Volgens de stakingsaanzegging die ACV Transcom indiende, zouden de luchtverkeersleiders vanaf 29 februari het werk kunnen neerleggen. Dat is het laatste weekend van de krokusvakantie. Daardoor zou de terugreis van heel wat Belgen in het gedrang kunnen komen.

Eind vorige week diende de christelijke vakbond een stakingsaanvraag in. De inzet daarvan zijn de 'premie-uren' die luchtverkeersleiders kunnen opnemen. 'Dat zijn niet-gepresteerde uren', zegt Skeyes-woordvoerder Dominique Dehaene. Luchtverkeersleiders krijgen ze bijvoorbeeld als ze onverwacht worden opgeroepen voor een dienst. Ze werken dan een shift, maar krijgen daarbovenop extra uren toegekend.

Afspraken terugdraaien

Op het paritair comité werd daarover een nieuwe regeling voorgesteld. Luchtverkeersleiders kunnen de uren opsparen om vroeger hun carrière te beëindigen, de uren laten uitbetalen of ze omzetten in extra verlofdagen. In dat laatste luik schuilt volgens de christelijke vakbond contractbreuk. Volgens de vakbond wil de directie de eerder gemaakte afspraken terugdraaien.

Vakbondsman Kurt Callaerts: 'De directie heeft beloofd dat de luchtverkeersleiders die uren onbeperkt zouden kunnen omzetten in verlofdagen, maar nu wil ze maximaal drie dagen per jaar toekennen.' Volgens de ACV'er zou de directie ook pushen om die premie-uren te laten 'afkopen'.

Volgens de stakingsaanzegging die ACV Transcom indiende, zouden de luchtverkeersleiders vanaf 29 februari het werk kunnen neerleggen. Dat is het laatste weekend van de krokusvakantie. Daardoor zou de terugreis van heel wat Belgen in het gedrang kunnen komen.Eind vorige week diende de christelijke vakbond een stakingsaanvraag in. De inzet daarvan zijn de 'premie-uren' die luchtverkeersleiders kunnen opnemen. 'Dat zijn niet-gepresteerde uren', zegt Skeyes-woordvoerder Dominique Dehaene. Luchtverkeersleiders krijgen ze bijvoorbeeld als ze onverwacht worden opgeroepen voor een dienst. Ze werken dan een shift, maar krijgen daarbovenop extra uren toegekend.Op het paritair comité werd daarover een nieuwe regeling voorgesteld. Luchtverkeersleiders kunnen de uren opsparen om vroeger hun carrière te beëindigen, de uren laten uitbetalen of ze omzetten in extra verlofdagen. In dat laatste luik schuilt volgens de christelijke vakbond contractbreuk. Volgens de vakbond wil de directie de eerder gemaakte afspraken terugdraaien. Vakbondsman Kurt Callaerts: 'De directie heeft beloofd dat de luchtverkeersleiders die uren onbeperkt zouden kunnen omzetten in verlofdagen, maar nu wil ze maximaal drie dagen per jaar toekennen.' Volgens de ACV'er zou de directie ook pushen om die premie-uren te laten 'afkopen'.