Het was uitkijken wat de plannen van KBC waren met Ierland, dat van probleemkind is uitgegroeid tot winstgevend. KBC beslist uiteindelijk om van Ierland een kernmarkt te maken, naast België, Tsjechië, Bulgarije, Slovakije en Hongarije. KBC Bank Ireland wordt meteen koploper in de digitale transformatie van de groep, zo klinkt het.

Brutodividend van 1,8 euro per aandeel

KBC realiseerde in het vierde kwartaal een nettowinst van 685 miljoen euro, wat meer is dan verwacht. De winst ligt onder het laatste kwartaal van het jaar daarvoor, maar die werd wat opgesmukt door boekhoudkundige meevallers. Dat levert uiteindelijk een winst voor het volledige jaar op van 2,4 miljard euro. KBC stelt een brutodividend voor van 1,80 euro per aandeel bovenop het betaalde interimdividend van 1 euro. "Dat stemt overeen met het dividendbeleid voor dit jaar en de komende jaren", aldus ceo Johan Thijs.

Van die 2,4 miljard euro winst is 1,4 miljard euro afkomstig uit België, 596 miljoen euro uit Tsjechië en 428 miljoen euro van de internationale markten.

Topman Johan Thijs spreekt van een "sterke prestatie" van KBC. Voor 2017 verwacht de bank-verzekeraar aanhoudend stabiele en solide rendementen voor alle divisies. Tegelijkertijd wijst Thijs op de aanhoudende lage rentevoeten - een "uitdaging voor de hele financiële sector" - en politieke onzekerheid die leidt tot volatiliteit op de financiële markten.

Het was uitkijken wat de plannen van KBC waren met Ierland, dat van probleemkind is uitgegroeid tot winstgevend. KBC beslist uiteindelijk om van Ierland een kernmarkt te maken, naast België, Tsjechië, Bulgarije, Slovakije en Hongarije. KBC Bank Ireland wordt meteen koploper in de digitale transformatie van de groep, zo klinkt het. KBC realiseerde in het vierde kwartaal een nettowinst van 685 miljoen euro, wat meer is dan verwacht. De winst ligt onder het laatste kwartaal van het jaar daarvoor, maar die werd wat opgesmukt door boekhoudkundige meevallers. Dat levert uiteindelijk een winst voor het volledige jaar op van 2,4 miljard euro. KBC stelt een brutodividend voor van 1,80 euro per aandeel bovenop het betaalde interimdividend van 1 euro. "Dat stemt overeen met het dividendbeleid voor dit jaar en de komende jaren", aldus ceo Johan Thijs.Van die 2,4 miljard euro winst is 1,4 miljard euro afkomstig uit België, 596 miljoen euro uit Tsjechië en 428 miljoen euro van de internationale markten. Topman Johan Thijs spreekt van een "sterke prestatie" van KBC. Voor 2017 verwacht de bank-verzekeraar aanhoudend stabiele en solide rendementen voor alle divisies. Tegelijkertijd wijst Thijs op de aanhoudende lage rentevoeten - een "uitdaging voor de hele financiële sector" - en politieke onzekerheid die leidt tot volatiliteit op de financiële markten.