Randstad speelt daarmee in op een trend die al een tijd bezig is. Jan Denys van Randstad: "Private arbeidsmarktbemiddelaars hebben zich altijd meer op de vraagzijde dan op de aanbodzijde van de arbeidsmarkt gericht. Het gemeenschappelijke kenmerk van uitzend-, werving- en selectie- en executive searchbedrijven was en is dat ze voor vacatures van bedrijven de geschikte kandidaten zoeken. Gaandeweg ontwikkelt zich echter ook meer en meer een dienstverlening die vertrekt vanuit het aanbod."

Dan gaat men op zoek naar een passende functie voor een individu. De betrokkene wordt begeleid naar een nieuwe job. Het gaat om outplacement (voor ontslagen werknemers), loopbaanbegeleiding (werknemers) en trajectbegeleiding (werkzoekenden). Deze markt kent de voorbije jaren om diverse redenen een heel sterke groei. Vooreerst is er de regulering voor outplacement die enkele jaren geleden al verplicht werd voor 45-plussers en nu onder bepaalde voorwaarden wordt veralgemeend in het nieuwe eenheidsstatuut. Daarnaast zijn er initiatieven van de Vlaamse overheid die loopbaanbegeleiding voor werknemers (via de loopbaancheque) stimuleren. Een derde reden is de politieke keuze om de begeleiding van werkzoekenden gedeeltelijk uit te besteden aan private partners. En ten slotte zijn er de stijgende behoeftes van werknemers aan ondersteuning om de loopbaan in handen te nemen. "Dat zal in de toekomst alleen maar toenemen", voorspelt Jan Denys.

15.000 mensen begeleid

Randstad biedt dat soort arbeidsbemiddeling aan onder het merk Galilei. Eind dit jaar zullen al 15.000 personen één of andere vorm van begeleiding naar (ander) werk hebben gevolgd (5000 outplacement, 9000 trajectbegeleiding, 800 loopbaanbegeleiding).

Galilei is marktleider in outplacement en een van de belangrijkste loopbaanbegeleidingscentra in België. Daarnaast is het na de integratie van Randstad Diversity een van de weinige profitbedrijven die een belangrijke rol speelt in de trajectbegeleiding, die voornamelijk werkzoekenden met enige afstand tot de arbeidsmarkt begeleidt naar werk. In de nieuwe structuur heet het vroegere Randstad Diversity nu Galilei Employability. "Met de overname van Galaxis, dat begeleiding aanbiedt voor hogere profielen, is Galilei nu het eerste bedrijf in België dat in staat is de hele arbeidsmarkt te begeleiden. Van hoog tot laag en dit gedurende de hele loopbaan", benadrukt Denys

Grote regionale verschillen

Opvallend is dat de positie van arbeidsbemiddeling die vertrekt vanuit de werknemer/werkzoekende sterk verschilt in Vlaanderen, Brussel en Wallonië. In Vlaanderen spelen outplacementspecialisten een veel belangrijkere rol bij herstructurering van bedrijven. In Wallonië wordt deze rol veel meer door Forem, de Waalse VDAB, opgenomen. Denys: "In trajectbegeleiding kiest Vlaanderen al tien jaar voor een tenderbeleid, een systeem van aanbesteding met transparante criteria en beoordeling, terwijl Wallonië en Brussel gebruik maken van projectoproepen op basis van subsidies. Ten slotte blijft de actieve ondersteuning van loopbaanbegeleiding via loopbaancheques voorlopig beperkt tot Vlaanderen."

Randstad speelt daarmee in op een trend die al een tijd bezig is. Jan Denys van Randstad: "Private arbeidsmarktbemiddelaars hebben zich altijd meer op de vraagzijde dan op de aanbodzijde van de arbeidsmarkt gericht. Het gemeenschappelijke kenmerk van uitzend-, werving- en selectie- en executive searchbedrijven was en is dat ze voor vacatures van bedrijven de geschikte kandidaten zoeken. Gaandeweg ontwikkelt zich echter ook meer en meer een dienstverlening die vertrekt vanuit het aanbod."Dan gaat men op zoek naar een passende functie voor een individu. De betrokkene wordt begeleid naar een nieuwe job. Het gaat om outplacement (voor ontslagen werknemers), loopbaanbegeleiding (werknemers) en trajectbegeleiding (werkzoekenden). Deze markt kent de voorbije jaren om diverse redenen een heel sterke groei. Vooreerst is er de regulering voor outplacement die enkele jaren geleden al verplicht werd voor 45-plussers en nu onder bepaalde voorwaarden wordt veralgemeend in het nieuwe eenheidsstatuut. Daarnaast zijn er initiatieven van de Vlaamse overheid die loopbaanbegeleiding voor werknemers (via de loopbaancheque) stimuleren. Een derde reden is de politieke keuze om de begeleiding van werkzoekenden gedeeltelijk uit te besteden aan private partners. En ten slotte zijn er de stijgende behoeftes van werknemers aan ondersteuning om de loopbaan in handen te nemen. "Dat zal in de toekomst alleen maar toenemen", voorspelt Jan Denys. Randstad biedt dat soort arbeidsbemiddeling aan onder het merk Galilei. Eind dit jaar zullen al 15.000 personen één of andere vorm van begeleiding naar (ander) werk hebben gevolgd (5000 outplacement, 9000 trajectbegeleiding, 800 loopbaanbegeleiding). Galilei is marktleider in outplacement en een van de belangrijkste loopbaanbegeleidingscentra in België. Daarnaast is het na de integratie van Randstad Diversity een van de weinige profitbedrijven die een belangrijke rol speelt in de trajectbegeleiding, die voornamelijk werkzoekenden met enige afstand tot de arbeidsmarkt begeleidt naar werk. In de nieuwe structuur heet het vroegere Randstad Diversity nu Galilei Employability. "Met de overname van Galaxis, dat begeleiding aanbiedt voor hogere profielen, is Galilei nu het eerste bedrijf in België dat in staat is de hele arbeidsmarkt te begeleiden. Van hoog tot laag en dit gedurende de hele loopbaan", benadrukt DenysOpvallend is dat de positie van arbeidsbemiddeling die vertrekt vanuit de werknemer/werkzoekende sterk verschilt in Vlaanderen, Brussel en Wallonië. In Vlaanderen spelen outplacementspecialisten een veel belangrijkere rol bij herstructurering van bedrijven. In Wallonië wordt deze rol veel meer door Forem, de Waalse VDAB, opgenomen. Denys: "In trajectbegeleiding kiest Vlaanderen al tien jaar voor een tenderbeleid, een systeem van aanbesteding met transparante criteria en beoordeling, terwijl Wallonië en Brussel gebruik maken van projectoproepen op basis van subsidies. Ten slotte blijft de actieve ondersteuning van loopbaanbegeleiding via loopbaancheques voorlopig beperkt tot Vlaanderen."