Euronav eist de uitvoering van de fusie, terwijl Frontline ze heeft afgeblazen. Hoe moet het verder?
...

Euronav eist de uitvoering van de fusie, terwijl Frontline ze heeft afgeblazen. Hoe moet het verder? NICOLE VAN RANST. "Euronav heeft een punt. Er was een combinatieovereenkomst, met een stappenplan voor een ruilbod. Dat is een bindende overeenkomst. Beide partijen moeten dat akkoord te goeder trouw uitvoeren. Euronav kan dus opwerpen dat Frontline de deal eenzijdig heeft afgeblazen en een schadevergoeding eisen. De vraag is echter wat de schade is: de kosten voor het advies bij het opzetten van de deal? De gemiste kans? De schadebepaling wordt dus moeilijk." Kan Frontline aanvoeren dat het gedwongen werd de fusie stop te zetten door de gewijzigde aandeelhoudersstructuur bij Euronav? VAN RANST. "Zeker. Meer nog: als Euronav naar de rechtbank stapt, is het mogelijk dat Frontline op zijn beurt een schadevergoeding eist. Het kan opwerpen dat Euronav te kwader trouw is omdat het sneller had moeten handelen om de fusie op poten te zetten. Het lijkt me echt beter dat beide partijen ordentelijk uit elkaar gaan. Deze patstelling is onhoudbaar." Volgens Euronav kan de operationele samenwerking met Frontline worden goedgekeurd met een gewone meerderheid. Kan het de activa verkopen aan Frontline? VAN RANST. "Mogelijk laten de statuten van Euronav toe de tankerafdeling te verkopen zonder toestemming van de aandeelhouders en zonder dat de familie Saverys haar blokkeringsminderheid kan gebruiken. Euronav kan de juridische trukendoos bovenhalen. Ik kan me indenken dat een meerderheid van de aandeelhouders de raad van bestuur hierin blijft steunen, als dat tegen een faire prijs gebeurt."