Belgische banken halen gemiddeld twee derde tot drie kwart van hun omzet uit de netto rente-inkomsten, maar door de aanhoudend lage rente staat dat verdienmodel op de helling.

Bij BNP Paribas Fortis daalden de rente-inkomsten met 3 à 4 procent in 2017. De bank kon andere inkomsten zoals commissies (+ 6 procent) wel opkrikken, maar globaal was er toch een negatief effect op de resultaten van de bank. Jadot verwacht niet meteen een verbetering.

"Zelfs nu de rente wat stijgt, zitten we nog niet op het niveau van enkele jaren geleden", zei de bankier vrijdag tijdens de voorstelling van de jaarresultaten.

Concurrentie

De bank werkt dan ook verder aan het creëren van extra volumes. Vooral in de zakenbankactiviteit heeft de grootste Belgische bank ambitie. Vorig jaar was er in de 'corporate divisie' al een groei van de kredieten met 12,2 procent.

"Het is geen gemakkelijk métier, want er is veel concurrentie. Maar we hebben in deze tak flink geïnvesteerd en geloven dat we gebruik kunnen maken van de sterke internationale aanwezigheid van BNP Paribas", aldus Jadot.

Hij wees erop dat zijn bank ook 'een compleet pakket aan oplossingen kan bieden'. Bovendien zou die activiteit baat kunnen hebben bij de gunstige conjunctuur. "We zien weer industriële investeringen in België", verheugde Jadot zich.

Kosten

Behalve aan inkomstenzijde, vormen ook de kosten voor BNP Paribas Fortis een uitdaging. Vorig jaar gingen de kosten in België nog omhoog, als gevolg van een stijging van de banktaksen, extra investeringen in IT en de stijgende inflatie die ook de loonkosten de hoogte in stuwde.

De cost-income-ratio ligt in België op 69 procent en dat is volgens Jadot 'aanvaardbaar', rekening houden met de rentecontext. "Een lichte verlaging zou mogen, maar dat is niet makkelijk te realiseren", luidde het.

Kantoren

Het kantorennetwerk van de bank wordt al jaren afgebouwd, onder meer doordat steeds meer klanten hun bankzaken digitaal afhandelen. Verwacht wordt dat BNP Paribas Fortis eind tegen eind dit jaar nog 680 kantoren telt, tegenover 747 eind vorig jaar. Er komen intussen steeds meer zelfstandige agentschappen, met een aandeel van 40 procent. Verwacht wordt dat die trend doorzett.

De bank rekent erop om tegen 2020 de helft van al haar verkopen via directe weg (internet, telefonie) te realiseren. Eind vorig jaar was dat al voor ruim 31 procent het geval. Een honderdtal "digitale adviseurs" moeten de klanten wegwijs maken in het digitale aanbod.

Personeel

Ook het personeelsbestand van BNP Paribas Fortis slankt gestaag af, tot 13.430 personeelsleden eind vorig jaar.

Hoeveel werknemers er dit jaar moeten afvloeien, blijft op dit moement onduidelijk. "We gebruiken de leeftijdspiramide, waardoor jaarlijks honderden mensen de bank via natuurlijke weg verlaten. Maar tegelijk blijven we ook systematisch aanwerven", beklemtoonde Jadot In 2017 ging het om 603 aanwervingen.

BNP Paribas Fortis houdt winst op peil

BNP Paribas Fortis heeft vorig jaar een nettowinst geboekt van 1,9 miljard euro. Dat is iets meer dan de 1,7 miljard euro uit 2016.


De nettobaten bedroegen 8,1 miljard euro, tegen 7,3 miljard euro 2016. In België daalden de inkomsten met 2,3 procent, onder meer door de 'context van aanhoudend lage rentevoeten'.


Maar BNP Paribas Fortis wist dat grotendeels te compenseren met hogere inkomsten in andere takken, bijvoorbeeld in Turkije.

Belgische banken halen gemiddeld twee derde tot drie kwart van hun omzet uit de netto rente-inkomsten, maar door de aanhoudend lage rente staat dat verdienmodel op de helling. Bij BNP Paribas Fortis daalden de rente-inkomsten met 3 à 4 procent in 2017. De bank kon andere inkomsten zoals commissies (+ 6 procent) wel opkrikken, maar globaal was er toch een negatief effect op de resultaten van de bank. Jadot verwacht niet meteen een verbetering. "Zelfs nu de rente wat stijgt, zitten we nog niet op het niveau van enkele jaren geleden", zei de bankier vrijdag tijdens de voorstelling van de jaarresultaten.De bank werkt dan ook verder aan het creëren van extra volumes. Vooral in de zakenbankactiviteit heeft de grootste Belgische bank ambitie. Vorig jaar was er in de 'corporate divisie' al een groei van de kredieten met 12,2 procent. "Het is geen gemakkelijk métier, want er is veel concurrentie. Maar we hebben in deze tak flink geïnvesteerd en geloven dat we gebruik kunnen maken van de sterke internationale aanwezigheid van BNP Paribas", aldus Jadot. Hij wees erop dat zijn bank ook 'een compleet pakket aan oplossingen kan bieden'. Bovendien zou die activiteit baat kunnen hebben bij de gunstige conjunctuur. "We zien weer industriële investeringen in België", verheugde Jadot zich. Behalve aan inkomstenzijde, vormen ook de kosten voor BNP Paribas Fortis een uitdaging. Vorig jaar gingen de kosten in België nog omhoog, als gevolg van een stijging van de banktaksen, extra investeringen in IT en de stijgende inflatie die ook de loonkosten de hoogte in stuwde. De cost-income-ratio ligt in België op 69 procent en dat is volgens Jadot 'aanvaardbaar', rekening houden met de rentecontext. "Een lichte verlaging zou mogen, maar dat is niet makkelijk te realiseren", luidde het.Het kantorennetwerk van de bank wordt al jaren afgebouwd, onder meer doordat steeds meer klanten hun bankzaken digitaal afhandelen. Verwacht wordt dat BNP Paribas Fortis eind tegen eind dit jaar nog 680 kantoren telt, tegenover 747 eind vorig jaar. Er komen intussen steeds meer zelfstandige agentschappen, met een aandeel van 40 procent. Verwacht wordt dat die trend doorzett. De bank rekent erop om tegen 2020 de helft van al haar verkopen via directe weg (internet, telefonie) te realiseren. Eind vorig jaar was dat al voor ruim 31 procent het geval. Een honderdtal "digitale adviseurs" moeten de klanten wegwijs maken in het digitale aanbod. Ook het personeelsbestand van BNP Paribas Fortis slankt gestaag af, tot 13.430 personeelsleden eind vorig jaar. Hoeveel werknemers er dit jaar moeten afvloeien, blijft op dit moement onduidelijk. "We gebruiken de leeftijdspiramide, waardoor jaarlijks honderden mensen de bank via natuurlijke weg verlaten. Maar tegelijk blijven we ook systematisch aanwerven", beklemtoonde Jadot In 2017 ging het om 603 aanwervingen.