Wereldwijd sneuvelen er 800 banen, waarvan 600 in Europa.

Het sociaal overleg is vandaag al gestart, de directie hoopt het tegen februari volgend jaar af te ronden en dan te kunnen starten met de implementatie van de nieuwe structuur. Die moet, tegen 2012, leiden tot 120 miljoen euro besparingen per jaar. De bedoeling is in elk geval, zo verzekerde topman Christian Jourquin, om de ontslagen zo pijnloos mogelijk te laten gebeuren. Zo zullen getroffen personeelsleden onder meer een aanbod krijgen om naar een site in het buitenland te verhuizen.

De historische Solvay-gebouwen aan de prins Albertstraat in Elsene zullen worden verkocht. "We respecteren ons verleden, maar mogen er niet in blijven steken," waarschuwde Jourquin. Hij wees erop dat een verhuis naar Neder-over-Heembeek ook het fysieke bewijs zal zijn van de veranderingen bij de groep.

Met het plan Horizon creëert Solvay een reeks nieuwe, regionale hoofdkwartieren, onder meer in Shanghai, Parijs, Milaan en Seoul. De bedoeling is om dichter bij de klant te opereren. "Er ontstaan nieuwe markten en nieuwe industriële centra, we moeten daar aanwezig zijn om snel te kunnen reageren", aldus de topman. Hij wees ook op het imago van de groep, en de noodzaak om nieuw talent aan te trekken. Hierbij zijn de regionale hoofdkwartieren een troef.

De strategische beleidslijnen zullen in België blijven uitgezet worden, maar de regionale hoofdkwartieren krijgen wel voldoende operationele autonomie.

Solvay stelt momenteel 2.100 mensen tewerk in België en 17.000 wereldwijd.

Wereldwijd sneuvelen er 800 banen, waarvan 600 in Europa. Het sociaal overleg is vandaag al gestart, de directie hoopt het tegen februari volgend jaar af te ronden en dan te kunnen starten met de implementatie van de nieuwe structuur. Die moet, tegen 2012, leiden tot 120 miljoen euro besparingen per jaar. De bedoeling is in elk geval, zo verzekerde topman Christian Jourquin, om de ontslagen zo pijnloos mogelijk te laten gebeuren. Zo zullen getroffen personeelsleden onder meer een aanbod krijgen om naar een site in het buitenland te verhuizen. De historische Solvay-gebouwen aan de prins Albertstraat in Elsene zullen worden verkocht. "We respecteren ons verleden, maar mogen er niet in blijven steken," waarschuwde Jourquin. Hij wees erop dat een verhuis naar Neder-over-Heembeek ook het fysieke bewijs zal zijn van de veranderingen bij de groep. Met het plan Horizon creëert Solvay een reeks nieuwe, regionale hoofdkwartieren, onder meer in Shanghai, Parijs, Milaan en Seoul. De bedoeling is om dichter bij de klant te opereren. "Er ontstaan nieuwe markten en nieuwe industriële centra, we moeten daar aanwezig zijn om snel te kunnen reageren", aldus de topman. Hij wees ook op het imago van de groep, en de noodzaak om nieuw talent aan te trekken. Hierbij zijn de regionale hoofdkwartieren een troef. De strategische beleidslijnen zullen in België blijven uitgezet worden, maar de regionale hoofdkwartieren krijgen wel voldoende operationele autonomie. Solvay stelt momenteel 2.100 mensen tewerk in België en 17.000 wereldwijd.