De bankentaks moet vanaf dit jaar structureel 100 miljoen euro in het laatje brengen: 75 miljoen van de banken en 25 miljoen van de verzekeringssector. Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) benadrukt dat het wetsontwerp de evenwichten respecteert tussen beide sectoren en tussen grote en kleine banken. De wettekst wijzigt het wetboek van de inkomstenbelastingen.

Het doel van de bankentaks is een deel van het eigen vermogen van de banken en verzekeringsondernemingen als een deel van de prudentiële kapitalen te beschouwen, waarop een vermindering van de aftrek voor risicokapitaal wordt berekend. De vermindering wordt toegepast volgens een bepaalde volgorde, zodat elke betrokken vennootschap evenredig bijdraagt, aldus minister Van Overtveldt.

'Het voorstel dat de regering goedkeurde respecteert de evenwichten tussen de bancaire- en de verzekeringssector en tussen grote en kleine banken' (Johan Van Overtveldt)

Notionele-intrestaftrek

Eerst komen de overdraagbare verliezen in aanmerking, daarna de definitief belaste inkomsten (DBI) en pas nadien de notionele-intrestaftrek. De minister merkt daarbij op dat heel veel financiële instellingen, door de financiële crisis van de voorbije jaren, fiscaal overdraagbare aftrekken hebben. Een eenvoudige inperking van de notionele-intrestaftrek zou niet alle banken laten bijdragen en zou het budgettair rendement niet verzekeren.

Risicokapitaal

De achterliggende gedachte is ook dat de prudentiële kapitalen geen risicokapitaal vertegenwoordigen, vermits hun aanwezigheid op het passief van de balans verplicht is en gegarandeerd wordt door de toezichthouders. De prudentiële kapitalen helemaal uitsluiten uit de basis van de berekening voor de aftrek voor risicokapitaal zou de gezochte evenwichten dan weer niet respecteren.

De minister benadrukt nog dat deze bankentaks een onderdeel is van de financiering van de taxshift die al lopende is, ten belope van 2 miljard euro.

Het voorontwerp werd volgens hem ook aangepast aan de opmerkingen van de Inspecteur van Financiën en verhuist nu voor advies naar de Raad van State.

De bankentaks moet vanaf dit jaar structureel 100 miljoen euro in het laatje brengen: 75 miljoen van de banken en 25 miljoen van de verzekeringssector. Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) benadrukt dat het wetsontwerp de evenwichten respecteert tussen beide sectoren en tussen grote en kleine banken. De wettekst wijzigt het wetboek van de inkomstenbelastingen. Het doel van de bankentaks is een deel van het eigen vermogen van de banken en verzekeringsondernemingen als een deel van de prudentiële kapitalen te beschouwen, waarop een vermindering van de aftrek voor risicokapitaal wordt berekend. De vermindering wordt toegepast volgens een bepaalde volgorde, zodat elke betrokken vennootschap evenredig bijdraagt, aldus minister Van Overtveldt. Eerst komen de overdraagbare verliezen in aanmerking, daarna de definitief belaste inkomsten (DBI) en pas nadien de notionele-intrestaftrek. De minister merkt daarbij op dat heel veel financiële instellingen, door de financiële crisis van de voorbije jaren, fiscaal overdraagbare aftrekken hebben. Een eenvoudige inperking van de notionele-intrestaftrek zou niet alle banken laten bijdragen en zou het budgettair rendement niet verzekeren. De achterliggende gedachte is ook dat de prudentiële kapitalen geen risicokapitaal vertegenwoordigen, vermits hun aanwezigheid op het passief van de balans verplicht is en gegarandeerd wordt door de toezichthouders. De prudentiële kapitalen helemaal uitsluiten uit de basis van de berekening voor de aftrek voor risicokapitaal zou de gezochte evenwichten dan weer niet respecteren. De minister benadrukt nog dat deze bankentaks een onderdeel is van de financiering van de taxshift die al lopende is, ten belope van 2 miljard euro. Het voorontwerp werd volgens hem ook aangepast aan de opmerkingen van de Inspecteur van Financiën en verhuist nu voor advies naar de Raad van State.