Op 1 januari verandert er heel wat voor zelfstandigen en kmo's. Tal van maatregelen die de regering-Michel de voorbije maanden genomen heeft, treden dan in werking. Zelfstandigen en kmo's die tussen 1 januari 2016 en 31 december 2020 een eerste werknemer in dienst nemen, moeten daarvoor geen sociale werkgeversbijdragen betalen. De al bestaande lastenverminderingen voor de eerste tot vijfde werknemer gelden vanaf januari voor de tweede tot de zesde werknemer. Tegelijk worden de sociale bijdragen voor de zelfstandigen zelf geleidelijk verlaagd van 22 naar 20,5 procent (zie kader Geven en nemen). Bovendien wordt de fiscale aftrek voor productieve investeringen (dat zijn investeringen in materiaal, voertuigen, ...) verhoogd van 4 tot 8 procent voor kmo's en van 3,5 tot 8 procent voor zelfstandigen.
...