De overstromingen in Wallonië kostten Ethias vorig jaar netto 67 miljoen euro. Desondanks slaagde de verzekeraar erin 189 miljoen euro winst te boeken. "De klanten hebben veel vertrouwen in Ethias", luidt de uitleg van CEO Philippe Lallemand. "Daardoor is onze omzet gestegen. De operationele kosten bleven onder controle omdat mensen graag bij ons werken. We kenden geen looninflatie. Ten slotte hebben we met NRB ons eigen IT-filiaal. Dat drukte vorig jaar onze IT-kosten met 20 miljoen euro, terwijl NRB een dividend van 13 miljoen euro uitkeerde."
...

De overstromingen in Wallonië kostten Ethias vorig jaar netto 67 miljoen euro. Desondanks slaagde de verzekeraar erin 189 miljoen euro winst te boeken. "De klanten hebben veel vertrouwen in Ethias", luidt de uitleg van CEO Philippe Lallemand. "Daardoor is onze omzet gestegen. De operationele kosten bleven onder controle omdat mensen graag bij ons werken. We kenden geen looninflatie. Ten slotte hebben we met NRB ons eigen IT-filiaal. Dat drukte vorig jaar onze IT-kosten met 20 miljoen euro, terwijl NRB een dividend van 13 miljoen euro uitkeerde." PHILIPPE LALLEMAND. "Ja, omdat we sinds twee jaar in een andere wereld leven. Er was een gezondheidscrisis zonder voorgaande, een uitzonderlijk zware overstroming, drie stormen, en nu die verschrikkelijke oorlog in Oekraïne. De stijgende energieprijzen betekenen voor een onderneming als Ethias een kostentoename met een factor vier. De economie dreigt in een stagflatie te komen. De prijzen van voedingsproducten stijgen razendsnel. Zelfs als Poetin de wapens zou neerleggen, blijven er grote uitdagingen. Tegelijk heb ik er vertrouwen in dat een onderneming als Ethias in zo'n omgeving haar meerwaarde kan bewijzen." LALLEMAND. "In moeilijke omstandigheden heeft een economie behoefte aan lokale kampioenen, die de particulieren en de bedrijven bijstaan. Wij zijn met onze strategie, ons management, ons beslissingscentrum en onze aandeelhouders verankerd in België. Dat lokalisme wordt een troef op een moment dat de mondialisering, onder meer door de verstoring van de toeleveringsketens, de kosten omhoog jaagt. Het is geen toeval dat de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (FPIM) een belang neemt in Ageas. In een turbulente wereld is het strategisch belangrijk Belgische bedrijven te hebben. En zeker verzekeringsmaatschappijen, die het in hun DNA hebben mensen en instituties te helpen." LALLEMAND. "In de eerste plaats cyberrisico's. Het wordt voor ondernemingen steeds moeilijker om daarvoor een verzekering af te sluiten. De herverzekeraars zien hackers steeds meer toeslaan en trekken hun premies fors op. Verschillende verzekeraars bieden daarom geen dekking tegen cyberaanvallen meer aan. Ethias heeft een product voor collectiviteiten, zoals overheidsdiensten of ziekenhuizen. Voor particulieren ligt dat moeilijker. Het probleem is dat hackers niet bestraft worden. Ik vind dat de overheid meer moet doen door sanctionerend op te treden." LALLEMAND. "Hoe meer onzekerheid, hoe meer nood aan een verzekeringsmaatschappij. Maar verzekeraars kunnen niet alle risico's volledig dekken. De overheid heeft daarin ook een verantwoordelijkheid. Anderzijds mag je niet verwachten dat de overheid bij elke nieuwe pandemie compenserende maatregelen neemt, zoals ze bij covid gedaan heeft. Ik denk dat de oplossing erin bestaat meer samen te werken en goede partnerships af te sluiten. Ik pleit voor een publiek-private samenwerking, waarbij de verzekeraars en de overheden de lasten onder elkaar verdelen. Enkel zo kunnen we de burgers en de bedrijven de best mogelijke bescherming bieden." LALLEMAND. "Er is nood aan een Belgische herverzekeraar, waarop zowel de verzekeringsmaatschappijen als de overheden een beroep kunnen doen. In Frankrijk is er een Caisse Centrale de Réassurance, die gewaarborgd wordt door de Franse staat. Van elke premie voor een brandverzekering die in Frankrijk wordt afgesloten, gaat een klein stukje naar dat orgaan. Die financieringsvorm zorgt ervoor dat de herverzekeringspremies binnen de perken blijven en dat de verzekeraars een betaalbare risicodekking kunnen blijven aanbieden." LALLEMAND. "Bij de overstromingen in Wallonië hebben de verzekeraars hun wettelijk verplichte tussenkomst in de schade verdubbeld tot 700 miljoen euro. Tegelijk hebben we het Waals Gewest een lening van 1 miljard euro toegekend om zijn deel te betalen. Het ziet er echter naar uit dat de schade op 2 miljard euro zal uitkomen, waardoor opnieuw zal moeten worden onderhandeld. Zulke situaties wil je vermijden door op voorhand goede afspraken te maken." LALLEMAND. "Zo niet, dreigen mensen uit de boot te vallen. Zonder een kader zou het kunnen dat verzekeraars straks geen dekking meer bieden voor een villa of een appartement aan de kust. Stel dat daar metershoge golven over de dijken slaan, dan zal de schade nog veel groter zijn. Dan zal je als burger misschien enkel nog een minimale dekking kunnen krijgen, omdat een volledige dekking onbetaalbaar wordt. Dat gevaar op sociale uitsluiting moeten we voorkomen." LALLEMAND. "De beste ramp is een ramp die zich niet voordoet. Daarom is preventie zo belangrijk. En daarin heeft de samenleving als geheel een verantwoordelijkheid. Hogere dijken aan de kust en langs de rivieren, meer overstromingsgebieden in het binnenland, waarschuwingssystemen voor stormen of cyberaanvallen,... We hebben nood aan een minister van Preventie."