintaks dreigt de kaalslag volledig te worden. Banken zullen hun marktenzalen verhuizen, vermogensbeheerders zullen zich in Luxemburg vestigen en pensioenfondsen in Nederland. Instellingen als Swift en Euroclear zullen nadenken over een toekomst buiten Brussel. Daarmee zou de rol van ons land als financieel centrum helemaal uitgehold worden.En toch zou het jammer zijn als de taks er niet komt. Liefst op wereldschaal, of minstens in een groot aantal landen. En weer met het oorspronkelijke opzet voor ogen: een taks die speculatieve transacties met een minieme winstmarge ontmoedigt.Door een heel kleine belasting te leggen op een brede basis van financiële transacties kunnen overheden een pak geld binnenrijven. Geld dat kan gebruikt worden om investeringen uit te voeren of maatregelen te nemen die economische groei genereren. Op die manier zou de financiële sector bijdragen tot zaken waar hij op termijn zelf baat bij heeft.