Enkel een kluizenaar zal niet hebben gemerkt dat 2018 - althans ogenschijnlijk - het jaar van de vrouw was. In de Verenigde Staten richtten de #MeToo- en #TimesUp-bewegingen een genadeloze schijnwerper op de ongelijke behandeling van vrouwen. Daarbij ging het niet alleen over seksuele intimidatie en aanranding, maar ook over de beperkte toegang tot machtsposities. In Groot-Brittannië moesten de bedrijven voor het eerst verslag uitbrengen over de loonkloof tussen de geslachten. Dat bracht discussies op gang over de oorzaken en de gevolgen van beroepsongelijkheid, en het dwong bedrijfsleiders om uit te leggen wat ze zouden doen om die situatie recht te trekken.
...