'Meer mensen dan ooit tijdens de coronacrisis kunnen niet komen werken door besmetting of door quarantaine', zegt Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka. 'Zoals voorspeld treft de omikrongolf de hele samenleving en nu ook onze bedrijven. We gaan ervan uit dat we nu stilaan de piek bereikt hebben', klinkt het.

Voka stelt daarnaast ook 'een wijdverbreid misbruik en oneigenlijk gebruik' van het ziektebriefje vast, waarbij artsen een ziektebriefje bezorgen aan medewerkers die niet ziek zijn, maar wel in quarantaine zitten. Wie zich in quarantaine bevindt, moet een quarantaine-attest bezorgen aan zijn werkgever. Met een quarantaine-attest heeft de medewerker recht op een tijdelijke werkloosheidsuitkering, maar niet op gewaarborgd loon bij ziekte.

In zeven op de tien ondernemingen met meer dan 250 werknemers wordt volgens Voka misbruik vastgesteld van het ziektebriefje, wanneer werknemers in quarantaine zitten. Ook wanneer de kinderen van de werknemer niet naar school kunnen wegens klas- of schoolsluiting, stellen werkgevers hetzelfde misbruik vast. In kleinere bedrijven liggen de cijfers licht lager.

'Het misbruik van de ziektebriefjes moet dringend stoppen. De werkgevers zijn nu twee keer de dupe: ze missen hun personeelsleden met alle problemen vandien en ze moeten het loon van die medewerkers doorbetalen', aldus Maertens.

'Meer mensen dan ooit tijdens de coronacrisis kunnen niet komen werken door besmetting of door quarantaine', zegt Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka. 'Zoals voorspeld treft de omikrongolf de hele samenleving en nu ook onze bedrijven. We gaan ervan uit dat we nu stilaan de piek bereikt hebben', klinkt het.Voka stelt daarnaast ook 'een wijdverbreid misbruik en oneigenlijk gebruik' van het ziektebriefje vast, waarbij artsen een ziektebriefje bezorgen aan medewerkers die niet ziek zijn, maar wel in quarantaine zitten. Wie zich in quarantaine bevindt, moet een quarantaine-attest bezorgen aan zijn werkgever. Met een quarantaine-attest heeft de medewerker recht op een tijdelijke werkloosheidsuitkering, maar niet op gewaarborgd loon bij ziekte. In zeven op de tien ondernemingen met meer dan 250 werknemers wordt volgens Voka misbruik vastgesteld van het ziektebriefje, wanneer werknemers in quarantaine zitten. Ook wanneer de kinderen van de werknemer niet naar school kunnen wegens klas- of schoolsluiting, stellen werkgevers hetzelfde misbruik vast. In kleinere bedrijven liggen de cijfers licht lager. 'Het misbruik van de ziektebriefjes moet dringend stoppen. De werkgevers zijn nu twee keer de dupe: ze missen hun personeelsleden met alle problemen vandien en ze moeten het loon van die medewerkers doorbetalen', aldus Maertens.