Met nog niet alle stemmen geteld, bleek dat een grote meerderheid van de werknemers in Bessemer, Alabama, tegen de oprichting van een vakbond heeft gestemd.

Er werken 6000 mensen in Amazon Bessemer en in voorlopige tellingen hebben 1798 mensen tegen een vakbond gestemd tegen 738 voor.

Amazon verzet zich van oudsher tegen syndicalisering maar de bonden dachten dat de tijd rijp was voor een doorbraak nu een Democratische president herhaaldelijk de lof zingt van de vakbonden, en Democratische parlementsleden praktijken binnen het bedrijf aan de kaak stelden (recent nog dat sommige chauffeurs in een fles moeten plassen). Ook al gold de stemming enkel voor het megadepot in Bessemer, toch wordt dit als in vakbondskringen als een bredere opdoffer beschouwd, vooral gelet op het verschil tussen voor en tegen.

Indien de vakbond het had gehaald, zou het onlinebedrijf tot onderhandelingen zijn gedwongen, onder meer over hogere lonen.

Amazon zelf argumenteert dat het startersloon binnen het bedrijf dubbel zo hoog ligt als het federale minimumloon, en dat werknemers bovendien recht hebben op ziekteverzekering.

Met nog niet alle stemmen geteld, bleek dat een grote meerderheid van de werknemers in Bessemer, Alabama, tegen de oprichting van een vakbond heeft gestemd.Er werken 6000 mensen in Amazon Bessemer en in voorlopige tellingen hebben 1798 mensen tegen een vakbond gestemd tegen 738 voor. Amazon verzet zich van oudsher tegen syndicalisering maar de bonden dachten dat de tijd rijp was voor een doorbraak nu een Democratische president herhaaldelijk de lof zingt van de vakbonden, en Democratische parlementsleden praktijken binnen het bedrijf aan de kaak stelden (recent nog dat sommige chauffeurs in een fles moeten plassen). Ook al gold de stemming enkel voor het megadepot in Bessemer, toch wordt dit als in vakbondskringen als een bredere opdoffer beschouwd, vooral gelet op het verschil tussen voor en tegen. Indien de vakbond het had gehaald, zou het onlinebedrijf tot onderhandelingen zijn gedwongen, onder meer over hogere lonen. Amazon zelf argumenteert dat het startersloon binnen het bedrijf dubbel zo hoog ligt als het federale minimumloon, en dat werknemers bovendien recht hebben op ziekteverzekering.