Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker liet in de marge van de Europese top al verstaan dat de Belgische begroting geen fundamentele problemen stelt en niet afgewezen dreigde te worden. Wel stelde hij een aantal bijkomende vragen in het vooruitzicht. Met een officiële brief belandden die vragen van de Commissie vrijdag op de regeringstafel. Kort gesteld wil de Commissie meer achtergrond bij de beslissing om het structurele tekort slechts met 0,2 procentpunt te verbeteren (in plaats van de gevraagde 0,6 punten). Ook komen het groeitempo van de uitgaven en schuldvermindering niet overeen met de aanbevelingen.

'Sinds ze in 2014 aan de macht kwam, heeft de huidige Belgische regering een reeks erg grote hervormingen doorgevoerd, zoals de tax shift, de pensioenhervorming, de arbeidsmarkthervorming en recent nog de hervormingen van de vennootschapsbelasting en de publieke administratie', luidt het in het Belgische antwoord. De brief is ondertekend door financieel adviseur bij de FOD Financiën Steven Costers.

Costers legt uit dat alle hervormingen gebeurden met het oog op het herstel van het Belgische concurrentievermogen en de duurzaamheid van de openbare financiën, en economische groei en jobs als resultaat moeten hebben. De positieve economische impact kan al gezien worden in onder meer "de duizenden nieuwe jobs die gecreëerd werden". Maar, luidt het, 'veel van deze hervormingen hebben op korte termijn een negatieve impact op de uitgaven en bij bepaalde hervormingen duurt het jaren voor de positieve impact zichtbaar is'.

België rekent zoals bekend op de Europese flexibiliteitsclausule om zijn ontwerpbegroting goedgekeurd te krijgen.

Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker liet in de marge van de Europese top al verstaan dat de Belgische begroting geen fundamentele problemen stelt en niet afgewezen dreigde te worden. Wel stelde hij een aantal bijkomende vragen in het vooruitzicht. Met een officiële brief belandden die vragen van de Commissie vrijdag op de regeringstafel. Kort gesteld wil de Commissie meer achtergrond bij de beslissing om het structurele tekort slechts met 0,2 procentpunt te verbeteren (in plaats van de gevraagde 0,6 punten). Ook komen het groeitempo van de uitgaven en schuldvermindering niet overeen met de aanbevelingen.'Sinds ze in 2014 aan de macht kwam, heeft de huidige Belgische regering een reeks erg grote hervormingen doorgevoerd, zoals de tax shift, de pensioenhervorming, de arbeidsmarkthervorming en recent nog de hervormingen van de vennootschapsbelasting en de publieke administratie', luidt het in het Belgische antwoord. De brief is ondertekend door financieel adviseur bij de FOD Financiën Steven Costers.Costers legt uit dat alle hervormingen gebeurden met het oog op het herstel van het Belgische concurrentievermogen en de duurzaamheid van de openbare financiën, en economische groei en jobs als resultaat moeten hebben. De positieve economische impact kan al gezien worden in onder meer "de duizenden nieuwe jobs die gecreëerd werden". Maar, luidt het, 'veel van deze hervormingen hebben op korte termijn een negatieve impact op de uitgaven en bij bepaalde hervormingen duurt het jaren voor de positieve impact zichtbaar is'.België rekent zoals bekend op de Europese flexibiliteitsclausule om zijn ontwerpbegroting goedgekeurd te krijgen.