Corona of niet, de krapte op de Vlaamse arbeidsmarkt steekt opnieuw de kop op. Er zijn veel openstaande vacatures - 51.000 bij de VDAB en 26.000 bij de wervings- en selectiekantoren - en de werkloosheid is historisch laag. Eind mei telde Vlaanderen een kleine 169.000 niet-werkende werkzoekenden, zoals de werklozen genoemd worden in de officiële statistieken. Dat is het laagste aantal werklozen van de voorbije tien jaar, zegt de VDAB in een mededeling.

De historisch lage werkloosheid lijkt goed nieuws, maar VDAB-topman Wim Adriaens blijft voorzichtig. Het officiële werkloosheidscijfer houdt geen rekening met de tijdelijke werkloosheid, een steunmaatregel waarop bedrijven een beroep kunnen doen tijdens de coronacrisis. Als die steunmaatregel afloopt, kan het aantal werklozen flink stijgen. "In principe hebben de tijdelijk werklozen nog altijd een band met hun werkgever. Maar hun situatie is wel precair", zegt Adriaens dit weekend in de talkshow Trends Talk op Kanaal Z. "De vraag is: in welke mate zullen de tijdelijk werklozen allemaal terug kunnen naar hun werkgever? Er zijn nu meer dan 250.000 tijdelijk werklozen in Vlaanderen."

Vijver

Er staat de VDAB dus flink wat werk te wachten, ook omdat de Vlaamse regering de werkzaamheidsgraad hoger wil. Vandaag heeft zowat 75 procent van de 20- tot 64-jarige Vlamingen een betaalde baan. De Vlaamse regering wil dat optrekken tot 80 procent. Aan vacatures zal er geen gebrek zijn, dankzij de vergrijzing. Door de uitstroom van oudere werknemers zullen tussen nu en 2029 een kleine 800.000 vacante banen ingevuld moeten worden.

Al die vacatures zullen de krapte op de arbeidsmarkt allicht nog opdrijven, want de bevolking op arbeidsleeftijd begint te dalen in Vlaanderen. De vijver waarin de werkgevers kunnen vissen, wordt dus kleiner. De VDAB kreeg de opdracht om de vijver te vergroten, door langdurig zieken, leefloners en andere niet-beroepsactieve mensen te stimuleren om te werken. Die mensen zijn per definitie niet werkzoekend, en dus een ongewone doelgroep voor de VDAB. Maar Adriaens heeft er geen probleem mee: "Onze missie is zo veel mogelijk mensen een loopbaanperspectief te bieden." Om de langdurig zieken en leefloners te bereiken, rekent Adriaens op de samenwerking met het Riziv en de OCMW's. "Die samenwerking loopt supergoed", aldus de VDAB-baas.

Big Tech

De VDAB opereert naast de commerciële rekruteringsbedrijven. De samenwerking is goed, volgens Adriaens. "Zij zijn onze bondgenoot. Ze helpen ons om onze doelstelling te bereiken. Waar de markt goed werkt, zullen wij ons er niet tussen wringen. Waar de markt geen oplossing kan bieden, stappen wij in. We maken telkens de overweging: kunnen we dit aan de anderen overlaten, of moeten we het zelf doen?"

Intussen vindt een op de zes mensen werk met behulp van Google. En ook LinkedIn - eigendom van Microsoft - is geen onbelangrijke speler op de arbeidsmarkt. Maar Adriaens ziet Big Tech niet als een bedreiging. "Nogmaals, we werken graag samen met partners die ons helpen om onze doelstelling te bereiken. Als onze vacatures via Google een groter bereik krijgen, waarom zouden we daar geen gebruik van maken? Als overheidsinstelling moeten we wel altijd een laagdrempelig en neutraal alternatief bieden. Mensen zullen altijd bij de VDAB terechtkunnen."

Trends Talk met de VDAB-topman Wim Adriaens kunt u een weekend lang volgen op Kanaal Z vanaf zaterdagmorgen 11 uur, of via de video hieronder.

Corona of niet, de krapte op de Vlaamse arbeidsmarkt steekt opnieuw de kop op. Er zijn veel openstaande vacatures - 51.000 bij de VDAB en 26.000 bij de wervings- en selectiekantoren - en de werkloosheid is historisch laag. Eind mei telde Vlaanderen een kleine 169.000 niet-werkende werkzoekenden, zoals de werklozen genoemd worden in de officiële statistieken. Dat is het laagste aantal werklozen van de voorbije tien jaar, zegt de VDAB in een mededeling.De historisch lage werkloosheid lijkt goed nieuws, maar VDAB-topman Wim Adriaens blijft voorzichtig. Het officiële werkloosheidscijfer houdt geen rekening met de tijdelijke werkloosheid, een steunmaatregel waarop bedrijven een beroep kunnen doen tijdens de coronacrisis. Als die steunmaatregel afloopt, kan het aantal werklozen flink stijgen. "In principe hebben de tijdelijk werklozen nog altijd een band met hun werkgever. Maar hun situatie is wel precair", zegt Adriaens dit weekend in de talkshow Trends Talk op Kanaal Z. "De vraag is: in welke mate zullen de tijdelijk werklozen allemaal terug kunnen naar hun werkgever? Er zijn nu meer dan 250.000 tijdelijk werklozen in Vlaanderen."Er staat de VDAB dus flink wat werk te wachten, ook omdat de Vlaamse regering de werkzaamheidsgraad hoger wil. Vandaag heeft zowat 75 procent van de 20- tot 64-jarige Vlamingen een betaalde baan. De Vlaamse regering wil dat optrekken tot 80 procent. Aan vacatures zal er geen gebrek zijn, dankzij de vergrijzing. Door de uitstroom van oudere werknemers zullen tussen nu en 2029 een kleine 800.000 vacante banen ingevuld moeten worden.Al die vacatures zullen de krapte op de arbeidsmarkt allicht nog opdrijven, want de bevolking op arbeidsleeftijd begint te dalen in Vlaanderen. De vijver waarin de werkgevers kunnen vissen, wordt dus kleiner. De VDAB kreeg de opdracht om de vijver te vergroten, door langdurig zieken, leefloners en andere niet-beroepsactieve mensen te stimuleren om te werken. Die mensen zijn per definitie niet werkzoekend, en dus een ongewone doelgroep voor de VDAB. Maar Adriaens heeft er geen probleem mee: "Onze missie is zo veel mogelijk mensen een loopbaanperspectief te bieden." Om de langdurig zieken en leefloners te bereiken, rekent Adriaens op de samenwerking met het Riziv en de OCMW's. "Die samenwerking loopt supergoed", aldus de VDAB-baas.De VDAB opereert naast de commerciële rekruteringsbedrijven. De samenwerking is goed, volgens Adriaens. "Zij zijn onze bondgenoot. Ze helpen ons om onze doelstelling te bereiken. Waar de markt goed werkt, zullen wij ons er niet tussen wringen. Waar de markt geen oplossing kan bieden, stappen wij in. We maken telkens de overweging: kunnen we dit aan de anderen overlaten, of moeten we het zelf doen?"Intussen vindt een op de zes mensen werk met behulp van Google. En ook LinkedIn - eigendom van Microsoft - is geen onbelangrijke speler op de arbeidsmarkt. Maar Adriaens ziet Big Tech niet als een bedreiging. "Nogmaals, we werken graag samen met partners die ons helpen om onze doelstelling te bereiken. Als onze vacatures via Google een groter bereik krijgen, waarom zouden we daar geen gebruik van maken? Als overheidsinstelling moeten we wel altijd een laagdrempelig en neutraal alternatief bieden. Mensen zullen altijd bij de VDAB terechtkunnen."