...

XAVIER BAETEN. "Wij onderzoeken die evoluties bij beursgenoteerde bedrijven in Nederland en België. We kijken dus verder dan de Bel-20. Sommige sectoren werden zwaar getroffen, zoals de consumentengerelateerde branches met de horeca en de retail. Daar zie je door de band een daling van de bonussen tot 45 procent."Hier en daar is er ook een merkwaardig verloop. Bij vastgoedbedrijven is de omzet ongeveer gelijk gebleven, maar zijn de bonussen sterk gedaald. De reden is een grote diversiteit in de resultaten van de bedrijven. Er zijn vastgoedbedrijven die een omzetstijging van 23 procent hebben gekend, maar er zijn er ook met een sterke omzetdaling. Je ziet in de bonus dan ook een grote diversiteit: een bedrijf dat geen bonus heeft toegekend, bedrijven met een daling van meer dan 20 procent, bedrijven waar de bonus gelijk bleef, maar ook bedrijven met een sterke stijgende bonussen.Lees verder onder de video"Een paar concrete voorbeelden. KBC heeft de bonusenveloppe verminderd tot 75 procent. Het biotechbedrijf Oxurion heeft de bonusbeslissing vooruitgeschoven. 2020 en 2021 worden samengevoegd en het laat de toekenning van een variabele verloning afhangen van de resultaten over die twee jaren. Een ander voorbeeld is de lingeriegroep Van de Velde. Daar heeft de raad van bestuur ingegrepen en de bonus herleid tot het halen van twee doelstellingen: de omzet en de ebitda. Men heeft het bedrag waarop de bonus wordt berekend verlaagd naar 50 procent van het normale basisloon."We wilden ook te weten komen wat de impact van de omzetevolutie op de bonus was. We hebben een significant verband hebben vastgesteld. De bonus daalt met 21 procent als de omzet met 10 procent daalt. Bij een stijging van de omzet zit de evolutie van de bonussen in dezelfde grootteorde."BAETEN. "Jazeker. In 2019 heeft slechts 1 procent van de beursgenoteerde bedrijven geen bonus toegekend. Dat is vorig jaar gestegen naar 16 procent."Hoe zit het met het vaste salaris van de CEO?BAETEN. "We zien dat heel wat CEO's, ongeveer één op de vijf, een tijdelijke daling van hun vast salaris hebben gezien, meestal tussen 10 en 20 procent. Maar naast de grootte van de daling, moeten we ook aandacht hebben voor de periode waarin de daling plaatsvond. Er zijn zo goed als geen bedrijven waar de daling in het vaste salaris een jaar heeft aangehouden, want de impact van corona was pas echt voelbaar vanaf maart 2020. Maar we zien wel een vrij grote spreiding. In sommige gevallen ging het slechts over drie maanden, in andere gevallen tussen zeven en negen maanden. Het is opvallend dat de twee CEO's van de grootste brouwerijen, AB InBev en Heineken, de grootste daling in hun vast salaris hebben gekend: 20 procent gedurende acht maanden. Voor Carlos Brito ging het basisloon van 1,46 naar 1,24 miljoen euro. Dat was een vrijwillige beslissing."BAETEN. "Die zijn er ook, en het gaat lang niet altijd om bedrijven waarvan de omzet fors is gedaald. Er zit zelfs een bedrijf bij waar de omzet is gestegen. Het gaat om Accell uit de fietsindustrie, die het goed heeft gedaan met een omzetstijging van 17 procent. Het topmanagement heeft al in april 2020 aangegeven dat het geen bonus wilde incasseren over het hele jaar. Dat is een sterk signaal."