Laurent wie? "In Vlaanderen kent niemand hem", zegt een voormalige topmedewerker van Aviapartner. "Levaux is een man uit het Luikse. Maar in Vlaanderen heeft hij geen netwerk. Dat is een handicap." Nochtans blijft Aviapartner een erg Vlaams getinte onderneming. Laurent Levaux werd bij het afhandelbedrijf in 2008 binnengehaald als CEO en voorzitter van de raad van bestuur. Sinds juni 2016 is hij nog enkel voorzitter.
...

Laurent wie? "In Vlaanderen kent niemand hem", zegt een voormalige topmedewerker van Aviapartner. "Levaux is een man uit het Luikse. Maar in Vlaanderen heeft hij geen netwerk. Dat is een handicap." Nochtans blijft Aviapartner een erg Vlaams getinte onderneming. Laurent Levaux werd bij het afhandelbedrijf in 2008 binnengehaald als CEO en voorzitter van de raad van bestuur. Sinds juni 2016 is hij nog enkel voorzitter.Levaux kwam er binnen met de grote trom. Hij benadrukt graag zijn eenvoudige afkomst, als zoon van een arbeider. Na een MBA aan de universiteit van Chicago in 1985 _ de kweekschool van winnaars van de Nobelprijs voor de Economie _ ging hij een decennium bij McKinsey aan de slag. Daar scherpte hij zijn koele, rationale en analytische geest. Critici gewagen liever van een gebrek aan empathie en een gevoel van superioriteit. "Levaux luistert vooral naar zichzelf", vindt een voormalige topman van Aviapartner, die uit ongenoegen het bedrijf verliet.In 1995 stapte Levaux naar CMI, het filiaal met de niet-staalactiviteiten van het toenmalige Cockerill-Sambre (nu ArcelorMittal). Toen Levaux er in 2003 vertrok, liet hij een financieel gezond en sterk groeiend bedrijf achter. Opnieuw ging hij naar een bedrijf in moeilijkheden: ABX, de pakjesdienst van de NMBS. Ook daar lukte een ommekeer. ABX werd in 2008 verkocht aan de Deense concurrent DSV. Levaux cashte op die verkoop, samen met de eigenaar, het investeringsfonds 3i.Na ABX trok Levaux naar Aviapartner. Ook dat bedrijf in moeilijkheden wou hij saneren en later verkopen. "Een Levauxke doen", meesmuilt een criticus. Maar tien jaar later is er van dat avontuur nog maar weinig in huis gekomen. In België maakt de onderneming sinds 2010 verlies. De onderneming kent al jaren een komen en gaan van topmanagers. Hun oordeel is ongetwijfeld gekleurd. Toch vinden ze de prestaties van Levaux bij Aviapartner te gering. In Franstalig België wordt de man een topindustrieel. Hij is bestuurder bij onder meer bpost, FN, Hamon, Investsud, Proximus, de werkgeversvereniging UWE en de voorzitter van de raad van bestuur van Sogepa. Het Waalse overheidsvehikel met een balanstotaal van ruim 700 miljoen euro investeert in diverse Waalse bedrijven. Levaux heeft geen uitgesproken politieke kleur: in 2000 stond hij in Spa op de lijst van de burgemeester, een samengaan van MR en PS."Hij was een schitterende CEO bij ABX", oordeelt een voormalig metgezel. "Hij kon mensen een enorm vertrouwen geven en hun ding laten doen. Maar Aviapartner ligt hem moeilijker. Dat komt ook door de taal. Het Nederlands is daar belangrijk. Niet enkel bij vakbonden, ook bij het management. Levaux spreekt geen Nederlands. Dat verklaart mee waarom hij weinig voeling met de werkvloer heeft."Die vaststelling keert voortdurend terug. "Hij is een heel charmante man", vindt een ancien van het huis. "Hij kan het heel goed uitleggen. Alleen zien we hem bijna nooit. Bij Levaux primeren de werking van de holding en de financiële parameters." In het kader van deugdelijk bestuur lijkt dat ook aannemelijk: als voorzitter van de raad van bestuur moet Levaux de grote strategische lijnen uittekenen en zich niet moeien met de dagelijkse operaties. Toch kon hij soms behoorlijk brutaal tekeergaan tegen zijn management.Ook de voorbije week was Laurent Levaux niet de man die vooral in eigen boezem keek. Volgens zijn lezing ging het om een wilde staking, aangevuurd door een uiterst militante FGTB-vleugel, geïnfiltreerd door PVDA-leden. "Wij zitten op precies dezelfde lijn als het ABVV", nuanceert Lieveke Norga, vakbondssecretaris van het christelijke LBC-NVK. "Sinds begin dit jaar zijn er drie formele verzoeningsvergaderingen geweest. Dat is de laatste stap vóór een staking. Maar die zijn alledrie op niets uitgedraaid.""Laurent Levaux is nu eenmaal zo", zegt een voormalige nauwe medewerker. "Hij is niet de grote verzoener. En hij wil dat ook niet zijn. Maar als je bij Aviapartner resultaten wil halen, zal je echt wel moeten communiceren met de vakbonden."