Wat is het verwachte banenverlies in de technologiesector? Worden de voorspellingen negatief bijgesteld nu er een tweede coronagolf is?

MARC LAMBOTTE. "Sinds 2015 kwamen er 20.477 banen bij in de technologiesector. Tegen 2022 zullen er volgens onze conjunctuuranalyse 12.000 verdwijnen. De omzet van de sector daalde in de eerste zes maanden van het jaar met 6,5 procent, de export met 15 procent.Van januari tot juni 2020 gingen 3200 banen verloren in de technologische industrie. De daling zal doorgaan tot het eerste kwartaal van 2022. De impact van de strengere coronamaatregelen is nog niet berekend. Ik hoop all...

MARC LAMBOTTE. "Sinds 2015 kwamen er 20.477 banen bij in de technologiesector. Tegen 2022 zullen er volgens onze conjunctuuranalyse 12.000 verdwijnen. De omzet van de sector daalde in de eerste zes maanden van het jaar met 6,5 procent, de export met 15 procent.Van januari tot juni 2020 gingen 3200 banen verloren in de technologische industrie. De daling zal doorgaan tot het eerste kwartaal van 2022. De impact van de strengere coronamaatregelen is nog niet berekend. Ik hoop alleen dat de federale regering niet morrelt aan de wet op het concurrentievermogen, en de bedrijfsfiscaliteit niet te veel verandert."LAMBOTTE. "Als het over de industrie gaat, gebruik ik liever de term sluiting. En we kunnen ons geen tweede sluiting permitteren. In het voorjaar bleven alleen de essentiële sectoren werken. Ik verwijt dat de politici niet, zij moesten snel handelen. Maar nu weten we meer. Ik wil eraan herinneren dat de sluiting van een pak productiebedrijven onze sector 1 miljard euro heeft gekost. Een nieuwe stillegging zou nog eens 1,6 miljard euro kosten. De schok voor de Agoria-bedrijven was het grootst in de automobielsector met min 18 procent en in de machinebouw 13 procent, tegenover een sectorgemiddelde van zo'n min 7 procent. Volgend jaar zou de automobielsector met 10 procent groeien. Maar nieuwe verstrengingen zullen dat herstel vertragen en dat wordt zeer pijnlijk. Technologie is in ons land de sector met de hoogste toegevoegde waarde - 39 miljard euro in 2019 - en de hoogste reële economische groei, 11,5 procent sinds 2015."LAMBOTTE. "Ja, het is cruciaal dat in de productiebedrijven voldoende mensen actief blijven. Het absenteïsme neemt toe, maar momenteel blijft de situatie onder controle. Men kan schuiven met ploegen en een beroep doen op tijdelijke arbeid. Als de problemen acuter worden, dan kun je de productie nog vertragen. Of mensen uit andere sectoren halen, zoals tijdelijk werklozen uit de evenementensector. Podiumbouwers kunnen perfect in onze industriebedrijven aan de slag."LAMBOTTE. "Het is ondertussen duidelijk dat het gros van de besmettingen niet in de bedrijven gebeurt, maar in de privésfeer. Agoria heeft voor zijn leden al sinds een maand een draaiboek om veilig te werken. Het is gebaseerd op de richtlijnen van de overheden en van de Wereldgezondheidsorganisatie. De bedrijven gebruiken een tool waarmee ze kunnen controleren of ze coronaproof zijn."