Van den Bossche, jarenlang CEO van Optima Bank, kwam in het oog van een mediastorm terecht na het faillissement van Optima. Commentatoren stelden zich vragen bij de rol van het voormalige socialistisch kopstuk in het debacle rond de omstreden Optima-topman Jeroen Piqueur. "Een vervelend perceptieprobleem", liet sp.a-voorzitter John Crombez zich ontvallen.

In zijn mededeling verdedigt Van den Bossche zich tegen de kritiek. "Vanzelfsprekend neem ik mijn verantwoordelijkheid, die deze is van het collegiale directiecomité, voor de periode dat ik een mandaat vervulde voor Optima Bank (Van den Bossche was van 2011 tot begin 2015 CEO van de bank, red.). Het is mijn overtuiging dat er in die periode door het directiecomité geen onregelmatigheden begaan zijn", klinkt het.

Geen geld weggesluisd

Van den Bossche reageert ook op de kritiek dat de laatste jaren veel geld uit de bank is weggesluisd. Hij legt uit dat de "outsourcing" die gebeurde naar de moedermaatschappij van Optima Bank "geen vorm van dividend dat zijn naam niet noemde" was, maar wel degelijk een betaling voor prestaties die door de moedermaatschappij werden geleverd aan dochter Optima Bank. "Prestaties die onder andere op vlak van marketing, commerciële strategie en communicatie geleverd werden omdat de in de groep bewezen competenties aanwezig waren waar Optima Bank nood aan had en waarover zij zelf niet beschikte."

Begin 2014 heeft Van den Bossche naar eigen zeggen de raad van bestuur voorgesteld om de bankactiviteit stop te zetten en na afwikkeling de erkenning te vragen voor het statuut van beleggingsvennootschap. Die afwikkeling kwam ook op gang: zo werd gestopt met de leningsactiviteit en werden alle rekeninghouders in datzelfde najaar meermaals aangeschreven met het verzoek hun rekeningen af te sluiten. Van den Bossche zegt dat hij het als een mislukking heeft ervaren dat hij er niet in slaagde de bank winstgevend te maken.

Kwam tegemoet aan bekommernis Nationale Bank

Op 15 januari vorig jaar verliet Van den Bossche Optima Bank, naar eigen zeggen omdat hij vond dat voor de overgang naar beleggingsvennootschap bepaalde "technische kwaliteiten" nodig waren. Door zijn vertrek zou iemand "met een sterke bancaire ervaring en kennis" aan het roer kunnen komen. Dat werd Danny De Raymaeker, die een verleden heeft bij KBC. "Ik dacht daarbij ook tegemoet te komen aan de bekommernis van de Nationale Bank om een zo sterk mogelijke aanwezigheid van bancaire ervaring en kennis te verzekeren", dixit Van den Bossche. "Over het reilen en zeilen van de bank de 18 maanden volgend op mijn vertrek, kan ik uiteraard geen uitspraken doen. Ik bekleedde immers geen enkel mandaat meer in Optima Bank en was dan op geen enkele wijze betrokken bij de werking ervan."

Na zijn vertrek bij de bank, werd Van den Bossche een mandaat als voorzitter van de raad van bestuur aangeboden van Optima Global Estate, de vastgoedpoot van de groep. "Ik heb dit mandaat aanvaard, doch dit bleek een zeer moeilijke uitdaging gezien de in het verleden door Optima Global Estate aangegane engagementen." Uit wat volgt, valt af te leiden dat Van den Bossche en de familie Piqueur niet op dezelfde lijn zaten: "Vorige week is het moment gekomen waarop ik mij niet in staat zag om de nodige steun te krijgen om belangrijke maatregelen te nemen die mijn inziens noodzakelijk waren voor het bedrijf." Wat die belangrijke maatregelen juist waren, wordt niet verduidelijkt.

"Een ontslag was voor mij de enige logische stap", vervolgt Van den Bossche. "Een moeilijke beslissing omdat ik niet de gewoonte heb mijn mandaat voortijdig terug te geven, tenzij ik mij niet meer kan verzoenen met de gang van zaken." Van den Bossche geeft wel toe dat hij zich "mogelijk" te lang heeft "vastgehouden aan het zoeken naar oplossingen".

Geen gebruik van Sp.a

Op het einde van zijn mededeling zet Van den Bossche nog zijn vroegere partij uit de wind. "Ik heb ervoor gekozen om, wanneer ik de politiek verliet midden 2003, dit op zeer consequente wijze te doen. Zo heb ik sindsdien geen enkele vergadering noch bijeenkomst van de Sp.a bijgewoond. En vanzelfsprekend heb ik op geen enkele wijze gebruik gemaakt van mijn kennissenkring om welk voordeel dan ook voor Optima, noch voor zijn aandeelhouders, te bekomen", luidt het.

Van den Bossche zegt tot slot dat hij zijn "volledige medewerking" zal verlenen aan elk onderzoek. "Overigens ben ik zelfs vragende partij dat alles wordt uitgeklaard in de grootste openheid."

(Belga/WK)

Van den Bossche, jarenlang CEO van Optima Bank, kwam in het oog van een mediastorm terecht na het faillissement van Optima. Commentatoren stelden zich vragen bij de rol van het voormalige socialistisch kopstuk in het debacle rond de omstreden Optima-topman Jeroen Piqueur. "Een vervelend perceptieprobleem", liet sp.a-voorzitter John Crombez zich ontvallen. In zijn mededeling verdedigt Van den Bossche zich tegen de kritiek. "Vanzelfsprekend neem ik mijn verantwoordelijkheid, die deze is van het collegiale directiecomité, voor de periode dat ik een mandaat vervulde voor Optima Bank (Van den Bossche was van 2011 tot begin 2015 CEO van de bank, red.). Het is mijn overtuiging dat er in die periode door het directiecomité geen onregelmatigheden begaan zijn", klinkt het.Geen geld weggesluisd Van den Bossche reageert ook op de kritiek dat de laatste jaren veel geld uit de bank is weggesluisd. Hij legt uit dat de "outsourcing" die gebeurde naar de moedermaatschappij van Optima Bank "geen vorm van dividend dat zijn naam niet noemde" was, maar wel degelijk een betaling voor prestaties die door de moedermaatschappij werden geleverd aan dochter Optima Bank. "Prestaties die onder andere op vlak van marketing, commerciële strategie en communicatie geleverd werden omdat de in de groep bewezen competenties aanwezig waren waar Optima Bank nood aan had en waarover zij zelf niet beschikte." Begin 2014 heeft Van den Bossche naar eigen zeggen de raad van bestuur voorgesteld om de bankactiviteit stop te zetten en na afwikkeling de erkenning te vragen voor het statuut van beleggingsvennootschap. Die afwikkeling kwam ook op gang: zo werd gestopt met de leningsactiviteit en werden alle rekeninghouders in datzelfde najaar meermaals aangeschreven met het verzoek hun rekeningen af te sluiten. Van den Bossche zegt dat hij het als een mislukking heeft ervaren dat hij er niet in slaagde de bank winstgevend te maken.Kwam tegemoet aan bekommernis Nationale Bank Op 15 januari vorig jaar verliet Van den Bossche Optima Bank, naar eigen zeggen omdat hij vond dat voor de overgang naar beleggingsvennootschap bepaalde "technische kwaliteiten" nodig waren. Door zijn vertrek zou iemand "met een sterke bancaire ervaring en kennis" aan het roer kunnen komen. Dat werd Danny De Raymaeker, die een verleden heeft bij KBC. "Ik dacht daarbij ook tegemoet te komen aan de bekommernis van de Nationale Bank om een zo sterk mogelijke aanwezigheid van bancaire ervaring en kennis te verzekeren", dixit Van den Bossche. "Over het reilen en zeilen van de bank de 18 maanden volgend op mijn vertrek, kan ik uiteraard geen uitspraken doen. Ik bekleedde immers geen enkel mandaat meer in Optima Bank en was dan op geen enkele wijze betrokken bij de werking ervan." Na zijn vertrek bij de bank, werd Van den Bossche een mandaat als voorzitter van de raad van bestuur aangeboden van Optima Global Estate, de vastgoedpoot van de groep. "Ik heb dit mandaat aanvaard, doch dit bleek een zeer moeilijke uitdaging gezien de in het verleden door Optima Global Estate aangegane engagementen." Uit wat volgt, valt af te leiden dat Van den Bossche en de familie Piqueur niet op dezelfde lijn zaten: "Vorige week is het moment gekomen waarop ik mij niet in staat zag om de nodige steun te krijgen om belangrijke maatregelen te nemen die mijn inziens noodzakelijk waren voor het bedrijf." Wat die belangrijke maatregelen juist waren, wordt niet verduidelijkt. "Een ontslag was voor mij de enige logische stap", vervolgt Van den Bossche. "Een moeilijke beslissing omdat ik niet de gewoonte heb mijn mandaat voortijdig terug te geven, tenzij ik mij niet meer kan verzoenen met de gang van zaken." Van den Bossche geeft wel toe dat hij zich "mogelijk" te lang heeft "vastgehouden aan het zoeken naar oplossingen".Geen gebruik van Sp.a Op het einde van zijn mededeling zet Van den Bossche nog zijn vroegere partij uit de wind. "Ik heb ervoor gekozen om, wanneer ik de politiek verliet midden 2003, dit op zeer consequente wijze te doen. Zo heb ik sindsdien geen enkele vergadering noch bijeenkomst van de Sp.a bijgewoond. En vanzelfsprekend heb ik op geen enkele wijze gebruik gemaakt van mijn kennissenkring om welk voordeel dan ook voor Optima, noch voor zijn aandeelhouders, te bekomen", luidt het. Van den Bossche zegt tot slot dat hij zijn "volledige medewerking" zal verlenen aan elk onderzoek. "Overigens ben ik zelfs vragende partij dat alles wordt uitgeklaard in de grootste openheid."(Belga/WK)