Van Gool rekent op het mobiliteitsbudget om een stap vooruit te doen in de steeds terugkerende discussie.
...

Van Gool rekent op het mobiliteitsbudget om een stap vooruit te doen in de steeds terugkerende discussie.Van Gool: "Het gaat om een theoretisch-academisch werkstuk met als voornaamste conclusie dat iemand met een bedrijfswagen jaarlijks ruim 6000 kilometer extra rijdt. Dat stellen ze gelijk met meer uitstoot en meer files, waar meerkosten voor de maatschappij tegenover staan. Wij bestrijden die academische benadering. Als je de bedrijfswagen afschaft, heeft de maatschappij morgen geen 905 miljoen euro extra. Zo werkt het niet."Van Gool:"Die rapporten over de overheid die de files subsidieert, komen telkens terug. Maar ook zonder bedrijfswagens zou 85 procent van de mensen de wagen nemen om naar het werk te gaan. 20 procent van alle voertuigen op onze wegen zijn firmawagens, de impact van de bedrijfswagens op de congestie wordt volgens ons altijd overschat."Van Gool:. "We verwachten de eerste resultaten in het najaar. Er is een oproep gelanceerd naar academici en de komende weken zullen onderzoekers zich inschrijven. Ik beweer niet dat het studiewerk van het Planbureau niet objectief is, maar door welke bril kijkt het naar de problematiek? Ik vind zijn toon heel negatief."Van Gool: "Wij steunen het mobiliteitsbudget. We steken onze kop niet in het zand, we zien ook wel dat er congestie is en dat er te veel dieselwagens zijn. Er moet iets gebeuren. We geloven dat het multimodale karakter van het mobiliteitsbudget een deel van de oplossing kan zijn. Het staat in het regeerakkoord, het is tijd dat er werk van gemaakt wordt. De bedrijfswagen moet een onderdeel zijn van het mobiliteitsbudget. Onze leden, de leasingbedrijven, kunnen daar een actieve rol in spelen. Zij kunnen de regisseur worden van dat verhaal. We moeten op oplossingen focussen in plaats van altijd die negatieve aspecten van de bedrijfswagen op te werpen. Het mobiliteitsbudget is een positief initiatief waar de bedrijven, de mobiliteit en onze leden beter van kunnen worden."Van Gool:"2015 was een zeer goed jaar voor onze sector. Er zijn vorig jaar 108.000 nieuwe leasingwagens besteld, het hoogste aantal ooit. Er waren veel vervangingen omdat er vier en vijf jaar geleden ook goede jaren waren. Bovendien zijn de bedrijfsvloten gegroeid en kiezen bedrijven meer voor operationele leasing ten nadele van eigen aankopen. De rente is ook zeer laag, waardoor de leasingmaatschappijen interessante voorwaarden kunnen aanbieden. We zien ook een aantal nieuwe initiatieven zoals de opkomst van leasing bij particulieren. Ook 2016 is goed ingezet, januari was de beste januari van de jongste tien jaar."