"Tot nu stond in het ministerieel besluit dat telewerken de regel was. Nu staat er letterlijk in dat telewerken verplicht is, tenzij het onmogelijk is door de aard van de functie of voor de continuïteit van de onderneming", zegt Geert Vermeir van het juridisch kenniscentrum van de hr-dienstenleverancier SD Worx. Want het is wel de bedoeling dat zo veel mogelijk bedrijven blijven draaien en de economische activiteit niet stilvalt.
...

"Tot nu stond in het ministerieel besluit dat telewerken de regel was. Nu staat er letterlijk in dat telewerken verplicht is, tenzij het onmogelijk is door de aard van de functie of voor de continuïteit van de onderneming", zegt Geert Vermeir van het juridisch kenniscentrum van de hr-dienstenleverancier SD Worx. Want het is wel de bedoeling dat zo veel mogelijk bedrijven blijven draaien en de economische activiteit niet stilvalt.Volgens Vermeir is er geen attest nodig voor functies waar het vanzelfsprekend is dat thuiswerk onmogelijk is. "In het besluit staat dat de werkgevers hun werknemers 'een attest of elk ander bewijsstuk dat de noodzaak van hun aanwezigheid op de werkplaats bevestigt' moeten geven. Bij bouwvakkers die met een bestelwagen vol bouwmateriaal rondrijden, is het vanzelfsprekend dat ze onderweg zijn naar een bouwwerf. Een kassier in de supermarkt kan de boodschappen niet van thuis uit scannen en aanrekenen. Dat is mogelijk al voldoende bewijs.Vermeir: "Een buschauffeur die met een bus rond rijdt, kan dat niet van thuis uit doen. Een busmaatschappij zou bijvoorbeeld de chauffeurs kunnen aanraden hun uniform aan te doen, zodat ze niet in de problemen komen onderweg naar hun werk." Niet-essentiële verplaatsingen zijn dit keer niet verboden. Het attest dient dus niet om uw verplaatsingen te verantwoorden, tenzij het om verplaatsingen tijdens de uren van de avondklok gaat. Daarvoor hadden werknemers al langer een attest van de werkgever nodig."Ik verwacht dat er weinig of geen controles van de politie op de baan zullen zijn", zegt Vermeir. "Het zou wel kunnen dat de arbeidsinspectie langskomt in kantoren waar veel lichten branden. Soms gebeurt zo'n inspectie ook na een klacht van een werknemer. De controleurs zullen vooral administratieve functies viseren, waarbij je al snel in een discussie zal belanden of die echt niet van thuis uit kunnen worden uitgeoefend. Er was de voorbije weken ook discussie over de vraag of werkgevers hun werknemers niet méér konden laten thuiswerken. Met dit besluit wordt die discussie beslecht."Vermeir wijst er ook op dat er boetes kunnen worden opgelegd aan werkgevers die de maatregelen niet respecteren.