De rulingcommissie, voluit de dienst Voorafgaande Beslissingen in fiscale zaken van de federale overheidsdienst Financiën, geeft op voorhand advies over fiscale dossiers. Dat geeft aan belastingplichtigen een grote zekerheid over de manier waarop de fiscus dossier achteraf zal behandelen.

In dit geval gaat het over bedrijven, die tijdens de coronacrisis aan hun werknemers een premie betalen voor de kosten (elektriciteit, water, internet) die ze maken om hun thuiswerk mogelijk te maken. Thuiswerk wordt aangeraden door de Nationale Veiligheidsraad.

'Geen lukraak bedrag'

De bedrijven willen van de rulingcommissie meer duidelijkheid over het bedrag dat kan worden vrijgesteld van belastingen. Het maximumbedrag dat de rulingcommissie bij thuiswerk voor kosten eigen aan de werkgever vrijstelt van belastingen is 126,94 euro per maand.

Professor fiscaliteit Michel Maus (VUB): "Dat is geen lukraak bedrag, maar wel hetzelfde dat ook de RSZ hanteert om een vrijstelling te geven voor een thuiswerkpremie. De rulingcommissie maakt het de belastingplichtige gemakkelijk om in die dossiers een ruling te verkrijgen. Op haar website prijkt een standaardformulier, dat kan worden gebruikt voor de aanvraag van een ruling. Dat bespaart op erelonen voor accountants of advocaten."

De rulingcommissie, voluit de dienst Voorafgaande Beslissingen in fiscale zaken van de federale overheidsdienst Financiën, geeft op voorhand advies over fiscale dossiers. Dat geeft aan belastingplichtigen een grote zekerheid over de manier waarop de fiscus dossier achteraf zal behandelen. In dit geval gaat het over bedrijven, die tijdens de coronacrisis aan hun werknemers een premie betalen voor de kosten (elektriciteit, water, internet) die ze maken om hun thuiswerk mogelijk te maken. Thuiswerk wordt aangeraden door de Nationale Veiligheidsraad.De bedrijven willen van de rulingcommissie meer duidelijkheid over het bedrag dat kan worden vrijgesteld van belastingen. Het maximumbedrag dat de rulingcommissie bij thuiswerk voor kosten eigen aan de werkgever vrijstelt van belastingen is 126,94 euro per maand.Professor fiscaliteit Michel Maus (VUB): "Dat is geen lukraak bedrag, maar wel hetzelfde dat ook de RSZ hanteert om een vrijstelling te geven voor een thuiswerkpremie. De rulingcommissie maakt het de belastingplichtige gemakkelijk om in die dossiers een ruling te verkrijgen. Op haar website prijkt een standaardformulier, dat kan worden gebruikt voor de aanvraag van een ruling. Dat bespaart op erelonen voor accountants of advocaten."