Om de Graaidag te bepalen, baseert de studiedienst van de extreemlinkse PVDA zich op de cijfers van de studie van de Vlerick Business School over de salarissen van CEO's in België. Het Vlerick-rapport toont de loonspanning in België. Tussen 2014 en 2018 is het verschil in de verloning tussen managers van de BEL20-bedrijven en van werknemers bovendien nog toegenomen. CEO's zagen hun salaris met 16% toenemen, werknemers moesten zich tevreden stellen met een verhoging van 5,5%.

'In tijden van kinderarmoede, wooncrisis en loonbevriezingen is een debat over de toenemende loonspanning meer dan ooit aan de orde', vindt partijvoorzitter en Kamerlid Peter Mertens. 'Veel werknemers halen met moeite het einde van de maand, terwijl een kleine groep topmanagers zich steeds rianter bedient met loonsverhogingen, bonussen en dividenden. Die spanning is absurd groot geworden.'

Mertens pleit ervoor dat dat elk bedrijf minstens de loonspanning binnen het bedrijf publiceert, net zoals dat in Nederland gebeurt. De PVDA dringt er ook op aan dat loonbevriezing stopt, en dat de minimumlonen worden opgetrokken tot 14 euro per uur.

Maandag meldde de BBC dat de toplui van de belangrijkste Britse bedrijven drie dagen nodig hebben om het gemiddeld jaarloon binnen te rijven. Hun Belgische collega's hebben daarvoor dus 9 dagen nodig, ofwel drie maal meer.

Om de Graaidag te bepalen, baseert de studiedienst van de extreemlinkse PVDA zich op de cijfers van de studie van de Vlerick Business School over de salarissen van CEO's in België. Het Vlerick-rapport toont de loonspanning in België. Tussen 2014 en 2018 is het verschil in de verloning tussen managers van de BEL20-bedrijven en van werknemers bovendien nog toegenomen. CEO's zagen hun salaris met 16% toenemen, werknemers moesten zich tevreden stellen met een verhoging van 5,5%. 'In tijden van kinderarmoede, wooncrisis en loonbevriezingen is een debat over de toenemende loonspanning meer dan ooit aan de orde', vindt partijvoorzitter en Kamerlid Peter Mertens. 'Veel werknemers halen met moeite het einde van de maand, terwijl een kleine groep topmanagers zich steeds rianter bedient met loonsverhogingen, bonussen en dividenden. Die spanning is absurd groot geworden.' Mertens pleit ervoor dat dat elk bedrijf minstens de loonspanning binnen het bedrijf publiceert, net zoals dat in Nederland gebeurt. De PVDA dringt er ook op aan dat loonbevriezing stopt, en dat de minimumlonen worden opgetrokken tot 14 euro per uur. Maandag meldde de BBC dat de toplui van de belangrijkste Britse bedrijven drie dagen nodig hebben om het gemiddeld jaarloon binnen te rijven. Hun Belgische collega's hebben daarvoor dus 9 dagen nodig, ofwel drie maal meer.