Amcham pleit voor het behoud van de notionele intrestaftrek omdat de maatregel - op voorwaarde dat die correct wordt toegepast - een efficiënt instrument blijkt om de effectieve vennootschapsbelasting te drukken. Het nominale tarief bedraagt in ons land 33,99 procent.

Volgens Amcham is het stelsel van de notionele intrestaftrek een waarborg voor het creëren van nieuwe jobs, voor het imago van het land en voor de stabiliteit van de investeringen. "Het zou een grote vergissing zijn om al die voordelen op de helling te plaatsen," zegt Marcel Claes van Amcham. "De Amerikaanse bedrijven waarderen dit stelsel bijzonder. Een stabiel belastingstelsel is voor investeerders zelfs doorslaggevend. De gevolgen zijn niet te overzien als dit stelsel zou worden afgeschaft of gereduceerd."

Amcham wijst er ook op dat - tegen de verwachtingen in - de opbrengsten voor de schatkist er niet op achteruit zijn gegaan. Integendeel, sinds 2006 - het jaar van de invoering van de notionele intrestaftrek - is de opbrengst van de vennootschapsbelasting zelfs bijna verdubbeld (van 16,5 naar 31,15 miljard).

De Amerikanen wijzen er ook op dat België er goed aan doet de notionele intrestaftrek te behouden als ons land concurrentieel wil blijven met andere landen. "Eén goed systeem valt trouwens te verkiezen boven een onoverzichtelijke wirwar van maatregelen," aldus nog de American Chambre of Commerce.

KC

Amcham pleit voor het behoud van de notionele intrestaftrek omdat de maatregel - op voorwaarde dat die correct wordt toegepast - een efficiënt instrument blijkt om de effectieve vennootschapsbelasting te drukken. Het nominale tarief bedraagt in ons land 33,99 procent. Volgens Amcham is het stelsel van de notionele intrestaftrek een waarborg voor het creëren van nieuwe jobs, voor het imago van het land en voor de stabiliteit van de investeringen. "Het zou een grote vergissing zijn om al die voordelen op de helling te plaatsen," zegt Marcel Claes van Amcham. "De Amerikaanse bedrijven waarderen dit stelsel bijzonder. Een stabiel belastingstelsel is voor investeerders zelfs doorslaggevend. De gevolgen zijn niet te overzien als dit stelsel zou worden afgeschaft of gereduceerd." Amcham wijst er ook op dat - tegen de verwachtingen in - de opbrengsten voor de schatkist er niet op achteruit zijn gegaan. Integendeel, sinds 2006 - het jaar van de invoering van de notionele intrestaftrek - is de opbrengst van de vennootschapsbelasting zelfs bijna verdubbeld (van 16,5 naar 31,15 miljard). De Amerikanen wijzen er ook op dat België er goed aan doet de notionele intrestaftrek te behouden als ons land concurrentieel wil blijven met andere landen. "Eén goed systeem valt trouwens te verkiezen boven een onoverzichtelijke wirwar van maatregelen," aldus nog de American Chambre of Commerce. KC