De nieuwe Code 2020 is een update van eerdere versies uit 2004 en 2009 en legt de regels van deugdelijk bestuur op aan beursgenoteerde ondernemingen in ons land. De nieuwe regels zijn van toepassing vanaf volgend jaar, en werden door de regering erkend.

Nieuw in vergelijking met de vorige regels van deugdelijk bestuur is een 'nog meer uitgesproken' belang dat wordt gehecht aan diversiteit binnen de raad van bestuur, zegt Philippe Lambrecht, bestuurder bij de Corporate Governance-commissie. De wet legt al op dat raden van bestuur voor een derde uit vrouwen moeten bestaan, maar de code gaat nog verder in die diversiteit. Er moet 'voldoende diversiteit in competenties, achtergrond, leeftijd en geslacht' zijn, zo staat er.

'De tijd van raden van bestuur met mannen van 50 en 60 jaar is wel voorbij', aldus Lambrecht over die diversere samenstelling. Hij denkt daarbij aan jongere bestuursleden en vooral mensen met digitale competenties. 'Een moderne blik op de toekomst moet worden gegarandeerd', legt hij uit.

Ook nieuw in de code: de extra aandacht voor integriteit en onafhankelijkheid van de bestuurders. 'Een bestuurder moet een kritisch oog hebben, een eigen mening hebben en denken in het belang van de onderneming', aldus Lambrecht.

In de nieuwe code wordt ook een begin gemaakt van een dialoog met institutionele beleggers en de omgang met meerderheids- of controlerende aandeelhouders. De nieuwe code van deugdelijk bestuur is bindend voor de beursgenoteerde ondernemingen. Er kan enkel van worden afgeweken indien een maatregel niet wenselijk of zelfs schadelijk is voor de vennootschap, maar dan moet zo'n afwijking expliciet worden uitgelegd.

De nieuwe Code 2020 is een update van eerdere versies uit 2004 en 2009 en legt de regels van deugdelijk bestuur op aan beursgenoteerde ondernemingen in ons land. De nieuwe regels zijn van toepassing vanaf volgend jaar, en werden door de regering erkend. Nieuw in vergelijking met de vorige regels van deugdelijk bestuur is een 'nog meer uitgesproken' belang dat wordt gehecht aan diversiteit binnen de raad van bestuur, zegt Philippe Lambrecht, bestuurder bij de Corporate Governance-commissie. De wet legt al op dat raden van bestuur voor een derde uit vrouwen moeten bestaan, maar de code gaat nog verder in die diversiteit. Er moet 'voldoende diversiteit in competenties, achtergrond, leeftijd en geslacht' zijn, zo staat er. 'De tijd van raden van bestuur met mannen van 50 en 60 jaar is wel voorbij', aldus Lambrecht over die diversere samenstelling. Hij denkt daarbij aan jongere bestuursleden en vooral mensen met digitale competenties. 'Een moderne blik op de toekomst moet worden gegarandeerd', legt hij uit. Ook nieuw in de code: de extra aandacht voor integriteit en onafhankelijkheid van de bestuurders. 'Een bestuurder moet een kritisch oog hebben, een eigen mening hebben en denken in het belang van de onderneming', aldus Lambrecht. In de nieuwe code wordt ook een begin gemaakt van een dialoog met institutionele beleggers en de omgang met meerderheids- of controlerende aandeelhouders. De nieuwe code van deugdelijk bestuur is bindend voor de beursgenoteerde ondernemingen. Er kan enkel van worden afgeweken indien een maatregel niet wenselijk of zelfs schadelijk is voor de vennootschap, maar dan moet zo'n afwijking expliciet worden uitgelegd.