Kan een werkgever in de zorgsector werknemers ontslaan, als ze zich niet laten vaccineren?

MIET VANHEGEN. "Zeker niet. Iedereen beslist zelf of hij zich laat vaccineren. Een werkgever die de prik zou opleggen, maakt een inbreuk op de individuele vrijheid. De werknemer kan dus niet worden ontslagen omdat hij het vaccin weigert. Dat kan wel bij inbreuken op andere coronamaatregelen. Wie bijvoorbeeld na ettelijke waarschuwingen geen mondmasker wil dragen, kan ontslagen worden.
...

MIET VANHEGEN. "Zeker niet. Iedereen beslist zelf of hij zich laat vaccineren. Een werkgever die de prik zou opleggen, maakt een inbreuk op de individuele vrijheid. De werknemer kan dus niet worden ontslagen omdat hij het vaccin weigert. Dat kan wel bij inbreuken op andere coronamaatregelen. Wie bijvoorbeeld na ettelijke waarschuwingen geen mondmasker wil dragen, kan ontslagen worden."In de zorgsector en de noodhulp is een inenting tegen hepatitis B wel verplicht. Ik begrijp de terechte vraag van de zorgbedrijven om die verplichting uit te breiden voor het covid-19-vaccin. De overheid besliste er anders over."VANHEGEN. "Neen. De werkgever kan in principe niet eens weten wie al dan niet gevaccineerd is. Hij mag bijvoorbeeld geen vaccinatiebewijs vragen. Wanneer het voorstel om werknemers vrijaf te geven op het moment dat ze zich laten vaccineren, is goedgekeurd, zou een bedrijf op basis van die gegevens wel een beperkte lijst kunnen aanleggen. Maar die registratie van gezondheidsgegevens is in strijd met de privacywetgeving, waarop strenge sancties staan."Mocht een onderneming de niet-gevaccineerde werknemers de toegang weigeren, dan is sprake van een ongeoorloofde discriminatie op basis van de gezondheidstoestand. Dat kan aanleiding geven tot een schadevergoeding."VANHEGEN. "Neen. De ongunstige behandeling van niet-gevaccineerde personeelsleden is een ongeoorloofde sanctie. Eventueel kan de werkgever wel beslissen alle personeelsleden een bonus te geven wanneer een bepaalde vaccinatiegraad is bereikt.VANHEGEN. "Voorlopig niet. De overheid beslist dat de centraal geleide campagne in de vaccinatiecentra efficiënter en beter onderbouwd is. Het enige wat een bedrijf kan doen om de vaccinatie te stimuleren is zijn personeel via een vertrouwenspersoon of de arbeidsgeneesheer grondig informeren over de werking van het vaccin en het gebrek aan gezondheidsrisico's."