Geluidsboetes heffen, maar de bedragen niet innen. De zoveelste Belgenmop is niet om te lachen. Het Brussels Gewest maakte zijn geluidsnormen strenger, waardoor het aantal geluidsovertredingen van op de luchthaven van Zaventem fors verhoogde. Maar de Brusselse gewestregering heft voorlopig geen boetebedragen.
...