Weinig Belgen kennen Puratos. En toch gebruiken we bijna dagelijks de producten van het bedrijf, bijvoorbeeld wanneer we iets halen bij de bakker of uit eten gaan. Maar Puratos is louter een b2b-bedrijf. De internationale groep, met hoofdkantoor in Groot-Bijgaarden, biedt de bakkerij-, de patisserie- en de chocoladesector een volledig assortiment innovatieve producten en oplossingen aan.

Puratos heeft 58 productie-eenheden, 68 dochterondernemingen en 81 innovatiecentra. Zijn producten worden in ruim honderd landen verkocht. In 2016 bedroeg de omzet 1,7 miljard euro. In België heeft Puratos 1168 werknemers, wereldwijd 7664. Om de groei in goede banen te leiden, heeft het bedrijf in tal van landen hr-afdelingen, die worden aangestuurd vanuit het kenniscentrum in Groot-Bijgaarden. Aan het hoofd staat Sophie Streydio, die wereldomspannende hr-processen in het leven heeft geroepen.

Net zoals vele Belgen kende u Puratos niet vóór u er ging werken.

Streydio: "Neen, totaal niet! (lacht) Eigenlijk - en dat is typisch voor Puratos - is alles begonnen met een fijne menselijke ontmoeting. Een headhunter belde me op en trok me met een fraai verhaal over de streep. En toen ik CEO Daniel Malcorps ontmoette, vertelde die mij een nóg fraaier verhaal. Zijn liefde voor Puratos is sterk voelbaar. En hij kan als geen ander verhalen vertellen. Hij wist me te overtuigen. Het was de juiste baan, de juiste uitdaging op het juiste moment."

Waaraan hebt u deze award naar uw eigen gevoel te danken?

Streydio:"Eerlijk? Had ik niet bij Puratos gewerkt, dan zou ik nooit hebben gewonnen. Puratos is een succesvol bedrijf dat volop groeit en dat innovatie in zijn DNA heeft zitten. Hoewel het grote publiek ons amper kent, eten de meeste mensen bijna dagelijks iets van Puratos. 'Partners in innovatie', luidt ons devies. En dat impliceert dat we zeer hoge eisen stellen aan onszelf. Om daaraan te voldoen, moesten we vernieuwende en mondiale hr-programma's in het leven roepen. Die in honderd landen invoeren, is van een heel andere dimensie dan werken op Belgisch grondgebied. Maar ik ben zelf niet de reden dat ik gewonnen heb."

Bent u nu niet te bescheiden?

Streydio: "Helemaal niet. De top van Puratos is doordrongen van het belang van human resources. Hun verwachtingen en eisen liggen erg hoog. Een kwart van onze groei hebben we te danken aan innovatie. De bedrijfsleiding verwacht dus complexe, baanbrekende en gesofisticeerde hr-oplossingen om die groei te ondersteunen en in te spelen op de business. Bij Puratos werk je niet in je eentje op een eilandje. Als ik een hr-proces uitwerk, doe ik dat in overleg en samenspraak met mijn businesscollega's. Zonder hen zou ik niet staan waar ik nu sta. En ik heb een fantastisch team. Experts die zo onderlegd zijn dat ze worden gevraagd voor conferenties en lezingen. En ik zie erop toe dat de goudhaantjes in mijn team zich kunnen ontplooien. Ik heb er ook over gewaakt dat mijn team bestaat uit mensen met verschillende achtergronden. Er zijn mensen bij uit de marketing, uit de business, uit de consultancy. Zij zorgen voor een frisse kijk."

U bent lid van het directiecomité?

Streydio:"Ja, en daar worden stelselmatig onderwerpen aangekaart die te maken hebben met mensen. Zonder zijn personeel staat Puratos - een kennisbedrijf - nergens. Onze focus op mensen is dus terecht. Maar personeelsbeleid speelt ook een belangrijke rol omdat de bedrijfsleiding ons een voortreffelijk platform toekent. Human resources staan centraal in de business omdat onze activiteiten enorm veel bewegingen impliceren. De interne mobiliteit is bij Puratos zeer groot. Werknemers veranderen van functie, gaan aan de slag in een ander land. Die mobiliteit moet je begeleiden."

Gemiddeld neemt Puratos wereldwijd elk jaar 1500 werknemers in dienst om zijn groei te begeleiden.

Streydio: "Dit is een echte rekruteringsmachine. En tegelijk ligt ons personeelsverloop onder de 10 procent. Een uitzonderlijk cijfer, veel lager dan in de industrie. In dat cijfer zitten alle medewerkers vervat die vertrekken, dus ook zij die met pensioen gaan. In België bedraagt de turnover nog geen 6 procent."

Hoe verklaart u dat ongelooflijk lage percentage?

Streydio: "Puratos is een familiebedrijf dat wordt gerund als een corporate, maar met een cultuur die zeer sterk gericht is op mensen. Onze medewerkers hebben echt het gevoel dat ze deel uitmaken van iets bijzonders. Hier kent iedereen elkaar en wenst iedereen elkaar 's morgens goedendag. Voor een jonge O&O-werknemer is het bij Puratos alle dagen feest. Wij hebben de beste laboratoria en innovatiecentra ter wereld, spitstechnologisch materiaal, enzovoort. Wij vormen experts aan onze eigen universiteit en geven hun vervolgens de kans zich te ontplooien. Tot slot bieden wij doorgroeimogelijkheden die je nergens anders krijgt. The sky is really the limit. Ik denk aan iemand die zijn loopbaan is begonnen in Frankrijk, daarna in Italië en Brazilië heeft gewerkt en onlangs werd benoemd tot vice president R&D voor de Verenigde Staten... Je kunt bij Puratos vier of vijf talen leren en heel veel reizen. Wij hebben zelfs cacaoplantages. Zoals die in Tikul, in Mexico. Wij hebben die nagenoeg uit het niets gecreëerd in de jungle en ze dan toevertrouwd aan mensen van daar. Toen we de plantage aanlegden, ontdekten we een archeologische site. En dus hebben we vlak naast de plantage een klein museum geopend. Ook dat is Puratos."

Welke profielen zoekt u vooral?

Streydio: "Voor de O&O-experts naar bio-ingenieurs. Ook naar verkopers uiteraard, maar dan wel met technische vaardigheden die verband houden met onze activiteiten. En tot slot naar technische profielen, zoals bakkers en patissiers die in staat zijn samen met de klant de vernieuwende producten en recepten uit te werken waar de consument op zit te wachten. Zij moeten ook aan de klant kunnen uitleggen hoe hij die in zijn productieproces moet inpassen."

Een van de kenmerken van het rekruteringsproces bij Puratos is de onboarding, die een jaar duurt. Dat is lang, toch?

Streydio: "Dat is lang, maar ook efficiënt. Wij willen elke nieuwe werknemer goed kennen. Elke nieuwe medewerker moet begrijpen hoe het bedrijf werkt, welke producten wij hebben, wie onze klanten zijn, enzovoort. Hij of zij wordt een jaar begeleid door een mentor die daarvoor is opgeleid. Op het programma: ontmoetingen met leidinggevenden van de verschillende afdelingen, een dag met een verkoper om de klanten te leren begrijpen, een opleiding bakkerij, patisserie en chocolaterie om met alles vertrouwd te raken, presentaties, persoonlijke ontmoetingen met de managers, enzovoort. Het is de ideale springplank om je in te werken en goed te presteren."

Is dat traject een van uw creaties?

Streydio: "Neen, het bestond al. Maar wij hebben het concept verfijnd. En we schaven er nog elk jaar aan. We hebben de onboarding deels gedigitaliseerd met behulp van videofilmpjes, interactieve quizzen, enzovoort. Het proces gebeurt in alle landen waar wij actief zijn."

Hebt u ook zo'n onboarding gehad? Wie was uw mentor?

Streydio: "Absoluut! Mijn mentor was destijds de global market director. Hij heeft me meegenomen naar alle uithoeken van de wereld. Ik heb alle types van klanten ontmoet. Heel leerrijk. Dankzij die ervaring heb ik begrepen welke profielen ik in dienst moest nemen. Het niveau van de klant bepaalt het niveau van onze medewerkers. Dat is de enige manier om oplossingen te ontwikkelen die in de smaak vallen. Ik heb kennisgemaakt met alle culturen. Dat was cruciaal om wereldomspannende hr-strategieën te kunnen uitwerken die zinvol zijn en die iedereen aanvaardt."

Toen u bij Puratos begon, was er nog veel werk aan de winkel, met name in employer branding.

Streydio: "Daar hebben we hard aan gewerkt. Puratos was een verborgen bedrijf. Wij zijn gegroeid en we zijn ons aan de wereld beginnen te tonen. Voor het overige heb ik werk gemaakt van mondiale human resources, onder meer door in Groot-Bijgaarden de hr-kenniscentra op te richten die alle landen ondersteunen. Ons hr-beleid klopt nu met onze business. Een bedrijf dat oplossingen aanreikt, moet zijn human resources daarop afstemmen en voorzien in een aangepast bonusbeleid. Als de bedrijfsleiding van de medewerkers flexibiliteit en bewegingsbereidheid eist, moet de hr-afdeling zorgen voor een expatbeleid, een functieclassificatie, talentmanagement en een workforce planning. Dankzij de mondialisering van onze human resources spreken we vandaag overal dezelfde taal, ongeacht het land."

Puratos maakt graag plannen op lange termijn. Welke impact heeft dat op de human resources?

Streydio: "Omdat wij een familiebedrijf zijn, is de behoefte aan standvastigheid erg groot. De derde generatie van de familie komt in de raad van bestuur en dat is een zeer goede zaak. Het bedrijf heeft al meer dan vijftien jaar dezelfde CEO en een stabiel directiecomité. Die stabiliteit maakt het mogelijk ver vooruit te kijken. En tegelijk aandacht te hebben voor de korte termijn, want we volgen onze cijfers van dichtbij op. In 2010 heeft het directiecomité een twintigjarenplan opgesteld. En dat klopt nog altijd.

"Ik bekijk dan weer hoe ik de human resources kan laten rijmen met de geplande ontwikkeling, welke competenties onze medewerkers moeten verwerven en welk talent ik in huis moet halen. Op basis van ons budget stellen we een driejarenplan op om het personeelsbestand te laten groeien. Vanuit Groot-Bijgaarden begeleiden we die groei in alle landen en controleren we geregeld of alles naar wens gaat, om te zorgen dat die groei ook echt loont."

In de hr-documenten van het bedrijf is sprake van 'de magie van Puratos'. Hoe definieert u die?

Streydio: "Die magie spruit voort uit onze waarden en onze werkingsprincipes. Bij Puratos kan alles veranderen, behalve die zaken. Je kunt het in enkele kernwoorden samenvatten: vertrouwen, alignment, consensus building, inspire, onderlinge samenhang, continuous improvement, unleash talent of hoe maak je dat medewerkers zich ontplooien en tot bloei komen. Die waarden en principes zetten onze menselijke aanpak kracht bij. Innovatie is uiteraard veeleisend. Daar kruipt heel veel werk in, maar onze medewerkers zijn dan ook enorm gedreven. Het andere aspect van die magie heeft te maken met het feit dat het bedrijf extreem dicht bij zijn klanten staat, ik heb dat nog nergens anders gezien."

Tegelijk is de concurrentie zo hard dat het bedrijf dat wel moet doen, anders is het gedaan met Puratos.

Streydio: "Dat spreekt voor zich, maar Puratos gaat daar echt heel ver in. Wij bieden onze klanten niet enkel innovatieve oplossingen op maat aan, we helpen hen ook om mee te surfen op de trends. Om de drie jaar organiseren wij Taste Tomorrow, een onderzoek bij 11.000 consumenten in 25 landen. Dat onderzoek analyseert de voedingsgewoontes en -trends in de hele wereld. Geen enkel ander bedrijf in onze sector doet dat op zo'n grote schaal. Op basis daarvan bieden wij onze klanten oplossingen en ideeën aan die rijmen met de verwachtingen van hun consumenten."

Continue verbetering noemt u een van de waarden van Puratos. Is dat het doel van de Puratos University?

Streydio: "De werknemers krijgen elk jaar opleidingen. Een eenvoudig voorbeeld: omdat wij voortdurend strategische innovaties lanceren, moet iedereen - de verkopers, de productmanagers, de O&O-experts... - daar goed van op de hoogte zijn. Daarnaast hebben wij een hele reeks aangepaste programma's. Opleidingen 'omgaan met klanten' of 'tools om beter te onderhandelen' voor verkopers bijvoorbeeld. Voor de managers zijn er cursussen die hen in staat stellen te groeien en andere competenties te verwerven. Er zijn ook programma's rond soft skills, competenties die te maken hebben met sociale vaardigheden en leiderschap. De universiteit wordt vanuit België gerund, maar er worden ook elders cursussen gegeven. De programma's worden intern uitgewerkt. Af en toe doen wij een beroep op externe consultants. Maar ook dan blijft alles geschoeid op de Puratos-leest."

Hoe houdt u die waarden intact? Puratos is wereldwijd actief en dus een mengelmoes van culturen.

Streydio: "Daar besteed ik enorm veel tijd aan. Het is essentieel wanneer wij iemand in dienst nemen. De kandidaat moet passen bij onze bedrijfscultuur. Het is de enige manier om onze identiteit te bewaken, maar ook om die in ieders geest te doen groeien. Ook de onboarding draagt bij tot die aanpassing aan onze waarden. Maar dankzij het arbeidskader en de doorgroeimogelijkheden die we bieden, zijn onze medewerkers sowieso erg gedreven en sterk gehecht aan het bedrijf."

De enorme expansie, is dat voor u de grootste uitdaging?

Streydio: "Er is uiteraard de digitalisering en de onderliggende behoefte om het menselijke aspect, de creativiteit en de empathie te bewaren. Maar u hebt gelijk, de groei in goede banen leiden is een dagelijks gevecht. Tegen 2030 mikt Puratos op een omzet van 5 miljard. Dat is een grote uitdaging."

Weinig Belgen kennen Puratos. En toch gebruiken we bijna dagelijks de producten van het bedrijf, bijvoorbeeld wanneer we iets halen bij de bakker of uit eten gaan. Maar Puratos is louter een b2b-bedrijf. De internationale groep, met hoofdkantoor in Groot-Bijgaarden, biedt de bakkerij-, de patisserie- en de chocoladesector een volledig assortiment innovatieve producten en oplossingen aan. Puratos heeft 58 productie-eenheden, 68 dochterondernemingen en 81 innovatiecentra. Zijn producten worden in ruim honderd landen verkocht. In 2016 bedroeg de omzet 1,7 miljard euro. In België heeft Puratos 1168 werknemers, wereldwijd 7664. Om de groei in goede banen te leiden, heeft het bedrijf in tal van landen hr-afdelingen, die worden aangestuurd vanuit het kenniscentrum in Groot-Bijgaarden. Aan het hoofd staat Sophie Streydio, die wereldomspannende hr-processen in het leven heeft geroepen. Streydio: "Neen, totaal niet! (lacht) Eigenlijk - en dat is typisch voor Puratos - is alles begonnen met een fijne menselijke ontmoeting. Een headhunter belde me op en trok me met een fraai verhaal over de streep. En toen ik CEO Daniel Malcorps ontmoette, vertelde die mij een nóg fraaier verhaal. Zijn liefde voor Puratos is sterk voelbaar. En hij kan als geen ander verhalen vertellen. Hij wist me te overtuigen. Het was de juiste baan, de juiste uitdaging op het juiste moment." Streydio:"Eerlijk? Had ik niet bij Puratos gewerkt, dan zou ik nooit hebben gewonnen. Puratos is een succesvol bedrijf dat volop groeit en dat innovatie in zijn DNA heeft zitten. Hoewel het grote publiek ons amper kent, eten de meeste mensen bijna dagelijks iets van Puratos. 'Partners in innovatie', luidt ons devies. En dat impliceert dat we zeer hoge eisen stellen aan onszelf. Om daaraan te voldoen, moesten we vernieuwende en mondiale hr-programma's in het leven roepen. Die in honderd landen invoeren, is van een heel andere dimensie dan werken op Belgisch grondgebied. Maar ik ben zelf niet de reden dat ik gewonnen heb." Streydio: "Helemaal niet. De top van Puratos is doordrongen van het belang van human resources. Hun verwachtingen en eisen liggen erg hoog. Een kwart van onze groei hebben we te danken aan innovatie. De bedrijfsleiding verwacht dus complexe, baanbrekende en gesofisticeerde hr-oplossingen om die groei te ondersteunen en in te spelen op de business. Bij Puratos werk je niet in je eentje op een eilandje. Als ik een hr-proces uitwerk, doe ik dat in overleg en samenspraak met mijn businesscollega's. Zonder hen zou ik niet staan waar ik nu sta. En ik heb een fantastisch team. Experts die zo onderlegd zijn dat ze worden gevraagd voor conferenties en lezingen. En ik zie erop toe dat de goudhaantjes in mijn team zich kunnen ontplooien. Ik heb er ook over gewaakt dat mijn team bestaat uit mensen met verschillende achtergronden. Er zijn mensen bij uit de marketing, uit de business, uit de consultancy. Zij zorgen voor een frisse kijk." Streydio:"Ja, en daar worden stelselmatig onderwerpen aangekaart die te maken hebben met mensen. Zonder zijn personeel staat Puratos - een kennisbedrijf - nergens. Onze focus op mensen is dus terecht. Maar personeelsbeleid speelt ook een belangrijke rol omdat de bedrijfsleiding ons een voortreffelijk platform toekent. Human resources staan centraal in de business omdat onze activiteiten enorm veel bewegingen impliceren. De interne mobiliteit is bij Puratos zeer groot. Werknemers veranderen van functie, gaan aan de slag in een ander land. Die mobiliteit moet je begeleiden." Streydio: "Dit is een echte rekruteringsmachine. En tegelijk ligt ons personeelsverloop onder de 10 procent. Een uitzonderlijk cijfer, veel lager dan in de industrie. In dat cijfer zitten alle medewerkers vervat die vertrekken, dus ook zij die met pensioen gaan. In België bedraagt de turnover nog geen 6 procent." Streydio: "Puratos is een familiebedrijf dat wordt gerund als een corporate, maar met een cultuur die zeer sterk gericht is op mensen. Onze medewerkers hebben echt het gevoel dat ze deel uitmaken van iets bijzonders. Hier kent iedereen elkaar en wenst iedereen elkaar 's morgens goedendag. Voor een jonge O&O-werknemer is het bij Puratos alle dagen feest. Wij hebben de beste laboratoria en innovatiecentra ter wereld, spitstechnologisch materiaal, enzovoort. Wij vormen experts aan onze eigen universiteit en geven hun vervolgens de kans zich te ontplooien. Tot slot bieden wij doorgroeimogelijkheden die je nergens anders krijgt. The sky is really the limit. Ik denk aan iemand die zijn loopbaan is begonnen in Frankrijk, daarna in Italië en Brazilië heeft gewerkt en onlangs werd benoemd tot vice president R&D voor de Verenigde Staten... Je kunt bij Puratos vier of vijf talen leren en heel veel reizen. Wij hebben zelfs cacaoplantages. Zoals die in Tikul, in Mexico. Wij hebben die nagenoeg uit het niets gecreëerd in de jungle en ze dan toevertrouwd aan mensen van daar. Toen we de plantage aanlegden, ontdekten we een archeologische site. En dus hebben we vlak naast de plantage een klein museum geopend. Ook dat is Puratos." Streydio: "Voor de O&O-experts naar bio-ingenieurs. Ook naar verkopers uiteraard, maar dan wel met technische vaardigheden die verband houden met onze activiteiten. En tot slot naar technische profielen, zoals bakkers en patissiers die in staat zijn samen met de klant de vernieuwende producten en recepten uit te werken waar de consument op zit te wachten. Zij moeten ook aan de klant kunnen uitleggen hoe hij die in zijn productieproces moet inpassen." Streydio: "Dat is lang, maar ook efficiënt. Wij willen elke nieuwe werknemer goed kennen. Elke nieuwe medewerker moet begrijpen hoe het bedrijf werkt, welke producten wij hebben, wie onze klanten zijn, enzovoort. Hij of zij wordt een jaar begeleid door een mentor die daarvoor is opgeleid. Op het programma: ontmoetingen met leidinggevenden van de verschillende afdelingen, een dag met een verkoper om de klanten te leren begrijpen, een opleiding bakkerij, patisserie en chocolaterie om met alles vertrouwd te raken, presentaties, persoonlijke ontmoetingen met de managers, enzovoort. Het is de ideale springplank om je in te werken en goed te presteren." Streydio: "Neen, het bestond al. Maar wij hebben het concept verfijnd. En we schaven er nog elk jaar aan. We hebben de onboarding deels gedigitaliseerd met behulp van videofilmpjes, interactieve quizzen, enzovoort. Het proces gebeurt in alle landen waar wij actief zijn." Streydio: "Absoluut! Mijn mentor was destijds de global market director. Hij heeft me meegenomen naar alle uithoeken van de wereld. Ik heb alle types van klanten ontmoet. Heel leerrijk. Dankzij die ervaring heb ik begrepen welke profielen ik in dienst moest nemen. Het niveau van de klant bepaalt het niveau van onze medewerkers. Dat is de enige manier om oplossingen te ontwikkelen die in de smaak vallen. Ik heb kennisgemaakt met alle culturen. Dat was cruciaal om wereldomspannende hr-strategieën te kunnen uitwerken die zinvol zijn en die iedereen aanvaardt." Streydio: "Daar hebben we hard aan gewerkt. Puratos was een verborgen bedrijf. Wij zijn gegroeid en we zijn ons aan de wereld beginnen te tonen. Voor het overige heb ik werk gemaakt van mondiale human resources, onder meer door in Groot-Bijgaarden de hr-kenniscentra op te richten die alle landen ondersteunen. Ons hr-beleid klopt nu met onze business. Een bedrijf dat oplossingen aanreikt, moet zijn human resources daarop afstemmen en voorzien in een aangepast bonusbeleid. Als de bedrijfsleiding van de medewerkers flexibiliteit en bewegingsbereidheid eist, moet de hr-afdeling zorgen voor een expatbeleid, een functieclassificatie, talentmanagement en een workforce planning. Dankzij de mondialisering van onze human resources spreken we vandaag overal dezelfde taal, ongeacht het land." Streydio: "Omdat wij een familiebedrijf zijn, is de behoefte aan standvastigheid erg groot. De derde generatie van de familie komt in de raad van bestuur en dat is een zeer goede zaak. Het bedrijf heeft al meer dan vijftien jaar dezelfde CEO en een stabiel directiecomité. Die stabiliteit maakt het mogelijk ver vooruit te kijken. En tegelijk aandacht te hebben voor de korte termijn, want we volgen onze cijfers van dichtbij op. In 2010 heeft het directiecomité een twintigjarenplan opgesteld. En dat klopt nog altijd. "Ik bekijk dan weer hoe ik de human resources kan laten rijmen met de geplande ontwikkeling, welke competenties onze medewerkers moeten verwerven en welk talent ik in huis moet halen. Op basis van ons budget stellen we een driejarenplan op om het personeelsbestand te laten groeien. Vanuit Groot-Bijgaarden begeleiden we die groei in alle landen en controleren we geregeld of alles naar wens gaat, om te zorgen dat die groei ook echt loont." Streydio: "Die magie spruit voort uit onze waarden en onze werkingsprincipes. Bij Puratos kan alles veranderen, behalve die zaken. Je kunt het in enkele kernwoorden samenvatten: vertrouwen, alignment, consensus building, inspire, onderlinge samenhang, continuous improvement, unleash talent of hoe maak je dat medewerkers zich ontplooien en tot bloei komen. Die waarden en principes zetten onze menselijke aanpak kracht bij. Innovatie is uiteraard veeleisend. Daar kruipt heel veel werk in, maar onze medewerkers zijn dan ook enorm gedreven. Het andere aspect van die magie heeft te maken met het feit dat het bedrijf extreem dicht bij zijn klanten staat, ik heb dat nog nergens anders gezien." Streydio: "Dat spreekt voor zich, maar Puratos gaat daar echt heel ver in. Wij bieden onze klanten niet enkel innovatieve oplossingen op maat aan, we helpen hen ook om mee te surfen op de trends. Om de drie jaar organiseren wij Taste Tomorrow, een onderzoek bij 11.000 consumenten in 25 landen. Dat onderzoek analyseert de voedingsgewoontes en -trends in de hele wereld. Geen enkel ander bedrijf in onze sector doet dat op zo'n grote schaal. Op basis daarvan bieden wij onze klanten oplossingen en ideeën aan die rijmen met de verwachtingen van hun consumenten." Streydio: "De werknemers krijgen elk jaar opleidingen. Een eenvoudig voorbeeld: omdat wij voortdurend strategische innovaties lanceren, moet iedereen - de verkopers, de productmanagers, de O&O-experts... - daar goed van op de hoogte zijn. Daarnaast hebben wij een hele reeks aangepaste programma's. Opleidingen 'omgaan met klanten' of 'tools om beter te onderhandelen' voor verkopers bijvoorbeeld. Voor de managers zijn er cursussen die hen in staat stellen te groeien en andere competenties te verwerven. Er zijn ook programma's rond soft skills, competenties die te maken hebben met sociale vaardigheden en leiderschap. De universiteit wordt vanuit België gerund, maar er worden ook elders cursussen gegeven. De programma's worden intern uitgewerkt. Af en toe doen wij een beroep op externe consultants. Maar ook dan blijft alles geschoeid op de Puratos-leest." Streydio: "Daar besteed ik enorm veel tijd aan. Het is essentieel wanneer wij iemand in dienst nemen. De kandidaat moet passen bij onze bedrijfscultuur. Het is de enige manier om onze identiteit te bewaken, maar ook om die in ieders geest te doen groeien. Ook de onboarding draagt bij tot die aanpassing aan onze waarden. Maar dankzij het arbeidskader en de doorgroeimogelijkheden die we bieden, zijn onze medewerkers sowieso erg gedreven en sterk gehecht aan het bedrijf." Streydio: "Er is uiteraard de digitalisering en de onderliggende behoefte om het menselijke aspect, de creativiteit en de empathie te bewaren. Maar u hebt gelijk, de groei in goede banen leiden is een dagelijks gevecht. Tegen 2030 mikt Puratos op een omzet van 5 miljard. Dat is een grote uitdaging."