Sociale accenten , zoals meer sociale woningen. Een focus op mobiliteit, met een versterking van het openbaar vervoer. Een aantal onderdelen van het regeerakkoord voor Brussel dragen duidelijk de stempel van de socialistische en de groene coalitiepartners. Maar anders dan wat de Brusselse Open Vld, een van de Vlaamse partijen in de gewestregering, beweert, is het zoeken naar blauwe accenten.

Er zijn amper voorstellen die kunnen helpen om de Brusselse werkzaamheidsgraad van 61 procent omhoog te duwen. Volgens het Planbureau stijgt de Brusselse werkzaamheidsgraad tegen 2024 naar 64 procent, maar in Vlaanderen stijgt die van 75,6 naar bijna 78 procent. De kloof tussen Brussel en Vlaanderen wordt niet kleiner, en dat is ook geen prioriteit van de nieuwe Brusselse beleidsploeg.

Banen tellen niet voor de Brusselse regering.

In het regeerakkoord is geen spoor van een doortastend arbeidsmarktbeleid. De Brusselse regering wil de banenplannen uitbreiden van jongeren naar alle werklozen, maar in de praktijk gaat het om vormen van gesubsidieerde arbeid die niet direct een opstap zijn naar het reguliere arbeidscircuit. De investeringen in opleiding zorgen er vooral voor dat een groep werklozen uit de statistieken verdwijnt. Als de regering-Vervoort III de banencreatie wilde versnellen, kon ze beter haar fiscale autonomie gebruiken om de belastingen te verlagen en de werkloosheidsval weg te werken. Dat gebeurt niet.

Banen tellen blijkbaar niet voor de nieuwe Brusselse regering. Het wantrouwen tegenover de luchthaven van Zaventem blijft groot. Ze zal een juridische strijd blijven voeren, onder meer via het opleggen van boetes op basis van de strenge geluidsnormen. De Brusselse regering wil de luchthaven van Zaventem, een bron van laaggeschoolde arbeid en de tweede economische pool van Vlaanderen, gewoon de nek omwringen.

Sociale accenten , zoals meer sociale woningen. Een focus op mobiliteit, met een versterking van het openbaar vervoer. Een aantal onderdelen van het regeerakkoord voor Brussel dragen duidelijk de stempel van de socialistische en de groene coalitiepartners. Maar anders dan wat de Brusselse Open Vld, een van de Vlaamse partijen in de gewestregering, beweert, is het zoeken naar blauwe accenten. Er zijn amper voorstellen die kunnen helpen om de Brusselse werkzaamheidsgraad van 61 procent omhoog te duwen. Volgens het Planbureau stijgt de Brusselse werkzaamheidsgraad tegen 2024 naar 64 procent, maar in Vlaanderen stijgt die van 75,6 naar bijna 78 procent. De kloof tussen Brussel en Vlaanderen wordt niet kleiner, en dat is ook geen prioriteit van de nieuwe Brusselse beleidsploeg. In het regeerakkoord is geen spoor van een doortastend arbeidsmarktbeleid. De Brusselse regering wil de banenplannen uitbreiden van jongeren naar alle werklozen, maar in de praktijk gaat het om vormen van gesubsidieerde arbeid die niet direct een opstap zijn naar het reguliere arbeidscircuit. De investeringen in opleiding zorgen er vooral voor dat een groep werklozen uit de statistieken verdwijnt. Als de regering-Vervoort III de banencreatie wilde versnellen, kon ze beter haar fiscale autonomie gebruiken om de belastingen te verlagen en de werkloosheidsval weg te werken. Dat gebeurt niet. Banen tellen blijkbaar niet voor de nieuwe Brusselse regering. Het wantrouwen tegenover de luchthaven van Zaventem blijft groot. Ze zal een juridische strijd blijven voeren, onder meer via het opleggen van boetes op basis van de strenge geluidsnormen. De Brusselse regering wil de luchthaven van Zaventem, een bron van laaggeschoolde arbeid en de tweede economische pool van Vlaanderen, gewoon de nek omwringen.