Mediabedrijven bundelen krachten in nieuwe federatie

Xavier Bouckaert, CEO Roularta © belga
Stijn Fockedey

Begin dit jaar kondigden de magazinefederaties UPP en The Ppress een fusie aan, gisteren stelden ze een nieuwe organisatie en de nieuwe naam voor: WE MEDIA. “Het is meer dan ooit nodig het maatschappelijke belang van professionele journalistiek uit te leggen en de praktijken van de grote techgiganten aan te kaarten.”

The Ppress en UPP waren oorspronkelijk federaties van respectievelijk de uitgevers van magazines voor het brede publiek en van vakbladen. Beide beroepsverenigingen hebben hun missie de voorbije jaren al ruimer gedefinieerd omdat hun leden zich al lang niet meer toeleggen op print, maar ook actief zijn online en via andere kanalen. Bovendien herbergt The Ppress ook OPPAb, dat behalve de websites van de magazines ook de sites van de Belgische kranten vertegenwoordigt.

“Onze leden zijn al lang geen loutere printspelers meer, maar professionele, multimediale merken. Daarom de naam WE MEDIA”, zegt CEO Marc Dupain.

Achter de fusie zelf zit ook een duidelijke logica, stelt voorzitter Xavier Bouckaert, die tevens de CEO van Roularta Media Group is, waartoe ook Trends behoort: “De voorbije jaren was het duidelijk dat we in veel dossiers, zoals de Europese GDPR-regels rond gegevensbescherming of de nieuwe copyright-richtlijn, gemeenschappelijke belangen hebben. Daarom bundelden we de krachten. België is sowieso een kleine markt en dan moeten we ervoor zorgen dat we met één stem spreken. Want we moeten opboksen tegen spelers met enorme lobbybudgetten, en dan heb ik het in de eerste plaats over de grote techgiganten, zoals Facebook en Google. Zij zijn bijzonder machtig. Kijk maar naar de manier waarop ze de nieuwe copyright-richtlijn konden tegenhouden in het Europees Parlement.”

Noodzakelijk

Voor CEO Marc Dupain was de krachtenbundeling ook noodzakelijk. “We worden nu als sector geconfronteerd met de opkomst van Facebook, Google en andere spelers. Zij presenteren zich bijvoorbeeld louter als een distributiekanaal, dat geen enkele verantwoordelijkheid neemt voor de content op hun platformen. Dat is fout en het staat haaks op de manier waarop wij in de media werken. Wij staan voor kwaliteit, voor het dubbelchecken van feiten, het naleven van een deontologische code.”

“Het wordt ook onze taak als federatie nog beter aan het publiek en aan de politici het abc van het metier uit leggen, dat grondig verschilt van dat van Facebook, Google en co. Daarnaast gaan we zeker ook inzetten op de relaties met adverteerders, om hen nog meer te overtuigen van de waarde van onze uitgaves en titels. Soms lijkt het alsof online nog het enige medium is, terwijl men als adverteerder net print of andere traditionele kanalen nodig heeft om vertrouwen te crëeren voor hun eigen merk. De leden van WE MEDIA bieden net een kwalitatieve omgeving voor hun campagnes.”

‘Tegenstanders verspreiden heel wat mythes voer de copyright-richlijn’

De nieuwe Europese copyright-richtlijn is een van de belangrijkste dossiers van de afgelopen jaren voor WE MEDIA. En de agressiviteit waarmee de techgiganten tegen de richtlijn lobbyen baart voorzitter Xavier Bouckaert zorgen. “Er leek deze zomer een consensus in het Europees Parlement te zijn om de nieuwe richtlijn goed te keuren”, zegt Bouckaert, die ook voorzitter is van de Europese uitgeversfederatie European Magazine Media Association.

“Maar dan zijn de grote lobbymachines van de techreuzen in gang geschoten. Ze hebben veel druk gezet op de parlementsleden. Europees Parlementsvoorzitter Antonio Tajani heeft zelfs een intern onderzoek bevolen omdat parlementsleden bedreigd werden. In enkele weken was de sfeer omgeslagen en was er bij de stemming over het voorstel opeens geen meerderheid meer. Dat is bijzonder jammer, want de nieuwe richtlijn zou ons een sterkere onderhandelingspositie geven tegenover de techgiganten. Dat is ook de reden waarom zij zich zo verweren.”

Bedrijven zoals Facebook en Google zijn tegen de nieuwe copyrightlijn omdat die verplichtingen oplegt. Een van de belangrijkste nieuwe regels is dat zij de toestemming moeten hebben van bijvoorbeeld nieuwssites om artikels over te nemen of te citeren, zoals dat gebeurt bij de links in zoekresultaten. Tegenstanders vrezen dat dat leidt tot een situatie waarbij uitgevers een belasting op links naar hun content kunnen heffen op het hele internet en dat Google en co ook preventieve censuur zullen moeten toepassen.

“Tegenstanders van de richtlijn verspreiden heel wat mythes”, zegt Bouckaert. Een van die mythes is dat de richtlijn het einde van de vrije informatie op internet zou inluiden. Dat klopt niet. Lezers zullen, net zoals nu, altijd de mogelijkheid hebben nieuws online te lezen en artikels te delen. Voor de lezers verandert niets.

“Nogmaals, dergelijke verplichtingen hebben als doel onze onderhandelingspositie te verbeteren tegenover dominante bedrijven”, gaat Bouckaert verder. “We hebben veel minder macht en zijn veel kleiner, maar hebben een belangrijk maatschappelijke impact. Er zullen nu nog meer discussies en extra onderhandelingen moeten volgen over de nieuwe richtlijn. Het zal zowel op Europees als op nationaal niveau zaak zijn als sector eensgezind op tafel te slaan. In die zin zijn we verheugd dat de journalisten ook de nieuwe copyrightlijn steunen. De mediasector zit op één lijn.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content