Het vertrek van Grynberg is verrassend. In een interview in Trends in november gaf de 54-jarige Grynberg nog aan verder aan het roer te willen blijven staan. "Dat beslist de raad van bestuur. Maar ik ben bereid, want ik heb er de energie voor. Mijn passie en mijn energie zijn net zo ongeschonden als de fundamenten van dit bedrijf", antwoordde Grynberg toen op de vraag of hij nog een aantal jaren wou doorgaan als CEO.
...

Het vertrek van Grynberg is verrassend. In een interview in Trends in november gaf de 54-jarige Grynberg nog aan verder aan het roer te willen blijven staan. "Dat beslist de raad van bestuur. Maar ik ben bereid, want ik heb er de energie voor. Mijn passie en mijn energie zijn net zo ongeschonden als de fundamenten van dit bedrijf", antwoordde Grynberg toen op de vraag of hij nog een aantal jaren wou doorgaan als CEO.Grynberg is CEO sinds hij in november 2008 die rol overnam van Thomas Leysen, die sindsdien de voorzitter is van de groep. "Marc heeft sinds 2008 Umicores strategie vormgegeven met visie en vastberadenheid", zegt Leysen over zijn opvolger. "Ik ken Marc als een leider die gedreven is door waarden en die om mensen geeft, waarvoor hij het respect kreeg van al de belanghebbenden van Umicore. Ik heb altijd graag met Marc gewerkt en ik ben blij dat Umicore kan blijven rekenen op zijn volledige toewijding tot een waardige opvolger is aangeduid en het roer overneemt."In een mededeling laat Umicore weten dat de raad van toezicht en Grynberg zelf dit als een uitgelezen moment beschouwen om de CEO-opvolging te starten. "Sinds Marc Grynberg in 2008 het roer als CEO overnam, bleef Umicore snel groeien en tegelijkertijd aanzienlijke waarde creëren voor zijn belanghebbenden. Hij heeft van Umicore een wereldwijde leider in materialen voor schone mobiliteit en recyclage gemaakt. Umicore rondde in 2020 zijn Horizon 2020-strategie succesvol af en bereikte nieuwe hoogten. Alles is voor Umicore voorhanden om te blijven bloeien: getalenteerde teams, een veelbelovende innovatiepijplijn en uiterst ondersteunende megatrends", aldus Umicore.De raad van toezicht zal de tijd nemen om een opvolger aan te duiden die op deze sterke fundamenten zal bouwen en Umicore naar de volgende fase van ontwikkeling zal brengen, klinkt het verder. "Tot mijn opvolger overneemt, zal ik Umicore blijven leiden met evenveel toewijding, energie en passie als altijd en ik kijk ernaar uit de raad van toezicht te gepasten tijde te helpen met een vlotte transitie", meldt Grynberg, die in 1996 aan de slag ging bij Umicore (toen nog Union Minière geheten) als group controller.De aankondiging over het vertrek van Grynberg ging hand in hand met de publicatie van recordresultaten voor de groep, ondanks ernstig verstoorde eindmarkten door de covid-19-pandemie. De aangepaste bedrijfswinst steeg met 5 procent tot 536 miljoen euro, en de aangepaste ebitda (bedrijfskasstroom) dikte met 7 procent aan tot 804 miljoen euro.