Engie Electrabel stopt met investeringen die enkel zin hebben als de kernreactoren Doel 4 en Tihange 3 verder worden opengehouden. De facto erkent de groep daarmee dat ze ervan uitgaat dat de kernuitstap in 2025 doorgaat, en dat er op dat moment een einde komt aan de elektriciteitsproductie op basis van kernenergie in ons land. Het wordt echter geen eenvoudige rit om de productie van de nucleaire reactoren te vervangen.
...

Engie Electrabel stopt met investeringen die enkel zin hebben als de kernreactoren Doel 4 en Tihange 3 verder worden opengehouden. De facto erkent de groep daarmee dat ze ervan uitgaat dat de kernuitstap in 2025 doorgaat, en dat er op dat moment een einde komt aan de elektriciteitsproductie op basis van kernenergie in ons land. Het wordt echter geen eenvoudige rit om de productie van de nucleaire reactoren te vervangen.Daarmee worden ook de denksporen afgesloten om de twee kernreactoren open te houden voor de productie van waterstof. De nood daaraan wordt de komende jaren fors groter, omdat waterstof grote industrieën als de (petro)chemie en de staalnijverheid moet helpen te verduurzamen. Anderen wezen op de elektrificatie van het personenvervoer, en de verhoogde nood aan elektriciteitsproductie, waarvoor het openhouden van de centrales een deel van de oplossing had kunnen zijn.Vanuit het standpunt van Engie Electrabel is het stopzetten van de investeringen het logische gevolg van de beslissing van de regering-De Croo. Die gaat er in haar regeerakkoord vanuit dat de kerncentrales dicht gaan, tenzij eind volgend jaar zou blijken dat de bevoorradingszekerheid niet zou kunnen worden gegarandeerd. Engie vroeg zowel deze lente, in een brief aan de regering-Wilmès, als eind september, in een nota aan de regeringsonderhandelaars voor de huidige bewindsploeg, duidelijkheid tegen eind december van dit jaar. Anders, klonk het, dreigt op zijn minst elf maanden uitstel, en kunnen de centrales niet operationeel zijn voor eind 2026. Daardoor dreigen mogelijk stroomtekorten tijdens de winter van 2025-2026.Tenzij er tegen die tijd andere productiecapaciteit voorhanden is. Dat was vanaf de start de grote uitdaging voor energieminister Tinne Van der Straeten (Groen). Die ging vrijwel meteen na haar aantreden langs bij de Europese Commissie. Europa moet groen licht geven aan het ondersteuningssysteem voor nieuwe productiecapaciteit. Tegen oktober 2021 moet duidelijk zijn hoeveel kandidaat-investeerders er zullen zijn.Eén van die investeerders zal hoogstwaarschijnlijk opnieuw Engie Electrabel zijn. Het nutsbedrijf bestudeert de mogelijkheden om gascentrales te bouwen op drie sites: Vilvoorde, Amercoeur en Les Awirs. Ook blijft de groep geld pompen in hernieuwbare energieprojecten. Wie dacht dat de dominante rol van het bedrijf uitgespeeld zal zijn na de sluiting van de kerncentrales, heeft het mis.