Voka publiceert onder de titel Ondernemingen stutten de welvaartsstaat een studie over de grote bijdrage van de bedrijven tot de Belgische welvaart. Waarom?

KARL COLLAERTS. "Om aan te tonen dat ondernemingen de grootste bron van onze welvaartsgroei zijn. In 2017 bedroeg het Belgische bruto binnenlands product ongeveer 440 miljard euro. 61 procent daarvan kwam van ondernemingen. Regelmatig wordt het beeld gecreëerd dat ondernemingen maar beperkt bijdragen aan de financiering van collectieve goederen en diensten. Dat blijkt dan bijvoorbeeld uit een analyse van de vennootschapsbelasting van bepaalde individuel...