Dat was lang geleden. Een persconferentie over mobiliteit waar de bedrijfswagen eens niet onder vuur lagen. Volgens VBO-topman Pieter Timmermans kan er van het verbannen van de bedrijfswagen geen sprake zijn. "Er zullen altijd mensen zijn die voor hun werk een wagen nodig hebben", zegt Timmermans. Nochtans zwelt de kritiek op de bedrijfswagen aan.
...

Dat was lang geleden. Een persconferentie over mobiliteit waar de bedrijfswagen eens niet onder vuur lagen. Volgens VBO-topman Pieter Timmermans kan er van het verbannen van de bedrijfswagen geen sprake zijn. "Er zullen altijd mensen zijn die voor hun werk een wagen nodig hebben", zegt Timmermans. Nochtans zwelt de kritiek op de bedrijfswagen aan.Na de OESO en het Federaal Planbureau, hekelt ook de Europese Commissie het fiscale gunstregime voor bedrijfswagens. Frank Van Gool, directeur van de Belgische federatie van voertuigenverhuurders Renta, is niet onder de indruk van de kritiek. "Ook zonder bedrijfswagens zou 85 procent van de mensen de wagen nemen om naar het werk te gaan. Twintig procent van alle voertuigen op onze wegen zijn firmawagens, de impact van de bedrijfswagens op de congestie wordt volgens ons altijd overschat." Van Gool rekent op het mobiliteitsbudget om een stap vooruit te doen in de steeds terugkerende discussie."Wij steunen het mobiliteitsbudget. We steken onze kop niet in het zand, we zien ook wel dat er congestie is en dat er te veel dieselwagens zijn. Er moet iets gebeuren. We geloven dat het multimodale karakter van het mobiliteitsbudget een deel van de oplossing kan zijn. Het staat in het regeerakkoord, het is tijd dat er werk van gemaakt wordt", stelt Frank van Gool.Volgens de Renta-directeur moet de bedrijfswagen een onderdeel zijn van het mobiliteitsbudget. "Onze leden, de leasingbedrijven, kunnen daar een rol in spelen. Zij kunnen de regisseur worden van dat verhaal. We moeten op oplossingen focussen in plaats van altijd de negatieve aspecten van de bedrijfswagen op te werpen. Het mobiliteitsbudget is een positief initiatief waar de bedrijven, de mobiliteit en onze leden beter van kunnen worden."Ook het VBO is voorstander van een mobiliteitsbudget als onderdeel van een globaal plan. "De files kosten ons land 22 miljoen euro per dag. Het is tijd om er iets aan te doen", stelt Pieter Timmermans. Hij gelooft niet in mirakeloplossingen zoals het afschaffen van de firmawagen. "Zij die zeggen, schaf de bedrijfswagen af, dwalen. Net zoals zij die alle heil verwachten van het openbaar vervoer of van het mobiliteitsbudget. "Stop de steekvlampolitiek en ga voor een globale aanpak", aldus Timmermans.Het competentiecentrum Duurzame Ontwikkeling en Mobiliteit van het VBO heeft vijftig maatregelen uitgewerkt om de Belgische mobiliteitsproblemen aan te pakken. Een van de opvallendste is een slimme kilometerheffing voor alle voertuigen. De belastingen op het bezit van een wagen moeten verschuiven naar het gebruik. Het is niet de bedoeling dat de totale fiscale lasten op voertuigen nog verder stijgen. Al moet de kilometerheffing volgens het VBO alle reële kosten van het wagengebruik dekken (infrastructuur-, congestie- en milieukosten). "Een slimme kilometerheffing zal ons mobiliteitsgedrag wijzigen, dat is de bedoeling", zegt Pieter Timmermans.Voorts pleit het VBO voor een mobiliteitsbudget, een efficiënter gebruik van het spoor, nachtleveringen in steden, flexibele arbeidstijden en telewerken, het gebruik van nieuwe technologie om verkeersstromen te optimaliseren en meer investeringen in infrastructuur. "In de jaren 80 was de Belgische overheid voor investeringen een van de beste leerlingen van de Europese klas. Vandaag zijn we bij de slechtste. De lichten staan op rood", aldus Timmermans.Het VBO legde het plan al voor aan alle ministers van Mobiliteit. De werkgeversorganisatie zal het ook overhandigen aan de premier, de minister-presidenten en de partijvoorzitters. Op 25 april roept het VBO alle stakeholders samen om de vijftig maatregelen te verfijnen en uit te testen. "Deze visie moet worden hard gemaakt in een actieplan", onderstreept Pieter Timmermans.