Als er één sector een toonbeeld van stabiliteit was, dan wel de verzekeringssector. Jarenlang bleef de kern van de business ongewijzigd: dankzij het solidariteitsmechanisme risico's dekken voor de klanten. Daarvoor baseren de verzekeringsmaatschappijen zich op historische data en op informatie die ze krijgen van de klant.
...