Het gerapporteerde omzetverlies in de februaribevraging komt gemiddeld uit op -6 procent. In januari lag dat nog op -9 procent en in december op -13 procent. Er is dus geleidelijk verbetering in de verwachtingen van de bedrijven. Voor de kleine ondernemingen, met een omzet tot 1 miljoen euro per jaar, blijft het omzetverlies met -25 procent tot -30 procent wel nog erg groot. De verschillen tussen de grote, middelgrote en kleine bedrijven onderling lopen daarmee verder op.

Specifiek voor de sectoren van de horeca en de evenementen is het omzetverlies dramatisch met een gemiddeld verlies van -67 procent. 'De coronacrisis blijft sommige bedrijven en sectoren veel harder raken dan andere', aldus gedelegeerd bestuurder Hans Maertens. 'We lopen het risico om in een gespleten economie terecht te komen met bedrijven die weer rechtveren en anderen die noodgedwongen aan de kant van de weg blijven liggen. Dat mogen we niet laten gebeuren. Voka pleit voor het aanhouden van een aantal generieke maatregelen zoals de verlenging van de tijdelijke werkloosheid, maar ook op een ondersteuning op maat van de sectoren en bedrijven die nog verplicht gesloten zijn. Deze sectoren hebben nu ook dringend een concreet perspectief nodig op heropening.'

De cijfers rond de verwachte werkgelegenheid volgen dezelfde tendens als de omzetcijfers: het gaat minder slecht dan vorig jaar. In 2021 verwachten de ondernemingen wel een extra daling van de werkgelegenheid met 0,7 procent. De werkgelegenheid in de private sector in ons land zou door de coronacrisis met 75.000 arbeidsplaatsen dalen, bekeken in de periode 2020-2021.

Het gerapporteerde omzetverlies in de februaribevraging komt gemiddeld uit op -6 procent. In januari lag dat nog op -9 procent en in december op -13 procent. Er is dus geleidelijk verbetering in de verwachtingen van de bedrijven. Voor de kleine ondernemingen, met een omzet tot 1 miljoen euro per jaar, blijft het omzetverlies met -25 procent tot -30 procent wel nog erg groot. De verschillen tussen de grote, middelgrote en kleine bedrijven onderling lopen daarmee verder op. Specifiek voor de sectoren van de horeca en de evenementen is het omzetverlies dramatisch met een gemiddeld verlies van -67 procent. 'De coronacrisis blijft sommige bedrijven en sectoren veel harder raken dan andere', aldus gedelegeerd bestuurder Hans Maertens. 'We lopen het risico om in een gespleten economie terecht te komen met bedrijven die weer rechtveren en anderen die noodgedwongen aan de kant van de weg blijven liggen. Dat mogen we niet laten gebeuren. Voka pleit voor het aanhouden van een aantal generieke maatregelen zoals de verlenging van de tijdelijke werkloosheid, maar ook op een ondersteuning op maat van de sectoren en bedrijven die nog verplicht gesloten zijn. Deze sectoren hebben nu ook dringend een concreet perspectief nodig op heropening.'De cijfers rond de verwachte werkgelegenheid volgen dezelfde tendens als de omzetcijfers: het gaat minder slecht dan vorig jaar. In 2021 verwachten de ondernemingen wel een extra daling van de werkgelegenheid met 0,7 procent. De werkgelegenheid in de private sector in ons land zou door de coronacrisis met 75.000 arbeidsplaatsen dalen, bekeken in de periode 2020-2021.