Analistenverwachtingen - verzameld door Bloomberg - gingen uit van een nettowinst van gemiddeld 644,5 miljoen euro. Over de eerste negen maanden van 2017 is er 2,176 miljard euro winst, tegenover 1,742 miljard een jaar eerder.

KBC spreekt dan ook zelf van een 'sterk resultaat' en wijst daarvoor onder meer op de groei van de nettorente-inkomsten, stevige nettoprovisie-inkomsten en hogere verzekeringsinkomsten. KBC kon ook de kosten onder controle houden en de waardeverminderingen op kredieten bleven erg laag.

Ook de overgenomen Bulgaarse bank UBB en het Bulgaarse leasingbedrijf Interlease droegen bij tot het sterke resultaat: zij waren goed voor 14 miljoen euro van de nettowinst.

Op een jaar tijd steeg de kredietverlening aan de klanten met 6 procent. De spaartegoeden gingen 12 procent hoger op een jaar tijd en bleven stabiel ten opzichte van het voorafgaande kwartaal. Een deel van de jaargroei komt in beide gevallen op het conto van de Bulgaarse overname.

De nettorente-inkomsten - traditioneel de belangrijkste inkomstenbron van een bank, maar onder druk door het aanhoudende lagerenteklimaat - stegen met 1 procent op kwartaalbasis en de daling op jaarbasis bleef beperkt tot 2 procent lager. ook bij de rente-inkomsten had de Bulgaarse overname een gunstige invloed.

De nettoprovisie-inkomsten die de bank via beleggingen haalt, gingen op een jaar tijd 11 procent hoger tot 408 miljoen euro. Vooral het vermogensbeheer (assetmanagementsactiviteiten) in België droeg hier bij.

Analistenverwachtingen - verzameld door Bloomberg - gingen uit van een nettowinst van gemiddeld 644,5 miljoen euro. Over de eerste negen maanden van 2017 is er 2,176 miljard euro winst, tegenover 1,742 miljard een jaar eerder.KBC spreekt dan ook zelf van een 'sterk resultaat' en wijst daarvoor onder meer op de groei van de nettorente-inkomsten, stevige nettoprovisie-inkomsten en hogere verzekeringsinkomsten. KBC kon ook de kosten onder controle houden en de waardeverminderingen op kredieten bleven erg laag.Ook de overgenomen Bulgaarse bank UBB en het Bulgaarse leasingbedrijf Interlease droegen bij tot het sterke resultaat: zij waren goed voor 14 miljoen euro van de nettowinst.Op een jaar tijd steeg de kredietverlening aan de klanten met 6 procent. De spaartegoeden gingen 12 procent hoger op een jaar tijd en bleven stabiel ten opzichte van het voorafgaande kwartaal. Een deel van de jaargroei komt in beide gevallen op het conto van de Bulgaarse overname.De nettorente-inkomsten - traditioneel de belangrijkste inkomstenbron van een bank, maar onder druk door het aanhoudende lagerenteklimaat - stegen met 1 procent op kwartaalbasis en de daling op jaarbasis bleef beperkt tot 2 procent lager. ook bij de rente-inkomsten had de Bulgaarse overname een gunstige invloed.De nettoprovisie-inkomsten die de bank via beleggingen haalt, gingen op een jaar tijd 11 procent hoger tot 408 miljoen euro. Vooral het vermogensbeheer (assetmanagementsactiviteiten) in België droeg hier bij.