Tussen 2000 en 2013 steeg het bruto regionaal product in Vlaanderen in reële termen met gemiddeld 1,54 procent per jaar, tegenover 1,36 procent in Wallonië en 1,26 procent in Brussel. Kijken we naar de periode 2008-2013, een breekpunt met de financiële crisis, dan bedroeg de groei in Vlaanderen gemiddeld 0,63 procent per jaar, tegenover 0,48 procent in Wallonië en slechts 0,07 procent in Brussel. Dat blijkt uit de recentste Belgische economische vooruitzichten van de KBC-studiedienst. Deze cijfers relativeren de stelling dat Wallonië aan een forse economische inhaalbeweging ten opzichte van Vlaanderen bezig is. Economen verkondigden die stelling toen Wallonië in de periode 2008-2010 betere _ of minder slechte _ groeicijfers kon voorleggen dan Vlaanderen. De KBC-studie bevestigt dat de Grote Recessie vanaf eind 2008 Vlaanderen harder trof, omdat die regio gevoeliger is voor de evoluties op de internationale exportmarkten. Wallonië is dat met een belangrijker gewicht van de overheid in de economie veel minder. De groei in Vlaanderen was in 2008 veel lager en ook de terugval van de activiteit in 2009 was sterker.

Maar het herstel dat erop volgde hield in Vlaanderen dan weer langer aan, wat leidde tot een duidelijk steviger groei vanaf 2011. Sindsdien is de groeikloof tussen beide regio's opnieuw wat groter geworden. Johan Van Gompel, econoom bij KBC, plaatst de cijfers in een breder perspectief en waarschuwt voor overhaaste conclusies: "Ik ben altijd voorzichtig geweest met de stelling dat Wallonië aan een economische inhaalbeweging bezig is. Als de groeicijfers tussen Vlaanderen en Wallonië het voorbije decennium grotendeels gelijklopen, is dat niet direct het gevolg van een sterkere Waalse groei. Wel dat de Vlaamse groei lager is dan vroeger."

Vlaams consumentenvertrouwen

De kloof tussen Vlaanderen en Wallonië werd de voorbije jaren gewoon niet meer uitgediept. Al is er nu opnieuw sprake van een sterkere Vlaamse groeiopstoot. Volgens de KBC-conjunctuuranalyse lijkt Vlaanderen ook dit jaar meer dan Wallonië van het conjunctuurherstel te profiteren, ook al is dat niet eenduidig. Conjunctuurindicatoren leren dat Vlaanderen meer profiteert van het aantrekken van de orders in de verwerkende nijverheid wat "het Europese conjunctuurherstel weerspiegelt waar Vlaanderen relatief meer de vruchten plukt". Ook de evolutie van de bouwsector wordt in Vlaanderen minder negatief ingeschat. "Voor de handel en de dienstverlening aan bedrijven is de situatie daarentegen beter in Wallonië", stelt de KBC-studie. Aan de andere kant is het consumentenvertrouwen dan weer groter in Vlaanderen dan in Wallonië. De KBC-economen gaan ervan uit dat Vlaanderen dit jaar zijn groeibonus ten opzichte van Wallonië behoudt. Er is sprake van een reële bbp-groei van 1,4 procent, tegenover 1,2 procent in Wallonië.

Het volledige artikel leest u in Trends van deze week.

Tussen 2000 en 2013 steeg het bruto regionaal product in Vlaanderen in reële termen met gemiddeld 1,54 procent per jaar, tegenover 1,36 procent in Wallonië en 1,26 procent in Brussel. Kijken we naar de periode 2008-2013, een breekpunt met de financiële crisis, dan bedroeg de groei in Vlaanderen gemiddeld 0,63 procent per jaar, tegenover 0,48 procent in Wallonië en slechts 0,07 procent in Brussel. Dat blijkt uit de recentste Belgische economische vooruitzichten van de KBC-studiedienst. Deze cijfers relativeren de stelling dat Wallonië aan een forse economische inhaalbeweging ten opzichte van Vlaanderen bezig is. Economen verkondigden die stelling toen Wallonië in de periode 2008-2010 betere _ of minder slechte _ groeicijfers kon voorleggen dan Vlaanderen. De KBC-studie bevestigt dat de Grote Recessie vanaf eind 2008 Vlaanderen harder trof, omdat die regio gevoeliger is voor de evoluties op de internationale exportmarkten. Wallonië is dat met een belangrijker gewicht van de overheid in de economie veel minder. De groei in Vlaanderen was in 2008 veel lager en ook de terugval van de activiteit in 2009 was sterker.Maar het herstel dat erop volgde hield in Vlaanderen dan weer langer aan, wat leidde tot een duidelijk steviger groei vanaf 2011. Sindsdien is de groeikloof tussen beide regio's opnieuw wat groter geworden. Johan Van Gompel, econoom bij KBC, plaatst de cijfers in een breder perspectief en waarschuwt voor overhaaste conclusies: "Ik ben altijd voorzichtig geweest met de stelling dat Wallonië aan een economische inhaalbeweging bezig is. Als de groeicijfers tussen Vlaanderen en Wallonië het voorbije decennium grotendeels gelijklopen, is dat niet direct het gevolg van een sterkere Waalse groei. Wel dat de Vlaamse groei lager is dan vroeger."De kloof tussen Vlaanderen en Wallonië werd de voorbije jaren gewoon niet meer uitgediept. Al is er nu opnieuw sprake van een sterkere Vlaamse groeiopstoot. Volgens de KBC-conjunctuuranalyse lijkt Vlaanderen ook dit jaar meer dan Wallonië van het conjunctuurherstel te profiteren, ook al is dat niet eenduidig. Conjunctuurindicatoren leren dat Vlaanderen meer profiteert van het aantrekken van de orders in de verwerkende nijverheid wat "het Europese conjunctuurherstel weerspiegelt waar Vlaanderen relatief meer de vruchten plukt". Ook de evolutie van de bouwsector wordt in Vlaanderen minder negatief ingeschat. "Voor de handel en de dienstverlening aan bedrijven is de situatie daarentegen beter in Wallonië", stelt de KBC-studie. Aan de andere kant is het consumentenvertrouwen dan weer groter in Vlaanderen dan in Wallonië. De KBC-economen gaan ervan uit dat Vlaanderen dit jaar zijn groeibonus ten opzichte van Wallonië behoudt. Er is sprake van een reële bbp-groei van 1,4 procent, tegenover 1,2 procent in Wallonië.Het volledige artikel leest u in Trends van deze week.