"Optima Bank neemt kennis van de verschillende berichten in de pers. Zij bevestigt dat zij op dit ogenblik niet failliet is verklaard, en op grond van de informatie waarover zij op dit ogenblik beschikt, heeft zij geen reden om aan te nemen dat dit in de komende uren staat te gebeuren. Momenteel wordt gewerkt aan een scenario waarbij Optima alle deposanten en schuldeisers zou kunnen terugbetalen", luidt het in een mededeling van Optima Bank.

Donderdag meldde een woordvoerder van de FOD Financiën dat de rechtbank van Koophandel in Gent mogelijk vrijdag het faillissement van Optima Bank zal uitspreken. Op die manier kan het Garantiefonds in werking treden.

Donderdag raakte ook bekend dat de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) Optima Bank tijdelijk heeft geschorst als verzekeringsmakelaar, in afwachting van het definitief resultaat van een onderzoek naar Optima Bank. Optima Bank is overigens ook al zijn banklicentie kwijt.

De Nationale Bank besliste bovendien om de rekeningen van de Optima-klanten te blokkeren, met de bedoeling een gelijke behandeling te verzekeren van alle klanten en schuldeisers. Daarbij wordt meteen ook een run on the bank voorkomen.

Intussen hoopt het personeel van Optima op een doorstart. Donderdagavond werd noch een ondernemingsraad noch een personeelsbijeenkomst aangekondigd. De vakbonden komen vrijdagnamiddag informeel samen. Bij Optima Bank werken 170 mensen vast in dienst, bovenop een groep free-lancers. De meeste werknemers zijn in Gent tewerkgesteld, de rest in Waterloo.

(Belga/BO)

"Optima Bank neemt kennis van de verschillende berichten in de pers. Zij bevestigt dat zij op dit ogenblik niet failliet is verklaard, en op grond van de informatie waarover zij op dit ogenblik beschikt, heeft zij geen reden om aan te nemen dat dit in de komende uren staat te gebeuren. Momenteel wordt gewerkt aan een scenario waarbij Optima alle deposanten en schuldeisers zou kunnen terugbetalen", luidt het in een mededeling van Optima Bank. Donderdag meldde een woordvoerder van de FOD Financiën dat de rechtbank van Koophandel in Gent mogelijk vrijdag het faillissement van Optima Bank zal uitspreken. Op die manier kan het Garantiefonds in werking treden. Donderdag raakte ook bekend dat de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) Optima Bank tijdelijk heeft geschorst als verzekeringsmakelaar, in afwachting van het definitief resultaat van een onderzoek naar Optima Bank. Optima Bank is overigens ook al zijn banklicentie kwijt. De Nationale Bank besliste bovendien om de rekeningen van de Optima-klanten te blokkeren, met de bedoeling een gelijke behandeling te verzekeren van alle klanten en schuldeisers. Daarbij wordt meteen ook een run on the bank voorkomen.Intussen hoopt het personeel van Optima op een doorstart. Donderdagavond werd noch een ondernemingsraad noch een personeelsbijeenkomst aangekondigd. De vakbonden komen vrijdagnamiddag informeel samen. Bij Optima Bank werken 170 mensen vast in dienst, bovenop een groep free-lancers. De meeste werknemers zijn in Gent tewerkgesteld, de rest in Waterloo.(Belga/BO)