In vergelijking met april vorig jaar telt Vlaanderen 21.000 meer uitkeringsgerechtigde werklozen. Het gaat om de tweede stijging van de werkloosheid op rij in Vlaanderen. In maart bedroeg de toename 1,3 procent. Dat brengt de werkloosheidsgraad in Vlaanderen op 6,54 procent, tegenover 5,8 procent vorig jaar. Het is bijna twee jaar geleden dat de werkloosheidsgraad nog zo hoog lag.

De stijgende werkloosheid zet zich door in zowat alle provincies en alle categorieën. In West-Vlaanderen is het aantal werklozen met bijna 20 procent toegenomen. Wat de leeftijden betreft, is de sterkste stijging terug te vinden bij de groep van 25- tot 40-jarigen: +16,8 procent.

Opvallend is ook de forse stijging van het aantal hooggeschoolde werklozen: +17,1 procent. De impact van de coronacrisis is goed te zien in het aantal werklozen dat minder dan een jaar werkloos is. Het aantal kortdurig werklozen stijgt met 16,8 procent op jaarbasis. Meer dan de helft (52,4 procent) van de Vlaamse werkzoekenden is kortdurig werkloos.

Ook de werkloosheid onder allochtonen stijgt fors: +13,5 procent, terwijl de autochtone werkloosheid met 11,2 procent stijgt.

Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V) stelt vast dat de coronacrisis een grote impact heeft op de arbeidsmarkt. Heel wat activiteiten bij werkgevers vallen weg, wat bijvoorbeeld invloed heeft op de uitzendarbeid. 'Wat in maart 2020 al merkbaar was, zet zich nu door in april. Er is een stijging van het aantal werkzoekenden met bijna 12 procent. Dat is niet verwonderlijk, maar wel een belangrijk signaal. Het is duidelijk dat het coronavirus en de maatregelen om de verspreiding tegen te gaan een grote impact hebben op onze arbeidsmarkt', aldus de minister. Crevits wijst erop dat sinds maandag 4 mei bedrijven weer aan de slag mogen. '

Dit is een belangrijke stap om de economie opnieuw te laten draaien en er zo voor te zorgen dat er geen structurele werkloosheid komt', klinkt het.

In vergelijking met april vorig jaar telt Vlaanderen 21.000 meer uitkeringsgerechtigde werklozen. Het gaat om de tweede stijging van de werkloosheid op rij in Vlaanderen. In maart bedroeg de toename 1,3 procent. Dat brengt de werkloosheidsgraad in Vlaanderen op 6,54 procent, tegenover 5,8 procent vorig jaar. Het is bijna twee jaar geleden dat de werkloosheidsgraad nog zo hoog lag. De stijgende werkloosheid zet zich door in zowat alle provincies en alle categorieën. In West-Vlaanderen is het aantal werklozen met bijna 20 procent toegenomen. Wat de leeftijden betreft, is de sterkste stijging terug te vinden bij de groep van 25- tot 40-jarigen: +16,8 procent. Opvallend is ook de forse stijging van het aantal hooggeschoolde werklozen: +17,1 procent. De impact van de coronacrisis is goed te zien in het aantal werklozen dat minder dan een jaar werkloos is. Het aantal kortdurig werklozen stijgt met 16,8 procent op jaarbasis. Meer dan de helft (52,4 procent) van de Vlaamse werkzoekenden is kortdurig werkloos.Ook de werkloosheid onder allochtonen stijgt fors: +13,5 procent, terwijl de autochtone werkloosheid met 11,2 procent stijgt. Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V) stelt vast dat de coronacrisis een grote impact heeft op de arbeidsmarkt. Heel wat activiteiten bij werkgevers vallen weg, wat bijvoorbeeld invloed heeft op de uitzendarbeid. 'Wat in maart 2020 al merkbaar was, zet zich nu door in april. Er is een stijging van het aantal werkzoekenden met bijna 12 procent. Dat is niet verwonderlijk, maar wel een belangrijk signaal. Het is duidelijk dat het coronavirus en de maatregelen om de verspreiding tegen te gaan een grote impact hebben op onze arbeidsmarkt', aldus de minister. Crevits wijst erop dat sinds maandag 4 mei bedrijven weer aan de slag mogen. 'Dit is een belangrijke stap om de economie opnieuw te laten draaien en er zo voor te zorgen dat er geen structurele werkloosheid komt', klinkt het.