De regering-Michel had eerder al beslist dat de financiële sector dit jaar 100 miljoen euro extra moest bijdragen aan de begroting. In eerste instantie wilde zij dit realiseren door de notionele-intrestaftrek (fiscaal voordeel in functie van het eigen vermogen) voor banken en verzekeringsmaatschappijen te schrappen. Maar dan zouden bepaalde banken buiten schot kunnen blijven. Daarom werd een nieuw plan uitgewerkt.

Het voorstel dat nu op tafel ligt, voorziet in de afbouw van een aantal aftrekposten. Zo zullen banken en verzekeraars minder gebruik kunnen maken van de notionele-intrestaftrek, maar ze zullen ook minder verliezen uit het verleden en dividenden uitgekeerd door een dochterbedrijf (de zogenaamd 'definitief belaste inkomsten') fiscaal kunnen aftrekken. Het voorstel kreeg groen licht van de zogenoemde interkabinettenwerkgroep, maar moet vrijdag nog bekrachtigd worden door de ministerraad.

Geen shift

De regeling moet de overheid dit jaar 100 miljoen euro opleveren, verdeeld over 75 miljoen van de banken en 25 miljoen van de verzekeraars. Dat bedrag komt bovenop de 950 miljoen euro die de banksector in 2014 al betaalde aan banktaksen en -heffingen. Bovendien moeten de Belgische banken dit jaar nog eens 350 miljoen euro bijdragen tot het Europees resolutiefonds. "Als je alles samentelt, moeten we dit jaar zo'n 1,4 miljard euro afdragen", zegt Michel Vermaerke van de sectorfederatie Febelfin. "Dat wordt enorm zwaar om te dragen. De rendabiliteit van de banken staat al onder druk staat door de lage rente."

De heffingen zijn voor veel banken een bittere pil om te slikken. Vooral de kleinere banken met veel spaardeposito's zijn ontevreden. Zij hebben de financiële crisis niet veroorzaakt, moesten niet gered worden door de overheid, maar moeten wel proportioneel meer banktaksen betalen dan de grootbanken. Dat ligt aan het heffingssysteem dat opgebouwd is uit een abonnementstaks, een belasting op kredietinstellingen, en een bijdrage aan het depositogarantiesysteem, die telkens de spaardeposito's belasten. Enkel de contributie voor de financiële stabiliteit belast risicovolle activiteiten.

Luc Versele van Crelan (de fusie van Landbouwkrediet en Centea) had vorige week nog gepleit voor een interne shift in de banktaksen: minder belastingen op deposito's en meer op risicovolle activiteiten. Daarvan is in het huidige voorstel geen sprake.

'Ik vind dit toch een beetje concurrentievervalsing. De grootbanken halen hun slag thuis' (Luc Versele, Crelan)

"Beperkte correctie"

Versele reageert dan ook ontgoocheld: "We wisten dat er een belastingverhoging zat aan te komen, maar we hadden gehoopt dat men meteen ook het hele systeem zou hervormen. Op die manier zouden de kleinere banken die zich vooral met spaargeld financieren en minder op de financiële markten actief zijn, ontzien worden. Nu draaien we mee op voor een extra factuur, zonder garantie dat de heffingsbasis ooit aangepast wordt. Ik vind dat toch een beetje concurrentievervalsing. De grootbanken halen hun slag thuis."

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt zegt dat de extra belasting van 75 miljoen euro vooral door de grootbanken betaald zal worden. En hij wijst erop dat de bijdrage voor het Europees resolutiefonds ook meer de grootbanken zal treffen, omdat Europa meer rekening houdt met de grootte van de balans en met de risico's die een bank neemt. Er is volgens Van Overtveldt dus sprake van een "beperkte correctie van het systeem", al geeft hij toe dat de kleinere spaarbanken in de totaliteit van de banktaksen nog altijd benadeeld worden.

Verhuizing

Dirk Wouters, CEO van Bank van Breda, ziet echter helemaal geen stap in de goede richting: "De disproportionaliteit die in het systeem ingebakken zit, wordt nog versterkt. De berekening van de extra vennootschapsbelasting wordt opnieuw gebaseerd op de klantendeposito's, en niet op het balanstotaal. Banken die zich op de financiële markten financieren, worden daardoor minder getroffen. Deze maatregel zal een grotere impact hebben op het rendement op eigen vermogen van de spaar- en depositobanken dan van de grote universele banken. Dit is een gemiste kans."

Wouters hoopt dat de regering haar engagement nakomt om het systeem van de banktaksen helemaal te hervormen: "De regering heeft haar intentie genotuleerd om vanaf 1 januari 2016 de abonnementstaks en de taks op de kredietinstellingen te vervangen door een eengemaakte jaarlijkse taks, die rekening houdt met verschillende parameters. Niet enkel de spaartegoeden maar ook het volume afgeleide producten en het balanstotaal van de instelling zouden de basis vormen voor deze taks."

De grootbanken zijn echter verre van gewonnen voor zo'n hervorming. Als zij in België meer belastingen moeten betalen op hun buitenbalansproducten en marktinfrastructuur, zou dat kunnen leiden tot een verhuis van afdelingen naar het buitenland. Een bank zoals BNP Paribas Fortis bijvoorbeeld kan gemakkelijk haar marktenzalen in Brussel sluiten en de activiteiten naar Parijs overbrengen, valt te horen.

Of deze dreigementen het debat beïnvloeden, is niet duidelijk. Minister Van Overtveldt laat voorlopig niet in zijn kaarten kijken. Hij zegt een hervorming van het bankheffingssysteem niet uit te sluiten, maar wil zich voor de rest niet vastpinnen.

Dit artikel komt uit The Daily Trends

De regering-Michel had eerder al beslist dat de financiële sector dit jaar 100 miljoen euro extra moest bijdragen aan de begroting. In eerste instantie wilde zij dit realiseren door de notionele-intrestaftrek (fiscaal voordeel in functie van het eigen vermogen) voor banken en verzekeringsmaatschappijen te schrappen. Maar dan zouden bepaalde banken buiten schot kunnen blijven. Daarom werd een nieuw plan uitgewerkt.Het voorstel dat nu op tafel ligt, voorziet in de afbouw van een aantal aftrekposten. Zo zullen banken en verzekeraars minder gebruik kunnen maken van de notionele-intrestaftrek, maar ze zullen ook minder verliezen uit het verleden en dividenden uitgekeerd door een dochterbedrijf (de zogenaamd 'definitief belaste inkomsten') fiscaal kunnen aftrekken. Het voorstel kreeg groen licht van de zogenoemde interkabinettenwerkgroep, maar moet vrijdag nog bekrachtigd worden door de ministerraad.De regeling moet de overheid dit jaar 100 miljoen euro opleveren, verdeeld over 75 miljoen van de banken en 25 miljoen van de verzekeraars. Dat bedrag komt bovenop de 950 miljoen euro die de banksector in 2014 al betaalde aan banktaksen en -heffingen. Bovendien moeten de Belgische banken dit jaar nog eens 350 miljoen euro bijdragen tot het Europees resolutiefonds. "Als je alles samentelt, moeten we dit jaar zo'n 1,4 miljard euro afdragen", zegt Michel Vermaerke van de sectorfederatie Febelfin. "Dat wordt enorm zwaar om te dragen. De rendabiliteit van de banken staat al onder druk staat door de lage rente."De heffingen zijn voor veel banken een bittere pil om te slikken. Vooral de kleinere banken met veel spaardeposito's zijn ontevreden. Zij hebben de financiële crisis niet veroorzaakt, moesten niet gered worden door de overheid, maar moeten wel proportioneel meer banktaksen betalen dan de grootbanken. Dat ligt aan het heffingssysteem dat opgebouwd is uit een abonnementstaks, een belasting op kredietinstellingen, en een bijdrage aan het depositogarantiesysteem, die telkens de spaardeposito's belasten. Enkel de contributie voor de financiële stabiliteit belast risicovolle activiteiten.Luc Versele van Crelan (de fusie van Landbouwkrediet en Centea) had vorige week nog gepleit voor een interne shift in de banktaksen: minder belastingen op deposito's en meer op risicovolle activiteiten. Daarvan is in het huidige voorstel geen sprake.Versele reageert dan ook ontgoocheld: "We wisten dat er een belastingverhoging zat aan te komen, maar we hadden gehoopt dat men meteen ook het hele systeem zou hervormen. Op die manier zouden de kleinere banken die zich vooral met spaargeld financieren en minder op de financiële markten actief zijn, ontzien worden. Nu draaien we mee op voor een extra factuur, zonder garantie dat de heffingsbasis ooit aangepast wordt. Ik vind dat toch een beetje concurrentievervalsing. De grootbanken halen hun slag thuis." Minister van Financiën Johan Van Overtveldt zegt dat de extra belasting van 75 miljoen euro vooral door de grootbanken betaald zal worden. En hij wijst erop dat de bijdrage voor het Europees resolutiefonds ook meer de grootbanken zal treffen, omdat Europa meer rekening houdt met de grootte van de balans en met de risico's die een bank neemt. Er is volgens Van Overtveldt dus sprake van een "beperkte correctie van het systeem", al geeft hij toe dat de kleinere spaarbanken in de totaliteit van de banktaksen nog altijd benadeeld worden.Dirk Wouters, CEO van Bank van Breda, ziet echter helemaal geen stap in de goede richting: "De disproportionaliteit die in het systeem ingebakken zit, wordt nog versterkt. De berekening van de extra vennootschapsbelasting wordt opnieuw gebaseerd op de klantendeposito's, en niet op het balanstotaal. Banken die zich op de financiële markten financieren, worden daardoor minder getroffen. Deze maatregel zal een grotere impact hebben op het rendement op eigen vermogen van de spaar- en depositobanken dan van de grote universele banken. Dit is een gemiste kans."Wouters hoopt dat de regering haar engagement nakomt om het systeem van de banktaksen helemaal te hervormen: "De regering heeft haar intentie genotuleerd om vanaf 1 januari 2016 de abonnementstaks en de taks op de kredietinstellingen te vervangen door een eengemaakte jaarlijkse taks, die rekening houdt met verschillende parameters. Niet enkel de spaartegoeden maar ook het volume afgeleide producten en het balanstotaal van de instelling zouden de basis vormen voor deze taks."De grootbanken zijn echter verre van gewonnen voor zo'n hervorming. Als zij in België meer belastingen moeten betalen op hun buitenbalansproducten en marktinfrastructuur, zou dat kunnen leiden tot een verhuis van afdelingen naar het buitenland. Een bank zoals BNP Paribas Fortis bijvoorbeeld kan gemakkelijk haar marktenzalen in Brussel sluiten en de activiteiten naar Parijs overbrengen, valt te horen.Of deze dreigementen het debat beïnvloeden, is niet duidelijk. Minister Van Overtveldt laat voorlopig niet in zijn kaarten kijken. Hij zegt een hervorming van het bankheffingssysteem niet uit te sluiten, maar wil zich voor de rest niet vastpinnen.