CD&V-Kamerlid Griet Smaers zegt dat de Nationale Bank (NBB) niet onder de quotawet uit 2011 valt. Die wet bepaalt dat de raad van bestuur van beursgenoteerde bedrijven uit één derde vrouwen moet bestaan. Maar volgens Smaers is de Nationale Bank van België geen economisch overheidsbedrijf en geen beursgenoteerd privébedrijf. 'De NBB heeft een eigen statuut dat via een specifieke wet wordt geregeld', zegt Smaers.

Het CD&V-Kamerlid reageert daarmee op haar PS-collega Laurette Onkelinx. Die had dinsdagmorgen gezegd dat de benoeming van CD&V'er Steven Vanackere strijdig is met de quotawet uit 2011. Ook Ingrid De Poorter, professor ondernemingsrecht aan de UGent, ziet een mogelijke schending van de wet op de vennootschappen.

Volgens Smaers klopt dat niet. De wettelijke verplichting kan volgens haar wel ingevoerd worden via het wetsvoorstel dat ze indiende. Dat voorstel bepaalt net het invoeren van 1/3 genderquota in het Directiecomité, de Regentenraad en het College van Censoren van de Nationale Bank van België (NBB), de kamers van het Rekenhof, het auditcomité, de raad van toezicht en het directiecomité van de Autoriteit voor financiële diensten en de markten (FSMA).

'Mijn wetsvoorstel zal ervoor zorgen dat de quota worden ingeschreven in de specifieke wetten van deze instellingen. Wetten die niet gewijzigd werden door de quotawet van 2011 en die dus nog niet een verplicht quotum van 1/3de vrouwen kenden. Hopelijk kunnen we daar met mijn wetsvoorstel snel verandering in brengen'', verduidelijkt Smaers.

CD&V-Kamerlid Griet Smaers zegt dat de Nationale Bank (NBB) niet onder de quotawet uit 2011 valt. Die wet bepaalt dat de raad van bestuur van beursgenoteerde bedrijven uit één derde vrouwen moet bestaan. Maar volgens Smaers is de Nationale Bank van België geen economisch overheidsbedrijf en geen beursgenoteerd privébedrijf. 'De NBB heeft een eigen statuut dat via een specifieke wet wordt geregeld', zegt Smaers. Het CD&V-Kamerlid reageert daarmee op haar PS-collega Laurette Onkelinx. Die had dinsdagmorgen gezegd dat de benoeming van CD&V'er Steven Vanackere strijdig is met de quotawet uit 2011. Ook Ingrid De Poorter, professor ondernemingsrecht aan de UGent, ziet een mogelijke schending van de wet op de vennootschappen. Volgens Smaers klopt dat niet. De wettelijke verplichting kan volgens haar wel ingevoerd worden via het wetsvoorstel dat ze indiende. Dat voorstel bepaalt net het invoeren van 1/3 genderquota in het Directiecomité, de Regentenraad en het College van Censoren van de Nationale Bank van België (NBB), de kamers van het Rekenhof, het auditcomité, de raad van toezicht en het directiecomité van de Autoriteit voor financiële diensten en de markten (FSMA). 'Mijn wetsvoorstel zal ervoor zorgen dat de quota worden ingeschreven in de specifieke wetten van deze instellingen. Wetten die niet gewijzigd werden door de quotawet van 2011 en die dus nog niet een verplicht quotum van 1/3de vrouwen kenden. Hopelijk kunnen we daar met mijn wetsvoorstel snel verandering in brengen'', verduidelijkt Smaers.