Philippe Lallemand (CEO Ethias): ‘Verzekeraars kunnen niet alle risico’s dekken’

PHILIPPE LALLEMAND "Sinds twee jaar leven we in een andere wereld." © Isopix
Patrick Claerhout
Patrick Claerhout redacteur bij Trends

Philippe Lallemand, de CEO van Ethias, maakt zich zorgen over groeiende risico’s zoals cyberaanvallen, pandemieën en natuurrampen als gevolg van de klimaatverandering: “De verzekeraars kunnen niet alles dekken. Ook de overheden moeten verantwoordelijkheid opnemen. Samen moeten we een partnership smeden.”

De overstromingen in Wallonië kostten Ethias vorig jaar netto 67 miljoen euro. Desondanks slaagde de verzekeraar erin 189 miljoen euro winst te boeken. “De klanten hebben veel vertrouwen in Ethias”, luidt de uitleg van CEO Philippe Lallemand. “Daardoor is onze omzet gestegen. De operationele kosten bleven onder controle omdat mensen graag bij ons werken. We kenden geen looninflatie. Ten slotte hebben we met NRB ons eigen IT-filiaal. Dat drukte vorig jaar onze IT-kosten met 20 miljoen euro, terwijl NRB een dividend van 13 miljoen euro uitkeerde.”

Toch maakt u zich zorgen.

PHILIPPE LALLEMAND. “Ja, omdat we sinds twee jaar in een andere wereld leven. Er was een gezondheidscrisis zonder voorgaande, een uitzonderlijk zware overstroming, drie stormen, en nu die verschrikkelijke oorlog in Oekraïne. De stijgende energieprijzen betekenen voor een onderneming als Ethias een kostentoename met een factor vier. De economie dreigt in een stagflatie te komen. De prijzen van voedingsproducten stijgen razendsnel. Zelfs als Poetin de wapens zou neerleggen, blijven er grote uitdagingen. Tegelijk heb ik er vertrouwen in dat een onderneming als Ethias in zo’n omgeving haar meerwaarde kan bewijzen.”

Er is nood aan een Belgische herverzekeraar, waarop zowel verzekeringsmaatschappijen als overheden een beroep kunnen doen

Hoezo?

LALLEMAND. “In moeilijke omstandigheden heeft een economie behoefte aan lokale kampioenen, die de particulieren en de bedrijven bijstaan. Wij zijn met onze strategie, ons management, ons beslissingscentrum en onze aandeelhouders verankerd in België. Dat lokalisme wordt een troef op een moment dat de mondialisering, onder meer door de verstoring van de toeleveringsketens, de kosten omhoog jaagt. Het is geen toeval dat de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (FPIM) een belang neemt in Ageas. In een turbulente wereld is het strategisch belangrijk Belgische bedrijven te hebben. En zeker verzekeringsmaatschappijen, die het in hun DNA hebben mensen en instituties te helpen.”

Welke zijn de belangrijkste nieuwe, opkomende risico’s?

LALLEMAND. “In de eerste plaats cyberrisico’s. Het wordt voor ondernemingen steeds moeilijker om daarvoor een verzekering af te sluiten. De herverzekeraars zien hackers steeds meer toeslaan en trekken hun premies fors op. Verschillende verzekeraars bieden daarom geen dekking tegen cyberaanvallen meer aan. Ethias heeft een product voor collectiviteiten, zoals overheidsdiensten of ziekenhuizen. Voor particulieren ligt dat moeilijker. Het probleem is dat hackers niet bestraft worden. Ik vind dat de overheid meer moet doen door sanctionerend op te treden.”

Natuurrampen worden maar tot een bepaalde limiet verzekerd. Bij de covid-pandemie werd de verplichte stopzetting van bedrijfsactiviteiten meestal niet gedekt door verzekeringspolissen. Dreigt de multiplicatie van risico’s het economische model van de verzekeringsmaatschappijen niet onderuit te halen?

LALLEMAND. “Hoe meer onzekerheid, hoe meer nood aan een verzekeringsmaatschappij. Maar verzekeraars kunnen niet alle risico’s volledig dekken. De overheid heeft daarin ook een verantwoordelijkheid. Anderzijds mag je niet verwachten dat de overheid bij elke nieuwe pandemie compenserende maatregelen neemt, zoals ze bij covid gedaan heeft. Ik denk dat de oplossing erin bestaat meer samen te werken en goede partnerships af te sluiten. Ik pleit voor een publiek-private samenwerking, waarbij de verzekeraars en de overheden de lasten onder elkaar verdelen. Enkel zo kunnen we de burgers en de bedrijven de best mogelijke bescherming bieden.”

Hoe zou zo’n samenwerking er kunnen uitzien?

LALLEMAND. “Er is nood aan een Belgische herverzekeraar, waarop zowel de verzekeringsmaatschappijen als de overheden een beroep kunnen doen. In Frankrijk is er een Caisse Centrale de Réassurance, die gewaarborgd wordt door de Franse staat. Van elke premie voor een brandverzekering die in Frankrijk wordt afgesloten, gaat een klein stukje naar dat orgaan. Die financieringsvorm zorgt ervoor dat de herverzekeringspremies binnen de perken blijven en dat de verzekeraars een betaalbare risicodekking kunnen blijven aanbieden.”

Wat als de verzekeraars en de overheden elkaar niet vinden?

LALLEMAND. “Bij de overstromingen in Wallonië hebben de verzekeraars hun wettelijk verplichte tussenkomst in de schade verdubbeld tot 700 miljoen euro. Tegelijk hebben we het Waals Gewest een lening van 1 miljard euro toegekend om zijn deel te betalen. Het ziet er echter naar uit dat de schade op 2 miljard euro zal uitkomen, waardoor opnieuw zal moeten worden onderhandeld. Zulke situaties wil je vermijden door op voorhand goede afspraken te maken.”

Zo niet?

LALLEMAND. “Zo niet, dreigen mensen uit de boot te vallen. Zonder een kader zou het kunnen dat verzekeraars straks geen dekking meer bieden voor een villa of een appartement aan de kust. Stel dat daar metershoge golven over de dijken slaan, dan zal de schade nog veel groter zijn. Dan zal je als burger misschien enkel nog een minimale dekking kunnen krijgen, omdat een volledige dekking onbetaalbaar wordt. Dat gevaar op sociale uitsluiting moeten we voorkomen.”

Is de beste strategie niet ervoor te zorgen dat zo’n ramp niet plaatsvindt?

LALLEMAND. “De beste ramp is een ramp die zich niet voordoet. Daarom is preventie zo belangrijk. En daarin heeft de samenleving als geheel een verantwoordelijkheid. Hogere dijken aan de kust en langs de rivieren, meer overstromingsgebieden in het binnenland, waarschuwingssystemen voor stormen of cyberaanvallen,… We hebben nood aan een minister van Preventie.”

Ethias opent twee nieuwe groepszetels

De verzekeraar Ethias heeft veertig kantoren in ons land. Daar komen er dit jaar twee bij, één in Antwerpen en één in Charleroi. “Onze strategie is fygital“, zegt CEO Philippe Lallemand. “De klanten kunnen gemakkelijk met ons communiceren via onze digitale kanalen, bijvoorbeeld om schade aan te geven. Maar fysieke kantoren blijven onmisbaar. Niet alle bevolkingsgroepen zijn digitaal voldoende beslagen, of mensen willen advies bij het onderschrijven van een verzekeringscontract. Sinds kort rijden we in afgelegen regio’s ook rond met een Ethias Truck. Zo bereiken we mensen die digitaal dreigen achter te blijven of zich niet kunnen verplaatsen naar het dichtstbijzijnde kantoor.”

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content