The Ppress en UPP waren oorspronkelijk federaties van respectievelijk de uitgevers van magazines voor het brede publiek en van vakbladen. Beide beroepsverenigingen hebben hun missie de voorbije jaren al ruimer gedefinieerd omdat hun leden zich al lang niet meer toeleggen op print, maar ook actief zijn online en via andere kanalen. Bovendien herbergt The Ppress ook OPPAb, dat behalve de websites van de magazines ook de sites van de Belgische kranten vertegenwoordigt.
...

The Ppress en UPP waren oorspronkelijk federaties van respectievelijk de uitgevers van magazines voor het brede publiek en van vakbladen. Beide beroepsverenigingen hebben hun missie de voorbije jaren al ruimer gedefinieerd omdat hun leden zich al lang niet meer toeleggen op print, maar ook actief zijn online en via andere kanalen. Bovendien herbergt The Ppress ook OPPAb, dat behalve de websites van de magazines ook de sites van de Belgische kranten vertegenwoordigt. "Onze leden zijn al lang geen loutere printspelers meer, maar professionele, multimediale merken. Daarom de naam WE MEDIA", zegt CEO Marc Dupain. Achter de fusie zelf zit ook een duidelijke logica, stelt voorzitter Xavier Bouckaert, die tevens de CEO van Roularta Media Group is, waartoe ook Trends behoort: "De voorbije jaren was het duidelijk dat we in veel dossiers, zoals de Europese GDPR-regels rond gegevensbescherming of de nieuwe copyright-richtlijn, gemeenschappelijke belangen hebben. Daarom bundelden we de krachten. België is sowieso een kleine markt en dan moeten we ervoor zorgen dat we met één stem spreken. Want we moeten opboksen tegen spelers met enorme lobbybudgetten, en dan heb ik het in de eerste plaats over de grote techgiganten, zoals Facebook en Google. Zij zijn bijzonder machtig. Kijk maar naar de manier waarop ze de nieuwe copyright-richtlijn konden tegenhouden in het Europees Parlement."Voor CEO Marc Dupain was de krachtenbundeling ook noodzakelijk. "We worden nu als sector geconfronteerd met de opkomst van Facebook, Google en andere spelers. Zij presenteren zich bijvoorbeeld louter als een distributiekanaal, dat geen enkele verantwoordelijkheid neemt voor de content op hun platformen. Dat is fout en het staat haaks op de manier waarop wij in de media werken. Wij staan voor kwaliteit, voor het dubbelchecken van feiten, het naleven van een deontologische code.""Het wordt ook onze taak als federatie nog beter aan het publiek en aan de politici het abc van het metier uit leggen, dat grondig verschilt van dat van Facebook, Google en co. Daarnaast gaan we zeker ook inzetten op de relaties met adverteerders, om hen nog meer te overtuigen van de waarde van onze uitgaves en titels. Soms lijkt het alsof online nog het enige medium is, terwijl men als adverteerder net print of andere traditionele kanalen nodig heeft om vertrouwen te crëeren voor hun eigen merk. De leden van WE MEDIA bieden net een kwalitatieve omgeving voor hun campagnes."