De luchtvaartmaatschappij Lufthansa maakte deze morgen zijn eerste kwartaalcijfers van 2020 bekend. Die zijn door de coronacrisis slecht. De omzet zakte met bijna een vijfde naar 6,4 miljard euro, het aantal passagiers met ruim een kwart naar geen 22 miljoen. Het nettoresultaat bedroeg min 2,1 miljard euro, door de dalende omzet en ook forse verliezen op afdekkingscontracten voor kerosine.
...

De luchtvaartmaatschappij Lufthansa maakte deze morgen zijn eerste kwartaalcijfers van 2020 bekend. Die zijn door de coronacrisis slecht. De omzet zakte met bijna een vijfde naar 6,4 miljard euro, het aantal passagiers met ruim een kwart naar geen 22 miljoen. Het nettoresultaat bedroeg min 2,1 miljard euro, door de dalende omzet en ook forse verliezen op afdekkingscontracten voor kerosine.Door de coronacrisis daalde het aantal vluchten met 95 procent. 700 van de 760 vliegtuigen staan roerloos aan de grond. De dochters Austrian Airlines en Brussels Airlines hebben alle vluchten gestaakt. Prognoses voor 2020 geeft Lufthansa niet.Interessant is dat Lufthansa voor de eerste keer ook afzonderlijke cijfers rapporteert over Brussels Airlines (zie tabel hieronder). Die zijn niet verrassend niet fameus. De omzet bij de Belgische luchtvaartdochter zakte met 17 procent, het aantal passagiers met bijna een kwart. Het verlies werd nog verzwaard door bijzondere waardeverminderingen op de vloot.Ondanks de zwakke cijfers denkt Lufthansa dat "het voortbestaan van de groep niet in gevaar is". Dat komt door een akkoord met de Duitse overheid voor 9 miljard euro staatssteun. De voorwaarden die de Duitse regering bedong, zijn bijzonder riant voor de Duitse belastingbetaler. Ten eerste neemt de Duitse staat een belang van 20 procent in Lufthansa, tegen 2,56 euro per aandeel. Dat is een korting van bijna drie kwart, want het Lufthansa-aandeel noteerde deze voormiddag (3 juni) tegen 9,7 euro. De Duitse regering krijgt ook twee bestuurders in de raad van bestuur van Lufthansa. Ten tweede krijgt Lufthansa via een bedrijvenreddingfonds van de overheid tegen de coronacrisis 5,7 miljard euro aan (achtergestelde) leningen. Die worden voor 4,7 miljard euro meegeteld bij het eigen vermogen. De rentevoet dit en volgend jaar bedraagt 4 procent. Daarna, tot in 2027, loopt de rente op tot een forse 9,5 procent. De kredietwaardigheidsbeoordelaars Moody's en S&P hadden Lufthansa voordien al het rommelstatuut gegeven. Ten derde krijgt Lufthansa nog eens 3 miljard euro via de staatsbank KfW en privébanken. Zolang de leningen niet zijn terugbetaald, mag Lufthansa geen dividenden uitkeren. Het management moet in ruil voor de leningen loon inleveren. Tegen eind 2023 wil de Duitse staat zijn belang in de luchtvaartgroep weer verkocht hebben, tegen de marktwaarde. Maar die afbouw zal gebeuren in functie van de aflossing van de staatsleningen.Lufthansa had eind maart 4,24 miljard euro aan cash. De aandeelhouders moeten de hele overheidsinjectie nog goedkeuren tijdens een buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering op 25 juni. Die gebeurt digitaal door de coronacrisis.Pas daarna stroomt de 9 miljard euro cash binnen. In Zwitserland werd al eind april een akkoord bereikt met de overheid voor 1,4 miljard euro leningen aan Swiss en de charterdochter Edelweiss Air. 85 procent van die leningen heeft een staatswaarborg. De rentevoet van die leningen is beduidend lager, 2,5 tot 3,5 procent. Swiss is de rendabelste dochter in de Lufthansa Groep.En Brussels Airlines? Een akkoord met de Belgische federale overheid over staatssteun is nog niet rond. Kan Brussels Airlines wachten tot de aandeelhoudersvergadering van Lufthansa op 25 juni? Volgens een interne berekening van 11 maart zou Brussels Airlines vanaf juni met een tekort aan liquide middelen kampen. Bestuurder Etienne Davignon benadrukte ook al herhaaldelijk dat het bedrijf slechts tot eind mei over liquide middelen beschikte.Wellicht volgt voor België voor een groot stuk een Oostenrijks scenario. De Oostenrijkse regering zou 600 tot 650 miljoen euro staatssteun geven aan Austrian Airlines. Daarvan wordt bijna de helft gepompt via een kapitaalverhoging in de vennootschap Österreichische Luftverkehrs-Holding GmbH. Dat is de holding die de Oostenrijkse luchtvaartdochters van Lufthansa groepeert. Ook Brussels Airlines is een dochter van een Belgische holding. SN Airholding is een volle dochter van Lufthansa.Daarnaast eist de Oostenrijkse regering bepaalde waarborgen voor Austrian Airlines. Bijvoorbeeld het behoud en de latere uitbouw van Wenen als belangrijk knooppunt voor de luchtvaartmaatschappij. Die waarborgen zouden in een vertrouwelijke overeenkomst met Lufthansa worden gegoten. Austrian Airlines bereikte inmiddels al een akkoord met het personeel over besparingen met een vijfde, of 300 miljoen euro. Bij Brussels Airlines lopen die onderhandelingen nog. Lufthansa eist een inkrimping van de Belgische vloot met 30 procent, en van het aantal werknemers met een kwart.