Volgens De Standaard is de discussie over het al dan niet toekennen van brugpensioen in het kader van de herstructurering bij Proximus een non-event, want het systeem bestaat al meer dan twee jaar. Het werd in 2016 ingevoerd en begin dit jaar stilzwijgend verlengd, voor twee jaar. Om in aanmerking te komen voor het plan moeten medewerkers 'in recon­versie' zijn: hun functie verdwijnt door bijvoorbeeld automatisatie.

Hoeveel werknemers op die manier al vanaf 58 jaar thuis zitten, betaald door Proximus, is niet duidelijk. ACOD-er Bart Neyens schat dat het om zo'n 250 mensen gaat. Maar de juridische onderbouw door de publicatie van een kb (koninklijk besluit) is er nog niet. Bevoegd minister van Overheidsbedrijven Philippe De Backer (Open Vld) wil eerst het sociaal overleg afwachten, zegt hij in de krant. De kwestie ligt politiek erg gevoelig. Bovendien dreigt er een verschillende behandeling te ontstaan tussen ambtenaren en werknemers binnen hetzelfde bedrijf.

Volgens De Standaard is de discussie over het al dan niet toekennen van brugpensioen in het kader van de herstructurering bij Proximus een non-event, want het systeem bestaat al meer dan twee jaar. Het werd in 2016 ingevoerd en begin dit jaar stilzwijgend verlengd, voor twee jaar. Om in aanmerking te komen voor het plan moeten medewerkers 'in recon­versie' zijn: hun functie verdwijnt door bijvoorbeeld automatisatie. Hoeveel werknemers op die manier al vanaf 58 jaar thuis zitten, betaald door Proximus, is niet duidelijk. ACOD-er Bart Neyens schat dat het om zo'n 250 mensen gaat. Maar de juridische onderbouw door de publicatie van een kb (koninklijk besluit) is er nog niet. Bevoegd minister van Overheidsbedrijven Philippe De Backer (Open Vld) wil eerst het sociaal overleg afwachten, zegt hij in de krant. De kwestie ligt politiek erg gevoelig. Bovendien dreigt er een verschillende behandeling te ontstaan tussen ambtenaren en werknemers binnen hetzelfde bedrijf.