De helft van de daling van het bruto binnenlands product (bbp) is te wijten aan de forse terugval van de consumentenuitgaven tijdens de lockdown, meldt het CBS op basis van voorlopige cijfers.

Nederlandse consumenten hebben in het tweede kwartaal 11,8 procent minder uitgegeven dan in het tweede kwartaal van 2019. Door de lockdown gaven ze vooral veel minder uit aan horeca, cultuur en vervoer. Aangezien er tijdens de lockdown minder met de wagen werd gereden, gaven consumenten ook minder geld uit aan benzine en diesel.

Voorts namen ook de investeringen en de import en export sterk af. Vooral de uitvoer van diensten, transportmiddelen, aardolieproducten en machines viel fors terug in vergelijking met een jaar eerder.

Recordkrimp

De krimp in Nederland was wel kleiner dan pakweg het gemiddelde in de eurozone. Volgens de recente berekeningen van het Europese statistiekbureau Eurostat kromp de economie van de eurozone in het tweede kwartaal met gemiddeld 12,1 procent in vergelijking met het eerste kwartaal. Ons land leunt dicht aan bij dat Europese gemiddelde. Volgens een flashraming van de Nationale Bank van België zakte het Belgische bbp in het tweede kwartaal met 12,2 procent.

Maar het gaat ook bij onze noorderburen om een recordkrimp. De vorige grootste kwartaal-op-kwartaaldaling was de 3,6 procent in het eerste kwartaal van 2009 ten tijde van de financiële crisis. Op jaarbasis gaat het om een krimp met 9,3 procent.

De zwaarst getroffen sectoren zijn de handel en de horeca, net als de luchtvaartsector en daaraan gelinkte diensten. In de zakelijke dienstverlening kreeg de uitzend- en reissector harde klappen. Verschillende bedrijfstakken, zoals cultuur en recreatie en sport, werden grotendeels stilgelegd. In het eerste kwartaal daalde het Nederlandse bbp al met 1,5 procent, maar toen had de coronacrisis nog een beperkte impact.

Werkloosheid

In het tweede kwartaal van 2020 gingen er in Nederland 322.000 banen verloren , of ongeveer 3 procent van het totaal. Volgens het CBS geeft dat cijfer nog een geflatteerd beeld, omdat als gevolg van de coronacrisis veel werknemers niet of minder gewerkt hebben, maar wel nog een baan hadden. Het aantal werklozen steeg in die periode met 72.000 (+26 procent) tot 349.000.

De helft van de daling van het bruto binnenlands product (bbp) is te wijten aan de forse terugval van de consumentenuitgaven tijdens de lockdown, meldt het CBS op basis van voorlopige cijfers. Nederlandse consumenten hebben in het tweede kwartaal 11,8 procent minder uitgegeven dan in het tweede kwartaal van 2019. Door de lockdown gaven ze vooral veel minder uit aan horeca, cultuur en vervoer. Aangezien er tijdens de lockdown minder met de wagen werd gereden, gaven consumenten ook minder geld uit aan benzine en diesel.Voorts namen ook de investeringen en de import en export sterk af. Vooral de uitvoer van diensten, transportmiddelen, aardolieproducten en machines viel fors terug in vergelijking met een jaar eerder.De krimp in Nederland was wel kleiner dan pakweg het gemiddelde in de eurozone. Volgens de recente berekeningen van het Europese statistiekbureau Eurostat kromp de economie van de eurozone in het tweede kwartaal met gemiddeld 12,1 procent in vergelijking met het eerste kwartaal. Ons land leunt dicht aan bij dat Europese gemiddelde. Volgens een flashraming van de Nationale Bank van België zakte het Belgische bbp in het tweede kwartaal met 12,2 procent.Maar het gaat ook bij onze noorderburen om een recordkrimp. De vorige grootste kwartaal-op-kwartaaldaling was de 3,6 procent in het eerste kwartaal van 2009 ten tijde van de financiële crisis. Op jaarbasis gaat het om een krimp met 9,3 procent. De zwaarst getroffen sectoren zijn de handel en de horeca, net als de luchtvaartsector en daaraan gelinkte diensten. In de zakelijke dienstverlening kreeg de uitzend- en reissector harde klappen. Verschillende bedrijfstakken, zoals cultuur en recreatie en sport, werden grotendeels stilgelegd. In het eerste kwartaal daalde het Nederlandse bbp al met 1,5 procent, maar toen had de coronacrisis nog een beperkte impact.In het tweede kwartaal van 2020 gingen er in Nederland 322.000 banen verloren , of ongeveer 3 procent van het totaal. Volgens het CBS geeft dat cijfer nog een geflatteerd beeld, omdat als gevolg van de coronacrisis veel werknemers niet of minder gewerkt hebben, maar wel nog een baan hadden. Het aantal werklozen steeg in die periode met 72.000 (+26 procent) tot 349.000.