Eind september was een vat Brentolie nog meer dan 85 dollar waard, begin deze week nog slechts 60 dollar. Hoe komt dat?

JOHAN BRAEM: "De daling van de olieprijs is voor een groot stuk perceptie. De Amerikaanse voorraden zijn de laatste maanden blijven stijgen. Bovendien valt de economische groei overal wat tegen - behalve dan in de VS - zodat de markten veronderstellen dat het olieverbruik trager zal groeien, en er overschotten zullen ontstaan. En wie overschotten zegt, zegt prijsdaling."
...